Kuranui College

Kuranui College

Kuranui College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน Greytown ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2503 เพื่อแทนที่โรงเรียนมัธยมในเมือง Greytown, Featherston และ Martinborough เปิดสอนตั้งแต่ Year 9 ถึง Year 13

Kuranui College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน Greytown ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2503 เพื่อแทนที่โรงเรียนมัธยมในเมือง Greytown, Featherston และ Martinborough เปิดสอนตั้งแต่ Year 9 ถึง Year 13

วิทยาลัย Kuranui เป็นวิทยาเขตขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวางและมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงยิม หน้าผาจำลอง, สนามบาสเกตบอล 2 สนามและ สนามรักบี้ 2 สนาม ฯลฯ

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงห้องสมุดที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่โดดเด่นอย่างครบถ้วนในทุกด้านของการเรียนรู้ของนักเรียน

International Student Fees
One year$14,500
Administration fee$500
Home-stay fee (per week)$230
Airport pickup fee from Wellington (if applicable)$60
NZQA Examination entry fee (if applicable)$375

*** All fees are shown in New Zealand dollars and include a goods and service tax (GST) 15%.

หมายเหตุ

  • รวมค่าเล่าเรียนทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายกิจกรรมนอกโรงเรียน
  • ค่าเล่าเรียนไม่รวมค่าประกันภัย, ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะต้องจ่ายให้กับวิทยาลัยซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าโฮมสเตย์ให้กับผู้ดูแลโฮมสเตย์เป็นรายสัปดาห์

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

6 + 5 =

You have Successfully Subscribed!