×
 • Course

 • Country

Institut auf dem Rosenberg

เมืองซูริดเพียง 50 นาทีโดยรถไฟ โรงเรียนประกอบด้วยอาตารเรียนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์และสวยงาม เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง มีครูและบุคลากรที่คอยเอาใจใส่นักเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ ผู้ดูแล 1 คนต่อนักเรียน 2 คน อีกทั้งให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนจึงสามารถเข้าถึงนักเรียนได้เป็นอย่างดี และด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จึงทำให้นักเรียนมีความพร้อมในการก่าวเข้าสู้อนาคตแบบไร้พรหมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง โรงเรียนยังเน้นเรื่องของการเคารพธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติแบบดั้งเดิม ทำใหเด็กมีการเรียนรู้การเข้าสังคมได้อย่างไม่เขอะเขิน

โรงเรียนได้พัฒนาและบุกเบิกคิดค้นวิธีการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการสอนจะเน้นทั้งด้านวิชาการและด้านศิลปะ การออกแบบ การละคร ดนตรี รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ เพื่อฝึกความเป็นผู้นำที่ดีให้แก่เด็กในอานาคต ทั้งนี้โรงเรียนยังเน้นเรื่องความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงอาหารและโภชนาการที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆ ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 320 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนประจำ 260 คน และที่เหลือเป็นนักเรียนไป-กลับ

 • โรงเรียนสามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ตั้งแต่อายุ 6-18 ปี
 • มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 50 สัญชาติ
 • สามารถเลือกเรียนได้หลายภาษา เช่น อังกฤษ เยอรมัน อิตาเลี่ยน
 • จำนวนนักเรียนในห้องไม่เกิน 8 คน/ห้อง

หลักสูตรที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติ

 • หลักสูตรประถมศึกษาถึงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เปิดสอนภาษาต่างประเทศให้เลือก เช่น อังกฤษ เยอรมัน อิตาเลี่ยน ฝรั่งเศษ สเปน รัสเซีย หรือภาษาแม่ก็สามารถเลือกเน้นภาษาที่สามได้ถ้ามีความต้องการที่จะเรียนในภาษานั้นๆ
 • หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน IGESE, GCB, ALBVBL
 • แคมป์พิเศษ Arosa (Adult Academy)

หลักสูตร Summer/Winter Camp

เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนที่สนใจไปเรียนระยะสั้นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในด้านการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเอง พร้อมทั้งทักษะการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษและอื่นๆ ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความเป็นตัวของตัวเองในสังคมนานาชาติ เพื่อมิตรภาพและการเรียนรู้การเข้าสังคม

ARIANA AROSA JUNIOR ACADEMY

 • รับนักเรียนอายุ 6-16 ปี
 • เปิดสอนในช่วง: มิถุนายน – สิงหาคม
 • เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน

INSTITUT AUF DEM ROSENBERG SUMMER CAMP

 • รับนักเรียนอายุ 14 – 20 ปี
 • เปิดสอนในช่วง: กรกฏาคม – สิงหาคม
 • เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสหรือเยอรมัน
 • กิจกรรมพิเศษศิลปะและแฟชั่นดีไซน์ หรือ ทักษะความเป็นผู้นำและการพูดในที่สาธารณะ
 • เรียนภาษาอังกฤษ IELTS แบบเข้มข้น พร้อมการสมัครสอบ

INSTITUT AUF DEM ROSENBERG WINTER CAMP

 • รับนักเรียนอายุ 6 – 20 ปี
 • เปิดสอนในช่วง: มกราคม – มีนาคม
 • เรียนภาษา อังกฤษ เยอรมันหรืออิตาเลียน หรือเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนปัจจุบัน

ARIANA AROSA JUNIOR ACADEMY

 • รับนักเรียนอายุ 6-16 ปี
 • เปิดสอนในช่วง: มิถุนายน – สิงหาคม
 • เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน

INSTITUT AUF DEM ROSENBERG SUMMER CAMP

 • รับนักเรียนอายุ 14 – 20 ปี
 • เปิดสอนในช่วง: กรกฏาคม – สิงหาคม
 • เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสหรือเยอรมัน
 • กิจกรรมพิเศษศิลปะและแฟชั่นดีไซน์ หรือ ทักษะความเป็นผู้นำและการพูดในที่สาธารณะ
 • เรียนภาษาอังกฤษ IELTS แบบเข้มข้น พร้อมการสมัครสอบ

INSTITUT AUF DEM ROSENBERG WINTER CAMP

 • รับนักเรียนอายุ 6 – 20 ปี
 • เปิดสอนในช่วง: มกราคม – มีนาคม
 • เรียนภาษา อังกฤษ เยอรมันหรืออิตาเลียน หรือเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนปัจจุบัน

ได้รับการรับรองคุณวุฒิโดย

ECIS, VSP, Department of Education (St. Gallen)

ที่พัก

Collage House พักกับหอพักของโรงเรียน แยกหญิง-ชาย และอายุ ห้องพักมีทั้งแบบพัก 2 คน และห้องพักเดี่ยวแบบมีห้องน้ำในตัว สำหรับนักเรียนชั้นสุดท้ายที่เรียนหนักใกล้จบการศึกษา

ค่าเล่าเรียน

CHF 84,000 ต่อปี

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110