×
 • Course

 • Country

JMC Academy (vocational)

ที่อยู่:

SYDNEY
561 Harris Street, Ultimo
NSW 2007, Australia
CRICOS 01259J
MELBOURNE
169-171 Bank Street, South Melbourne
VIC 3205, Australia
CRICOS 01259J
BRISBANE
75 Grey St, South Brisbane
QLD 4101, Australia
CRICOS 01259J
โทร.:  07 3360 4500
อีเมล์:  Brisbane@jmc.edu.au

 

เว็บไซต์: https://www.jmcacademy.edu.au

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อที่ออสเตรเลีย

JMC Academy ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 โดย John Martin Cass ก่อตั้งขึ้นในซิดนีย์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
มืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีความบันเทิง ตั้งแต่วันแรกที่ JMC Academy ได้ก่อตั้งขึ้นในฐานะวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของออสเตรเลียที่มีคุณสมบัติได้รับการรับรองในสาขาวิศวกรรมเสียง โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และดิจิตอลมัลติมีเดีย

JMC Academy ฉลองครบรอบ 35 ปีในด้านการศึกษา และยังคงเป็นสถาบันชั้นนำของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของออสเตรเลีย โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา และอนุปริญญาด้านดนตรี การแต่งเพลง วิศวกรรมเสียง การผลิตภาพยนตร์ และโทรทัศน์ การจัดการธุรกิจบันเทิง การออกแบบดิจิทัล

ด้วยการออกแบบขั้นสูงของวิทยาเขต มีการยกระดับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทีมงานด้านวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และเครือข่ายอาจารย์ระดับนานาชาติ JMC Academy มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้สำเร็จการศึกษาของเราสร้างชื่อเสียงในอุตสาหกรรม

จุดมุ่งหมายสูงสุดของ JMC Academy คือการมอบโปรแกรมที่สร้างแรงบันดาลใจ และมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี ซึ่งตอบสนองความต้องการระดับโลกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยการบำรุงเลี้ยงสนับสนุนและ
ให้คำปรึกษานักเรียนที่แบ่งปันความรัก และความทุ่มเทอย่างแท้จริงให้กับอุตสาหกรรมเหล่านี้ เราสามารถนำพวกเขาไปสู่อาชีพที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อที่ออสเตรเลีย

เกณฑ์การรับสมัคร

ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี

ผู้สมัครระดับปริญญาตรีจะต้องแสดงสิ่งต่อไปนี้:

 • หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ: คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 โดยรวม (โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5) หรือเทียบเท่า
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบรับรองผลการเรียน และใบรับรองจะต้องแปลและรับรอง)
 • เข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง หรือ skype หรือ อื่น ๆ
 • คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ขึ้นไป
 • ผู้สมัครดนตรีร่วมสมัยต้องรับการคัดเลือก วิดีโอออดิชั่น / ลิงค์ออนไลน์เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้สมัครที่
  อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ออสเตรเลีย หรือระหว่างรัฐ
 • ผู้สมัครแต่งเพลง สามารถทำการทดสอบหรือส่ง Folio อาจประกอบด้วยเนื้อเพลง ชาร์ตเพลงต้นฉบับ
  ที่บันทึกไว้ หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
 • ผู้สมัครเรียน แอนิเมชั่น เกมส์ และ ออกแบบดิจิทัล จะต้องเตรียมผลงานตัวอย่าง / ภาพวาด

การสมัครจะได้รับการยอมรับภายใน 2 สัปดาห์ก่อนหลักสูตรจะเริ่ม แต่โปรดทราบว่าการยื่นขอวีซ่าอาจใช้เวลานานกว่าสองสัปดาห์ในการดำเนินการ โปรดติดต่อสถานทูตออสเตรเลียในประเทศของคุณเพื่อขอเวลาในการดำเนินการขอวีซ่า

ผู้สมัครเลือกหลักสูตรอื่น ๆ

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่จบมัธยมปลาย การเข้าเรียนในระดับอนุปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาจะขึ้นอยู่กับ:

 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปี 10 หรือเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษา VET ที่เหมาะสม และ / หรือประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • เขียนใบสมัคร (บังคับ 200 คำ เพื่อประเมินความรู้)
 • การสัมภาษณ์เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อการเรียนรู้
 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพร้อมทักษะการสื่อสารที่น่าพอใจ เพียงพอที่จะบ่งบอกถึงโอกาสที่เหมาะสมในการสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
 • Portfolio ของการทำงาน หรือการทดสอบประสิทธิภาพ (ถ้ามี)
 • แสดงถึงความถนัด หรือความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สนใจ
 • ผู้สมัครจะต้องตอบสนองความต้องการอื่น ๆ ทั้งหมดของการสมัคร

ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท

ระยะเวลาของหลักสูตร:

ความใส่ใจในการทำงานและความมุ่งมั่นในชีวิตทั่วไปของคุณ Masters of Creative Industries เปิดสอนมากกว่า 4 ภาคเรียน ชั่วโมงการศึกษารองรับ และอยู่นอกเหนือเวลาทำงานปกติ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะเป็นจุดออกหลังจากที่สำเร็จการศึกษา 2 ภาคเรียน

นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ภายใน 2 ปี โปรแกรมจะต้องเสร็จสมบูรณ์เต็มเวลาเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขวีซ่านักเรียน

ADMISSION:

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับเลือกให้ศึกษาที่ JMC บนพื้นฐานของ:
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับ (หรือสูงกว่า) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง *
 • สัมภาษณ์หัวหน้า MCI
 • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • แนวคิดโครงการหรือข้อเสนอ และผลงานตัวอย่างได้รับการสนับสนุน

นักเรียนต่างชาติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 6.5 ที่มีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0

English Language Requirements

ข้อกำหนดภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษาสามารถทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. การทดสอบภาษาอังกฤษ:
  JMC Academy ตระหนักถึงคะแนนสอบ IELTS, TOEFL, Cambridge และ Pearson ที่ดำเนินการภายในสองปีก่อนการเริ่มต้นการศึกษาของ JMCIELTS:  คะแนนรวม 6.0 ที่มีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  TOEFL:  iBT: 73 โดยรวม ด้วยคะแนนการเขียนขั้นต่ำ 18
  การทดสอบภาษาอังกฤษของเพียร์สัน (PTE): 50-57
  การทดสอบภาษาอังกฤษเคมบริดจ์: C1 คะแนนรวมขั้นสูง 169
 1. เส้นทางเรียนภาษา (Language School Pathway)
  JMC Academy มีสถาบันพันธมิตรสำหรับเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ให้บริการ ELICOS ของออสเตรเลีย ผู้สมัครที่สำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา (หรือเทียบเท่า) ของ JMC Academy โดยตรงเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาว่ามีสิทธิ์โดยไม่ต้องทำการทดสอบภาษาอย่างเป็นทางการ และถ้าหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาของออสเตรเลียอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นรายกรณี

กลุ่มหลักสูตรที่เปิดสอน

 1. ANIMATION
  การนำตัวละครสู่ชีวิต เกี่ยวข้องกับความสามารถทางเทคนิคมากกว่าแค่ด้วยความคิดที่ว่า Animation ที่ JMC ได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสตูดิโอจาก Pixar และ Animal Logic เพื่อช่วยให้คุณบอกเล่าเรื่องราวของคุณตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดไปจนถึงการทำ Animationวิทยาเขตที่เปิดสอน:  Brisbane / Melbourne / Sydney
  1. Bachelor of Creative Arts (3D Animation)
   เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณหลงใหลเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องราว และทิศทางศิลปะ 2D, 3D และภาพเคลื่อนไหวไฮบริด ศิลปะทางเทคนิคหรือการรวมกันของพวกเขาทั้งหมด ดื่มด่ำกับการเดินทางที่น่าตื่นเต้นตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดไปจนถึงแอนิเมชั่นที่เสร็จสมบูรณ์ในหลากหลายสไตล์ ใช้ประโยชน์จากภาพเคลื่อนไหวที่น่าประทับใจของ JMC การเคลื่อนไหว การบันทึกเสมือนจริง และสตูดิโอหน้าจอสีเขียวเพื่อนำเสนอโครงการของคุณให้มีชีวิตในเวลาเพียง 2 ปีคุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยหลักสูตรเต็มเวลาแบบเร่งรัดของเรา นอกจากนี้ยังมีการเรียนนอกเวลาให้กับนักเรียนในประเทศด้วย นักศึกษาต่างชาติหลายคนเลือกที่จะเรียนจบหลักสูตรใน 3 ปีมากกว่าตัวเลือกแบบเร่ง 2 ปี
  1. Diploma of Creative Arts (3D Animation)
   สัมผัสกับการออกแบบ และพัฒนาตัวละครและโลก – จากแนวคิดสู่ศิลป – และการสร้างกราฟิกเคลื่อนไหว และการแสดงตัวละครที่น่าเหลือเชื่อด้วยอนุปริญญาสาขาศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ) เรียนรู้เทคนิคดั้งเดิมและการออกแบบการเคลื่อนไหวที่ทันสมัย และฝึกฝนทักษะหลัก และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบบจำลองและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
   การจบการศึกษาระดับอนุปริญญา: นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 4 ภาคการศึกษา อาจสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้วย

JMC Academy-Voca-Aus 01 JMC Academy-Voca-Aus 02

 1. AUDIO ENGINEERING + SOUND PRODUCTION
  Audio Engineering + Sound Production เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้งานจริง ซึ่งตรงกับอุตสาหกรรมเสียงโดยตรง สำรวจพื้นฐานของการผลิตเสียง และดนตรี การใช้งานทั้งในสตูดิโอ และอุปกรณ์เสียงสำหรับแสดงสด และการผลิตเครื่องเสียงสำหรับงานอีเว้นท์วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Brisbane / Melbourne / Sydney
  1. Bachelor of Creative Technology (Audio Engineering & Sound Production)
   ในระดับปริญญาตรีนักเรียนจะได้คิดค้นการออกแบบอะคูสติก เครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตเพลง และวิธีการนี้สามารถนำไปใช้กับสื่อผสมเช่นโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเกม การใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูง และสตูดิโอบันทึกเสียงที่ติดตั้งระบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 และอุปกรณ์ล่าสุดทั้งหมดรวมถึง: SSL Duality 48 Channel consoles, Pro Tools HD DAWs, Neumann และ Royer mics และ Empirical Lab Distressors.Master post-production, surround sound และ large-scale live sound systems พัฒนาความเชี่ยวชาญและสร้างโชว์เคสที่ออกแบบมาเพื่อเริ่มอาชีพของคุณในอุตสาหกรรมในเวลาเพียง 2 ปีคุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยหลักสูตรเต็มเวลาแบบเร่งรัดของเรา นอกจากนี้ยังมีการเรียนนอกเวลาให้กับนักเรียนในประเทศด้วย นักศึกษาต่างชาติหลายคนเลือกที่จะเรียนจบใน 3 ปี มากกว่าตัวเลือกแบบเร่ง 2 ปี
  2. Diploma of Audio Engineering & Sound Production
   หลักสูตรอนุปริญญาเชิงปฏิบัตินี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ digital audio workstations และanalogue consoles รวมถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียงแสดงสด ที่ใช้ software-based synths โดยเน้นการแก้ไข การจัดเรียง และการผสม และ master microphones โต๊ะผสมเสียงและตัวประมวลผลสัญญาณ และการบันทึก การบันทึกแบบหลายแทร็กและการผสมวงในสตูดิโอนำทักษะด้านเทคนิคของคุณไปลงมือปฏิบัติโดยการร่วมมือกับนักเรียนคนอื่น ๆ ในการบันทึกวงดนตรี โดยใช้เทคนิค ไมโครโฟนหลายตัว หรือใช้เครื่องมืออื่น ๆ ร่วมกับเครื่องบันทึกหลายแทร็กการจบการศึกษาระดับอนุปริญญา: นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ภาคการศึกษา อาจสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาด้วย

JMC Academy-Voca-Aus 03 JMC Academy-Voca-Aus 04

 1. CONTEMPORARY MUSIC PERFORMANCE
  ด้วยการเชื่อมต่อกับ APRA และ Berklee College of Music ทำให้ JMC เป็นที่รู้จักในฐานะ Launchpad สู่วงการบันเทิงสำหรับนักดนตรี และนักแสดงที่กำลังมาแรง การแสดงดนตรีร่วมสมัยที่ JMC เป็นมากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณ มันเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียง และเรียบเรียงดนตรี การควบคุมเทคโนโลยีที่คุณจะใช้ในอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้ตัวเองได้เป็นที่รู้จัก และภูมิใจหลักสูตรนี้จะให้ทักษะที่คุณต้องการเพื่อให้โดดเด่นในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนี้ และโอกาสที่จะนำทักษะของคุณไปสู่การฝึกฝน และแสดงความสามารถของคุณในสถานที่แสดง และกิจกรรมที่หลากหลายตลอดเวลาที่ JMC
  1. Bachelor of Music (Contemporary Performance)
   พัฒนาทักษะการเขียน เทคโนโลยีและการปฏิบัติงานของคุณด้วยปริญญาตรี เขียนและแสดงดนตรีสำหรับแอพพลิเคชั่น หรือเพลงประกอบภาพยนตร์ และทำงานร่วมกับนักเรียน JMC ในโครงการอุตสาหกรรม ในขณะที่สร้างเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ ที่คุณวางใจได้ตลอดอาชีพการงานของคุณเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านดนตรีร่วมสมัย และวิธีเลือกโอกาสทางอาชีพ ทักษะการใช้งานหลายแพลตฟอร์มที่เชี่ยวชาญ เทคนิคการผสมและการบันทึก ผลิตและเรียบเรียง และดำเนินโครงการโปรเจ็กต์พิเศษ ที่จะทำให้คุณเห็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ชมสดในเวลาเพียง 2 ปีคุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยหลักสูตรเต็มเวลาแบบเร่งรัดของเรา นอกจากนี้ยังมีการเรียนนอกเวลาให้กับนักเรียนในประเทศด้วย นักศึกษาต่างชาติหลายคนเลือกที่จะเรียนจบใน 3 ปี มากกว่าตัวเลือกแบบเร่ง 2 ปีวิทยาเขตที่เปิดสอน:  Brisbane / Melbourne / Sydney
  1. Diploma of Music (Contemporary Performance)
   เรียนรู้วิธีการที่จะโดดเด่นในที่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และได้รับการสอนโดยนักดนตรีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงในระดับประกาศนียบัตร ขยายความรู้ live sound และการบันทึก ใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น Pro Tools, Logic และ Sibelius และการแสดงสด ณ สถานที่และกิจกรรมดนตรีตลอดหลักสูตรของคุณสำรวจแนวคิด และหลักการพื้นฐานของดนตรีร่วมสมัย และศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพลงเพื่อการแสดงสด Masterclasses นำโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และศิลปินต่างประเทศ จะทำให้คุณได้สัมผัสกับเทคนิคการแสดงที่หลากหลาย คุณจะมีโอกาสแสดงเป็นประจำในสถานที่แสดงสด ณ สถานทีที่เป็นสัญลักษณ์

JMC Academy-Voca-Aus 05 JMC Academy-Voca-Aus 06

 1. DESIGN (VISUAL COMMUNICATION)
  เทคโนโลยีกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไป หากคุณหลงใหลในทุกสิ่งที่มองเห็นและการออกแบบที่มีผลกระทบต่อผู้คน และวัฒนธรรม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณการออกแบบที่ JMC มอบเครื่องมือ และทักษะที่คุณต้องการในการสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมในโลกของสื่ออินเตอร์แอกทีฟ คุณจะค้นพบพลังที่แท้จริงของการสื่อสารด้วยภาพ และการเล่าเรื่องเรียนรู้กระบวนการที่อยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสำรวจวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้คนในพื้นที่ทางกายภาพดิจิทัลและเสมือนหลักสูตรการออกแบบช่วยให้คุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการออกแบบ หลักกระบวนการคิดการออกแบบ และทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับคุณในการประยุกต์ใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม และสื่อที่หลากหลาย คุณจะได้รับการสอนวิธีแก้ไขปัญหาโครงการในการออกแบบด้วยภาพพื้นที่เชิงโต้ตอบประสบการณ์และการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางวิทยาเขตที่เปิดสอน:  Brisbane / Melbourne / Sydney
  1. Bachelor of Design (Visual Communications)
   การศึกษาระดับปริญญาตรีช่วยให้คุณดื่มด่ำกับโลกแห่งการออกแบบ พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาพที่แข็งแกร่งและเข้าใจเครื่องมือที่คุณต้องการใช้ในอุตสาหกรรม มันเปิดโอกาสให้คุณสร้าง Portfolio มืออาชีพของงานของคุณเอง ในขณะที่สำรวจวิธีการออกแบบตามกระบวนการ และมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาจากอุตสาหกรรมในโครงการโลกแห่งความจริงการเรียนรู้จะเรียนในสภาพแวดล้อมของสตูดิโอ ซึ่งชั้นเรียนขนาดเล็กจะสนับสนุนให้นักเรียนมารวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกันในโครงงาน จากแนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงการออกแบบ และการส่งมอบ คุณจะค้นพบเครื่องมือและวิธีการออกแบบที่แตกต่างกันไป จนถึงการศึกษาที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมในเวลาเพียง 2 ปีคุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยหลักสูตรเต็มเวลาแบบเร่งรัดของเรา นอกจากนี้ยังมีการเรียนนอกเวลาให้กับนักเรียนในประเทศด้วย นักเรียนต่างชาติอาจเลือกที่จะเรียนจบหลักสูตรใน 3 ปีมากกว่าตัวเลือกเร่งรัด 2 ปี
  1. Diploma of Design (Visual Communications)
   ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะค้นพบพื้นฐานของการออกแบบกราฟิก และทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นในการสร้างข้อความที่ดึงดูดและน่าสนใจ จากนั้นเจาะลึกลงไปในกระบวนการออกแบบ ตั้งแต่การวิจัย ความคิด การร่างภาพ และการสร้างต้นแบบ จนถึงการนำไปปฏิบัติ และดูงานของคุณกลับมามีชีวิตชีวา
   ลบภาพการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบดั้งเดิม คุณจะสนุกกับการทำงานในสภาพแวดล้อมของสตูดิโอออกแบบ จัดการกับข้อสรุปความคิดสร้างสรรค์ ร่างไอเดียลงบนกระดาษ และสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วสำหรับการทดสอบ พร้อมกับผลลัพธ์ทางดิจิตอลที่เกิดขึ้นจริง เรียนรู้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าดึงดูด และใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่แตกต่างเพื่อช่วยคุณทำงานได้

JMC Academy-Voca-Aus 07 JMC Academy-Voca-Aus 08

 1. ENTERTAINMENT BUSINESS MANAGEMENT
  คุณใฝ่ฝันที่จะผลิตผลงานที่ดีที่สุด ตั้งแต่การจัดการความสามารถ ไปจนถึงการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์สื่อโซเชียล การวางแผนกิจกรรมการผลิต การจัดพิมพ์ และการจัดจำหน่าย – การจัดการธุรกิจบันเทิงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังJMC จะช่วยให้คุณมีทักษะทางธุรกิจ และการจัดการที่ทันสมัยที่โอนถ่ายได้สูง ซึ่งคุณต้องการเพื่อให้อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พบกับผู้คนที่มีความสำคัญ รับประสบการณ์จริงในเวที และการจัดการการผลิต การเผยแพร่เพลง การจัดการความสามารถและการจัดการเหตุการณ์ และได้รับความเข้าใจโดยธรรมชาติของอุตสาหกรรมบันเทิง และวิธีการจัดการ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมแลกเปลี่ยนนักเรียนของเรา ที่สถาบัน Fontys ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในฮอลแลนด์วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Brisbane / Melbourne / Sydney
  1. Bachelor of Entertainment (Business Management)
   เปิดการผลิตเนื้อหา การตลาด ผู้ประกอบการ และการวางแผนธุรกิจ การจัดการการผลิตภาพยนตร์และทีวีการจัดการทัวร์และเทศกาล การตลาด การสร้างแบรนด์ การเจรจาสัญญา ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กับปริญญาตรีความบันเทิงสร้างแคมเปญส่งเสริมการขายระดับชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ ศิลปินและกิจกรรม การจัดการกิจกรรมภายนอกและภายใน วางแผนการจัดการโลจิสติกส์ และรับประสบการณ์การผลิตจริง ๆ ที่คุณจะต้องดำเนินการส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมด้วยความเฉียบแหลมทางธุรกิจ และรายชื่อผู้ติดต่อของเครือข่ายที่แข็งแกร่งจบการศึกษาด้วยความสามารถในการใช้กลยุทธ์ในการเลือกและรับศิลปิน พัฒนาข้อเสนอสำหรับผู้บริหารบริษัท ตัวแทน และผู้สนับสนุน การศึกษาความเป็นไปได้และแผนการท่องเที่ยว รวมถึงการคิดเชิงวิพากษ์ และความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในเวลาเพียง 2 ปีคุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยหลักสูตรเต็มเวลาแบบเร่งรัดของเรา นอกจากนี้ยังมีการเรียนนอกเวลาให้กับนักเรียนในประเทศด้วย นักศึกษาต่างชาติหลายคนเลือกที่จะเรียนจบใน 3 ปี มากกว่าตัวเลือกแบบเร่ง 2 ปี
  1. Diploma of Entertainment Business Management
   หากต้องการประสบความสำเร็จในฐานะผู้จัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คุณต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจบันเทิง อนุปริญญานี้จะให้พื้นฐานกับอุตสาหกรรม และให้ความเข้าใจหลักของการดำเนินธุรกิจ และความท้าทายที่ต้องเผชิญเมื่อทำการค้าเพลงความบันเทิงและศิลปะมันจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณสำหรับแผนการตลาด สรุป ข้อเสนอ ข้อความโฆษณาและการเผยแพร่สื่อ และได้รับประสบการณ์ตรงที่คุณจะต้องใช้ในการเจรจาต่อรองลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และกฎหมายของอุตสาหกรรม

JMC Academy-Voca-Aus 09 JMC Academy-Voca-Aus 10

 1. FILM + TELEVISION PRODUCTION
  โลกไม่สามารถรับความมหัศจรรย์ของภาพเคลื่อนไหวได้เพียงพอ และเทคโนโลยีดิจิตอลทั่วโลกกำลังสร้างความต้องการอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับผู้สร้างเนื้อหามืออาชีพ ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว บรรณาธิการและอื่น ๆ การผลิตความบันเทิงเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หลักสูตร Film + TV ที่ JMC เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความรู้ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อสร้างและผลิตเนื้อหาชั้นนำสำหรับภาพยนตร์ โทรทัศน์ การถ่ายทอดสด สารคดี โฆษณา และมิวสิควิดีโอทั้งปริญญาตรี และอนุปริญญามีโครงสร้างเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เหนือกว่าในบทบาทของทีมงานหลัก (ซึ่งจะดึงดูดความสนใจหากคุณกำลังทำหนังอย่างจริงจัง) รวมถึงทักษะที่คุณต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมวิทยาเขตที่เปิดสอน:  Brisbane / Melbourne / Sydney
  1. Bachelor of Creative Arts (Film and Television)
   ในระดับปริญญาตรี การทำงานในภาพยนตร์สั้น โฆษณาทางโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ และรายการออกอากาศนอกสถานที่ขนาดใหญ่เพื่อสร้างงานแสดง และภาพยนตร์มืออาชีพของคุณ จะพัฒนาทักษะการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ของคุณ และการเขียนบทภาพยนตร์ต้นแบบ การกำกับภาพยนตร์ กราฟิกการเคลื่อนไหว และ postproduction เพื่อนำคุณเข้าสู่หัวใจของอุตสาหกรรมและทำงานร่วมกับนักเรียนการจัดการด้านดนตรีของ JMC Academy เกี่ยวกับผลงานการผลิตมิวสิกวิดีโอเป็นต้นในเวลาเพียง 2 ปีคุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยหลักสูตรเต็มเวลาแบบเร่งรัดของเรา นอกจากนี้ยังมีการเรียนนอกเวลาให้กับนักเรียนในประเทศด้วย นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากเลือกที่จะเรียนจบใน 3 ปี มากกว่าตัวเลือกเร่ง 2 ปี
  1. Diploma of Film and Television
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานของภาพยนตร์ และทีวีในระดับอนุปริญญาจะช่วยให้คุณได้คิดค้นภาพยนตร์ การตัดต่อ แสง สถานที่ การบันทึกเสียง การออกแบบเสียง การเขียนบทภาพยนตร์ และการจัดการการผลิต แล่นไปในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรับมุมมองภายใน
   ค้นคว้าเทคนิค และสุนทรียภาพของภาษาบนจอ และการเล่าเรื่องในขณะที่ทำงานในโครงการต่าง ๆ รวมถึงรายการโทรทัศน์สตูดิโอ การฝึกทำหน้าจอสีเขียว และการผลิตสารคดี และได้รับประสบการณ์ในการผลิตอื่น ๆ

JMC Academy-Voca-Aus 11 JMC Academy-Voca-Aus 12

 1. GAME DESIGN
  ในขณะที่ gamification กลายเป็นส่วนสำคัญของอนาคตของโลกนี้ ผู้เล่นที่ต้องการมากที่สุดในอุตสาหกรรมบันเทิงคือนักพัฒนาเกม และผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Effectsการออกแบบเกมที่ JMC  มอบทักษะและความรู้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ เรียนรู้วิธีการออกแบบพัฒนา และดำเนินการความคิดโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกผ่านการสร้างแนวความคิดการวาดภาพดิจิทัล การสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อมและการนำเครื่องมือเกมมาใช้รับความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมชั้นนำอย่าง Maya และ Unity game engine และใช้ชุดจับภาพเคลื่อนไหวความแม่นยำ 18 ชั้นนำ และสิ่งอำนวยความสะดวก VR ในการสร้างต้นแบบเกมแบบโต้ตอบ และสินทรัพย์เกมคุณภาพ และจบการศึกษาด้วยทักษะที่ผู้นำนักพัฒนาต้องการวิทยาเขตที่เปิดสอน:  Brisbane / Melbourne / Sydney
  1. Bachelor of Creative Arts (Game Design)
   การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการผสมผสานการโต้ตอบ วิศวกรรมเกม และการเขียนโปรแกรมเข้ากับการฝึกฝนศิลปะและภาพเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิม การเขียนสคริปต์เกมต้นแบบ และความรู้ด้านเทคนิคที่จำเป็นในการสร้างการเล่นเกมแบบโต้ตอบ; ออกแบบและสร้างตัวละครและสภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหว; และพัฒนากลไกการเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครเพื่อสร้างโลกที่คุณสามารถหลุดเข้าไปในโลกของเกมนักเรียนสามารถเลือกที่จะศึกษาการสวมบทบาทตัวละคร องค์ประกอบแบบดิจิทัล และการจับภาพเคลื่อนไหวสำหรับภาพเคลื่อนไหว เกมและภาพยนตร์แบบเรียลไทม์ และจะจบการศึกษาด้วยแนวคิดเกมในกระบวนการที่เลียนแบบการผลิตในโลกแห่งความเป็นจริง

 

  1. Diploma of Creative Arts (Game Deign)
   ในระดับอนุปริญญา การออกแบบ การพัฒนา การสร้างต้นแบบและนำความคิดมาใช้และได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมชั้นนำและเครื่องมือเกม ค้นพบทุกอย่างตั้งแต่แนวคิดการวาดภาพ การแกะสลักด้วยดิจิทัล การบรรยายด้วยภาพ และการออกแบบเกมไปจนถึงเทคนิคการแสดงภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาเกม การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การสร้างสินทรัพย์ และการสร้างพื้นที่เกมที่น่าประทับใจคุณจะเริ่มเข้าใจองค์ประกอบหลักของการบรรยายด้วยภาพ และการออกแบบเกม และจะนำเทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหวที่หลากหลาย และแสดงออก ซึ่งคุณจะพัฒนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ซับซ้อนรากฐานที่มั่นคงในการฝึกฝนการพัฒนาเกม จะช่วยให้คุณมีแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความรู้และความเข้าใจในระดับปริญญาที่สำคัญยิ่งขึ้น

JMC Academy-Voca-Aus 13 JMC Academy-Voca-Aus 14

 1. SONGWRITING
  มีบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าการเขียนเพลงของคุณเอง และนำมันมาสู่ชีวิต หลักสูตรการแต่งเพลงของ JMC มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติจริง การมุ่งเน้นที่ความเป็นนักดนตรีแต่ละคน การเชื่อมต่อกับ APRA และวิทยาลัยดนตรี Berklee และการเปิดตัวสู่วงการบันเทิงสำหรับนักเขียนและนักแต่งเพลงที่กำลังมาแรงหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสร้างเพลง และเนื้อเพลงของคุณเอง พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ สร้างการสาธิต และแสดงเพลงของตัวเองโดยครอบคลุมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเขียนเพลงเพื่อดึงดูดผู้เผยแพร่วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Brisbane / Melbourne / Sydney
  1. Bachelor of Music (Songwriting)
   การศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเพลงที่เน้นหนักแน่น และเข้มข้น ซึ่งผสมผสานความคิดโคลงสั้น ๆ ของคุณเข้ากับท่วงทำนองอันทรงพลัง มันจะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการของภาพยนตร์ และเพลงทางโทรทัศน์ แนวความคิดหลักในการเขียนเรียงความชั้นแนวหน้า และการเขียนสำหรับวงดนตรีโดยใช้เครื่องมืออคูสติก และอิเล็กทรอนิกส์การแต่งเพลงต้นแบบในดิจิทัลโดเมน ปรับแต่งทักษะการบันทึกของคุณ คิดค้นการกระจายเพลง และกลยุทธ์ทางการตลาด และเรียนรู้ถึงความสำคัญของการเขียนร่วม และการทำงานร่วมกัน และในขณะที่คนที่มีความสามารถจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ แต่สิ่งสำคัญคือการมีความชำนาญด้านเทคโนโลยี และมีทักษะกับซอฟต์แวร์มาตรฐานอุตสาหกรรม – Avid Pro Tools สำหรับการบันทึก digital score-writing tech เช่น Sibelius ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกการสาธิตของคุณเองการศึกษาระดับปริญญาตรีจะเปิดช่องทางการจำหน่ายเพลง การสร้างรายได้ และลิขสิทธิ์ และรับประกันว่าคุณจะจบการศึกษาด้วยผลงานเพลงมากมายของคุณเองเพื่อแสดงความสามารถของคุณ
  1. Diploma of Music (Songwriting)
   การผสมผสานหลักการทางเทคนิคเข้ากับการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรเชิงปฏิบัตินี้จะช่วยให้คุณค้นพบเสียงของคุณ ได้ฝึกฝนฝีมือและสร้างเพลงที่น่าจดจำองค์ประกอบ การเรียบเรียง การศึกษาในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ทำนอง การสร้างบทกวีและเทคโนโลยี – อนุปริญญาได้รวมเอาความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงแสดงสด และเทคนิคการบันทึก และการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานอุตสาหกรรมเช่น Pro Tools และ Sibelius เพื่อสร้างเพลงต้นฉบับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นที่เกี่ยวข้อง หรือนักแต่งเพลงที่มีประสบการณ์ เรียนรู้วิธีการระดมความคิด เอาชนะการปิดกั้นของนักเขียน และแสดงออกถึงตัวคุณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยคำพูดและดนตรี

JMC Academy-Voca-Aus 15 JMC Academy-Voca-Aus 16

 1. MASTER OF CREATIVE INDUSTRIES
  1. Master of Creative Industries
   Master of Creative Industries ของ JMC ได้รวบรวมการปฏิบัติจริง ความคิดสร้างสรรค์ และการประกอบการที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้ตรงตามความคาดหวังและมาตรฐานของอุตสาหกรรมเมื่อคุณสำเร็จการศึกษา คุณจะมีความรู้โดยธรรมชาติของภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ ทักษะที่ใช้งานได้ดีซึ่งรวมถึง:

   • ความรู้ในเชิงลึกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสาขาความเชี่ยวชาญของคุณ
   • ความสามารถในการตระหนักถึงคุณค่าในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
   • หลักการของการวิจัยที่ดี และการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อถือได้
   • ความคุ้นเคยกับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาล่าสุดภายใน และจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสาขาความเชี่ยวชาญของคุณ
   • หลักการสำคัญของการออกแบบและการจัดการโครงการเช่นเดียวกับการพัฒนาล่าสุดในรูปแบบธุรกิจภายในภาค
   • ทักษะด้านเทคนิค และการสื่อสารเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสังคม และหากเป็นไปได้ความสามารถในการใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในการออกแบบโครงการของคุณเอง
   • ความรู้ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางเทคนิคในการตรวจสอบ วิเคราะห์อย่างยิ่ง และสังเคราะห์แนวโน้มในรสนิยมของผู้บริโภค และการบริโภคแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทางเทคนิคร่วมสมัย และโครงการผลิตของคุณเอง
   • ทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการประเมินในระดับนามธรรม สิ่งที่โครงการสุดท้ายอาจมีลักษณะ – ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการสาธิตแนวคิด และการคาดการณ์จากการสาธิตเหล่านั้น
   • ความเข้าใจในหลักการการจัดการธุรกิจที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาความเชี่ยวชาญของคุณ

  วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Brisbane / Melbourne / Sydney

JMC Academy-Voca-Aus 17 JMC Academy-Voca-Aus 18

สิ่งอำนวยความสะดวก

STATE-OF-THE-ART Campus Facilities

เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับคุณที่จะก้าวข้ามไปสู่เวทีระดับมืออาชีพเรามุ่งมั่นที่จะจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในแต่ละวิทยาเขตของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายของเรารวมถึง:

 • สตูดิโอบันทึกเสียงระดับมืออาชีพ
 • 1 surround sound mixing
 • คอนโซลการบันทึก แบบดิจิตอลและอนาล็อก
 • Post production suites
 • ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัล และแอนิเมชั่น
 • สตูดิโอภาพยนตร์ และโทรทัศน์
 • สตูดิโอฝึกซ้อมแบบมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
 • หอประชุมในมหาวิทยาลัย
 • Green screen สตูดิโอ
 • ชุดแก้ไขดิจิตอล
 • กล้องและแสงระดับมืออาชีพ
Sydney Campus

JMC Academy-Voca-Aus 19JMC Academy-Voca-Aus 20JMC Academy-Voca-Aus 21JMC Academy-Voca-Aus 22JMC Academy-Voca-Aus 23

Melbourne Campus

JMC Academy-Voca-Aus 24 JMC Academy-Voca-Aus 25 JMC Academy-Voca-Aus 26 JMC Academy-Voca-Aus 27 JMC Academy-Voca-Aus 28

Brisbane Campus

JMC Academy-Voca-Aus 29 JMC Academy-Voca-Aus 30 JMC Academy-Voca-Aus 31 JMC Academy-Voca-Aus 32 JMC Academy-Voca-Aus 33

 

ที่พัก

สถาบันไม่มีที่พักในวิทยาเขต อย่างไรก็ตามฝ่ายบริการระหว่างประเทศสามารถอ้างอิงให้นักศึกษาต่างชาติถึงตัวเลือกที่พักที่เหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยได้

ราคาที่พักของซิดนีย์ เมลเบิร์น และบริสเบนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของที่พัก และใกล้กับเมือง ในแต่ละเมืองมีหอพัก โฮมสเตย์ ที่พักสำหรับนักเรียน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า และที่พักรวม

ก่อนที่จะมาถึงออสเตรเลีย เราขอแนะนำให้หาที่พักชั่วคราวเพื่อให้คุณมีเวลาทำความรู้จักกับพื้นที่ และมองหาที่พักที่ถาวรมากขึ้น ในขณะที่แต่ละเมืองให้บริการที่พักในโรงแรมมากมาย หอพักก็เป็นทางเลือกที่ถูกกว่า และคุณสามารถจองห้องพักออนไลน์ได้ที่ www.yha.com.au หรือ www.hostels.com

สำหรับข้อมูลการเช่าที่ใช้ร่วมกันได้ที่ www.gumtree.com.au หรือ http://au.easyroommate.com/

สำหรับข้อมูลโฮมสเตย์กรุณาเยี่ยมชม: www.homestaynetwork.org หรือ www.staydownunder.com.au

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855