×
 • Course

 • Country

Lake Tahoe Community College

ที่อยู่:
One College Way, South Lake Tahoe, CA 96150

เว็บไซต์: http://ltcc.edu/

ข้อมูลทั่วไป study in USA เรียนภาษาที่อเมริกา

Lake Tahoe Community College ตั้งอยู่ใจกลาง South Lake Tahoe ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงสูงสุดของวิทยาลัยใน Northern California

Lake Tahoe Community College เปิดสอนในปีค. ศ. 1975 นักเรียนประมาณ 3,000 คนเข้ามาเริ่มเรียนทุกๆไตรมาส นอกจากห้องเรียนและห้องทดลองแล้วมหาวิทยาลัย 164 แห่งยังมีโรงละครสีดำขนาด 192 ที่นั่งสนามฟุตบอลระดับโลกห้อง ทดลองศิลปะศูนย์พัฒนาเด็กและอื่นๆ อีกมากมาย มีห้องออกกำลังกายขนาด 26,000 ตารางฟุตที่มีห้องเต้นรำและศูนย์การออกกำลังกายพร้อมด้วย Student Center ซึ่งรวมถึงห้องครัวและห้องครัวเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการศิลปะการทำอาหารเปิดในปีพ. ศ. 2545 ในปีพศ. 2549 วิทยาลัยได้เปิดห้องใหม่ 27,000 ห้อง – ห้องสมุดสแควร์ฟุตและหอศิลป์ที่อยู่ติดกัน

มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียและวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองจะให้เครดิตเต็มรูปแบบสำหรับหลักสูตรที่เทียบเท่าและโอนย้ายได้อย่างน่าพอใจที่ Lake Tahoe Community College วิทยาลัยยังได้รับการอนุมัติเพื่อประโยชน์ของทหารผ่านศึก

ปฏิทินของวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบไตรมาสโดยมีระยะเวลาในแต่ละไตรมาส 12 สัปดาห์ หลังจากสามไตรมาสมีเซสชั่นฤดูร้อนหกสัปดาห์

ด้วยคุณสมบัติการเลือกระดับการศึกษาระดับปริญญาทางเลือก 31 หลักสูตรรวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพและทางเทคนิคจำนวน 28 ข้อนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขาเช่นโครงการ Lake Fire Tahoma Basin Fire Academy และการให้บริการด้านสุขภาพการบริหารงานธุรกิจดนตรีเชิงพาณิชย์ความยุติธรรมทางอาญาสื่อดิจิทัล และการศึกษาความเป็นถิ่นทุรกันดาร องศาการโอนย้ายเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

นันทนาการกลางแจ้งสามารถพบได้ตลอดทั้งปีใน South Lake Tahoe ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 21,000 คน นักเรียนอยู่ห่างจากสามสกีรีสอร์ทไม่กี่นาที มีรีสอร์ททั้งหมด 14 แห่งตั้งอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบทาโฮ ฤดูร้อนนำกีฬาทางน้ำตกปลาเดินป่าตั้งแคมป์และเครือข่ายเส้นทางจักรยานภูเขาที่กว้างขวาง ดวงอาทิตย์ส่องสว่างเฉลี่ยร้อยละ 75 หรือ 274 วันในแต่ละปีทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้ออกไปสำรวจเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา

 

Lake Tahoe Community College 01 min Lake Tahoe Community College 02

Lake Tahoe Community College 03 Lake Tahoe Community College 04 Lake Tahoe Community College 05

 

หลักสูตรแนะนำ study in USA เรียนภาษาที่อเมริกา

Lake Tahoe Community College 06

 

Lake Tahoe Community College มีหลักสูตรอาชีพและเทคนิคการศึกษาที่ทันสมัยและเข้มงวดและเกี่ยวข้อง (CTE) เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับอาชีพที่มีค่าแรงสูงทักษะสูงและมีความต้องการสูง

โปรแกรม CTE นำโดยนักการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตนหลายคนยังดำรงตำแหน่งนอกวิทยาลัยในอุตสาหกรรมของพวกเขา นอกจากนี้โครงการ CTE ยังได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยนายจ้างในท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ได้รับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานการประเมินผลและการปรับปรุงโปรแกรมภายในเส้นทางอาชีพ LTCC ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโครงการพัฒนากำลังคนและเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรม

โปรแกรม CTE มอบสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอาชีพในศตวรรษที่ 21: ทักษะด้านเทคนิควิชาการและการจ้างงาน

Programs

 • Addiction Studies

การศึกษาโปรแกรมการบำบัดการติดยาเสพติดที่ Lake Tahoe Community College ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการเข้าทำงานระดับต้นในโปรแกรมการบำบัดแอลกอฮอล์และยาเสพติดและให้การศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและบริการมนุษย์ หลักสูตรมีพื้นฐานความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและการป้องกันปัญหาการรักษาทักษะการให้คำปรึกษาประเด็นด้านจริยธรรมและความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับยาเสพติดและผลกระทบของยา นักเรียนจะได้รับความสามารถขั้นพื้นฐานในการให้คำปรึกษาการจัดการรายกรณีการบันทึกและการวางแผนการรักษา โปรแกรมการศึกษาเรื่องการเสพติดนั้นรวมถึงหลักสูตรแกนกลางในด้านจิตวิทยาสังคมวิทยาและการให้คำปรึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงรากเหง้าของการเสพติด เมื่อรวมกับประสบการณ์ภาคสนาม 9 หลักสูตรโปรแกรมนี้เป็นไปตามข้อกำหนดการศึกษาที่กำหนดโดย California Consortium สำหรับโปรแกรมติดยาเสพติดและผู้เชี่ยวชาญ (CCAPP) โปรแกรมดังกล่าวได้รับการรับรองโดยสมาคมผู้ศึกษาด้านแอลกอฮอล์และยาแห่งแคลิฟอร์เนีย (CAADE)

โปรแกรมผลลัพธ์การเรียนรู้

 • กำหนดและอธิบายการใช้ผิดวิธีติดยาเสพติดและการพึ่งพาอย่างถูกต้องเป็นแนวคิดหลักในระเบียบวินัย
 • อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมชีวภาพจิตวิทยาและสิ่งแวดล้อมในสาเหตุของปัญหาการใช้สารในทางที่ผิด
 • อธิบายบทบาทของพลวัตครอบครัวในการเสพติดและการกู้คืนและระบุลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบครอบครัว
 • อธิบายปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมของการให้คำปรึกษาการพึ่งพาสารเคมี
 • แสดงให้เห็นถึงการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและทักษะความเป็นผู้นำกลุ่ม
 • ชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาการให้คำปรึกษาเรื่องการเสพติด
 • ใช้หลักการของทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรกับลูกค้าครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน
 • Computer and Information Sciences

หลักสูตรการพัฒนาเว็บและประกาศนียบัตรที่ Lake Tahoe Community College ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเริ่มพัฒนาเว็บไซต์ในฐานะมืออาชีพ หลักสูตรมีรากฐานที่สมดุลในทุกด้านของการพัฒนาเว็บ นักเรียนจะได้รับความสามารถขั้นพื้นฐานในซอฟต์แวร์การเขียนเว็บกราฟิกเว็บแอนิเมชั่นเว็บ HTML การเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล มีการเน้นความเข้าใจและฝึกฝนกระบวนการพัฒนาเว็บทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ

โปรแกรมผลลัพธ์การเรียนรู้

 • ใช้ซอฟต์แวร์การเขียนเพื่อพัฒนาและจัดการเว็บไซต์
 • ใช้ซอฟต์แวร์กราฟิกเพื่อออกแบบเลย์เอาต์หน้าเว็บและเพื่อสร้างและปรับแต่งกราฟิกให้เหมาะสมสำหรับเว็บ
 • ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว / วิดีโอสำหรับเว็บ
 • เขียนและตีความรหัส HTML
 • เขียนตีความและใช้สคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์
 • เขียนตีความและใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • พัฒนาเว็บเพจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 • Criminal and Administration of Justice

หลักสูตรความยุติธรรมทางอาญาและการบริหารหลักสูตรการโอนหน่วยความยุติธรรมที่ Lake Tahoe Community College ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความคุ้นเคยกับนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและในภาคบริการด้วยหลักการและการปฏิบัติของระบบยุติธรรมทางอาญาในอเมริกา แม้ว่าหลักสูตรของโปรแกรมจะช่วยให้การพัฒนาของความลึกในระบบหลักของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (เช่นการบังคับใช้กฎหมายความยุติธรรมของเด็กและเยาวชนศาลหรือการแก้ไข) วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้คือการทำความคุ้นเคยกับแนวคิดในทุกด้านของนักเรียน โปรแกรมความยุติธรรมทางอาญาและการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมมีทั้งทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นวิธีการแบบสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางปัญญาและมุมมองของผู้ประกอบการต่อการท้าทายอาชญากรรมในสังคมเสรี ดังนั้นโปรแกรมจึงเตรียมความพร้อมสำหรับการจ้างงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ / หรือถ่ายโอนไปยังวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสี่ปี นักเรียนที่จบหลักสูตรความยุติธรรมทางอาญาจะได้รับการเตรียมให้ทำงานในตำแหน่งที่หลากหลายเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศบาลนายอำเภอรองนายอำเภอเขตคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ผู้ดูแลเกมเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชน

 • Culinary Arts

โปรแกรมศิลปะการทำอาหารที่วิทยาลัยชุมชนทะเลสาบทาโฮแสดงถึงวิธีการสอนศิลปะทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย มันเป็นเป้าหมายของเราในการเตรียมบุคคลสำหรับการให้รางวัลอาชีพในวิชาชีพบริการอาหารในขณะที่ให้บริการในอุตสาหกรรมบริการอาหารโดยการจัดหาแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความรู้ เราใช้แนวทางการทำอาหารเพื่อศิลปะซึ่งแสดงภารกิจของเรา:

ภารกิจของโปรแกรมศิลปะการประกอบอาหารคือการให้บริการแก่นักเรียนและชุมชนของลุ่มน้ำทะเลสาบทาโฮโดยการให้การศึกษาที่มีทั้งภาคปฏิบัติและอาชีพในธรรมชาติในขณะที่เป็นแหล่งของการเสริมสร้างตนเอง

ในขณะที่มีการเน้นหนักในการเตรียมนักเรียนสำหรับความเป็นจริงของอาชีพในอุตสาหกรรมบริการอาหารโปรแกรมศิลปะการทำอาหารของเราออกจากโรงเรียนแบบดั้งเดิม โปรแกรมที่ไม่ซ้ำกันของเราเน้นทั้งวิธีการทางวิชาการอย่างจริงจังและความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณส่วนตัวกับศิลปะการทำอาหาร อุตสาหกรรมบริการอาหารครบกำหนดจนถึงจุดที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการปฏิบัติงาน โปรแกรมของเรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการ “โลกแห่งความจริง” นี้ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความหลงใหลในอาหารและการปรุงอาหารในนักเรียนของเรา

 • Dental Assisting

โปรแกรมช่วยทันตกรรมที่ Lake Tahoe Community College ประกอบด้วยสามหลักสูตร ในการช่วยเหลือทางทันตกรรมและรังสีวิทยาตอนที่ 1 (HEA 147A) นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเริ่มต้นอาชีพในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับเริ่มต้น ในรังสีวิทยาทันตกรรมตอนที่ 2 (HEA 147B) นักเรียนเรียนรู้การตีความทางกายวิภาคเทคนิคการเอ็กซเรย์และความปลอดภัยจากรังสี หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสุขภาพทันตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย ในรังสีวิทยาทันตกรรมส่วนที่ 3 (HEA 147C) นักเรียนฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือทางทันตกรรมในที่ทำงานและมีส่วนร่วมในประสบการณ์การฝึกงานนอกสถานที่ที่ครอบคลุม เมื่อสำเร็จทั้งสามหลักสูตรนักเรียนจะได้รับใบรับรองทักษะการทำงานในการช่วยเหลือทางทันตกรรมและใบรับรองความปลอดภัยจากรังสี (จำเป็นสำหรับการทำงานในสำนักงานทันตกรรมแคลิฟอร์เนีย)

โปรแกรมผลลัพธ์การเรียนรู้

เตรียมความพร้อมสำหรับและผ่านการสอบการให้ความช่วยเหลือทางทันตกรรมที่ลงทะเบียนในแคลิฟอร์เนีย (รวมถึงการขัด Coronal และกฎหมายและจริยธรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย) เช่นเดียวกับการสอบช่วยเหลือทางทันตกรรมที่ลงทะเบียนของแคลิฟอร์เนีย (เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติ)

 • Early Childhood Education

โปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่ Lake Tahoe Community College มีหลักสูตรที่กำหนดโดยกรมบริการสังคมของรัฐแคลิฟอร์เนียและการออกใบอนุญาตโดยคณะกรรมการการรับรองครูสำหรับใบอนุญาตพัฒนาเด็ก

โปรแกรมผลลัพธ์การเรียนรู้

 • ประเมินความต้องการลักษณะและอิทธิพลหลายประการต่อพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึงอายุแปดขวบซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลที่มีคุณภาพสูงและการศึกษาของเด็กเล็ก
 • ออกแบบดำเนินการและประเมินสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่สนับสนุนผลการเล่นเชิงบวกพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กทุกคน
 • ใช้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การมีปฏิสัมพันธ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทางสังคมของเด็กทุกคนเอกลักษณ์และความมั่นใจในตนเอง
 • พัฒนากลยุทธ์ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโปรแกรมครูครอบครัวและชุมชนของพวกเขา
 • แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรมการทำงานที่เพิ่มความเข้าใจความรู้และความมุ่งมั่นในอาชีพเด็กปฐมวัย

โปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่ Lake Tahoe Community College ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และการสอนที่จะส่งเสริมความเข้าใจในการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุแปดขวบ ชั้นเรียนจะเตรียมนักเรียนให้เข้าใจและประสบความสำเร็จกับเด็ก ๆ และเพื่อเข้าสู่อาชีพที่หลากหลายที่ให้บริการเด็กและครอบครัวของพวกเขา ผู้สอนหลายคนในโปรแกรมนี้จัดการโรงเรียนของตนเองอยู่ในปัจจุบันดังนั้นการให้ข้อมูลและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการสอนพื้นฐานทางทฤษฎีที่ยอดเยี่ยม จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในสาขานี้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อมอบประสบการณ์การศึกษาที่มั่นคงและทั่วถึง

ใบรับรองการศึกษาปฐมวัยถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการจ้างงานในฐานะผู้ช่วยครูผู้สอนและผู้ประกอบการในโรงเรียนอนุบาลศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทารก / เด็กวัยหัดเดิน) และโปรแกรมดูแลเด็กครอบครัว หลักสูตรยังเหมาะสมสำหรับผู้ปกครองพี่เลี้ยงที่ปรึกษาค่ายผู้นำนันทนาการผู้ช่วยสอนระดับประถมศึกษาการบริการสังคมและการดูแลสุขภาพผู้ดูแลและผู้อื่นที่ทำงานกับเด็กเล็ก

 • Emergency Medical Responder

หลักสูตรการแพทย์ตอบกลับฉุกเฉินที่ Lake Tahoe Community College ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในฐานะผู้ตอบคำถามการแพทย์ฉุกเฉิน (EMR) โดยช่วยรักษาชีวิตลดความเจ็บปวดและลดผลที่ตามมาของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน ช่วยใช้เวลามากกว่า เนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมจะเตรียมผู้เข้าร่วมในการตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับการดูแลเพื่อให้ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ หลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานการศึกษาบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ให้การแพทย์ฉุกเฉินและสอดคล้องกับแนวทางปัจจุบันสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลการช่วยฟื้นคืนชีพ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จจะได้รับบัตรรับรองสองใบ ได้แก่ American Red Cross Medical Responder และ American Red Cross CPR / AED สำหรับผู้ช่วยเหลือมืออาชีพและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

หลักสูตรนี้มีคุณสมบัติตรงตามและเกินกว่าข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับทั้งช่างเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉิน (HEA 140C) และสถาบันดับเพลิงทะเลสาบทาโฮส่วนที่ 1 (FIR 170A)

ผลการเรียนรู้โปรแกรม

 • แสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินผ่านกาชาดแห่งชาติ

 

 • Emergency Medical Technician

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉิน (EMT) ที่ Lake Tahoe Community College เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับอาชีพที่ดูแลการตอบสนองครั้งแรกในสถานการณ์ฉุกเฉิน ความรับผิดชอบรวมถึงการขับรถพยาบาลการกำจัดเหยื่อที่ติดอยู่ในที่เกิดเหตุการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการบันทึกการสังเกต ประสบการณ์ทางคลินิกในห้องฉุกเฉินและการนั่งรถพยาบาลช่วยเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน EMS ของ El Dorado County และเป็นที่ยอมรับทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย การเรียนจบหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จช่วยให้นักเรียนสามารถทำการสอบรีจิสทรีแห่งชาติของ EMT

 • Environmental Technology and Sustainability

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (EVS) เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและจะแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางชีวภาพและองค์ประกอบทางกายภาพของระบบสิ่งแวดล้อมผลกระทบของมนุษย์ในระบบชีวภาพและกระบวนการทางเคมีและโครงสร้างทางเคมีและกายภาพในสิ่งแวดล้อมของเรา นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักเรียนจะคุ้นเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติขั้นพื้นฐานโปรโตคอลและวิธีการต่าง ๆ

โปรแกรมระดับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลักสูตรสหวิทยาการของการศึกษาที่ให้นักเรียนมีการแนะนำให้รู้จักกับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมกระบวนการและปัญหา สาขาวิชาหลักที่ครอบคลุมโดยระดับคือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชีววิทยาวิทยาศาสตร์กายภาพและโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นักเรียนที่เรียนวิชาเอกนี้จะมีตัวเลือกในการสำรวจสาขาที่หลากหลายในการจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน หลายหลักสูตรเน้นการสำรวจและศึกษาลุ่มน้ำ Lake Tahoe และพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นห้องแล็บธรรมชาติที่มีความงามและความร่ำรวยที่โดดเด่น

โปรแกรมผลลัพธ์การเรียนรู้

 • ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตโครงสร้างกระบวนการและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับโลก
 • ผ่าทำโมเดลและสื่อสารความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไปยังระบบที่เชื่อมต่อด้วยส่วนประกอบ

 

 • Fire Academy

Fire Academy ที่ Lake Tahoe Community College มอบความร่วมมือกับเขตคุ้มครองอัคคีภัย Lake Valley, หน่วยกู้ภัยดับเพลิง South Lake Tahoe, หน่วยกู้ภัยอัลไพน์ตะวันออกของเขตอัลไพน์และเขตคุ้มครองอัคคีภัยทาโฮดักลาส วิทยาลัยชุมชนเลคทาโฮได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรัฐแคลิฟอร์เนียและคณะกรรมการบริการดับเพลิงแห่งรัฐว่าเป็นโครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคที่ได้รับการรับรอง (ARTP)

The Fire Academy เปิดสอนในรูปแบบสามไตรมาส (ฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ) สิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถรักษาการทำงานได้ในขณะที่เตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในการดับเพลิง Fire Academy จัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน ชั้นเรียนจะจัดขึ้นในวันจันทร์และวันศุกร์หรือวันเสาร์ (7:30 น. ถึง 17:30 น.) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว มาตรฐานการศึกษา 80% ที่สถาบันต้องการและความต้องการทางกายภาพที่เข้มงวดนั้นเข้มงวดมาก ผู้สมัครจะต้องทราบว่าโปรแกรมที่มีความต้องการพิเศษในเวลาและทรัพยากร นักเรียนจะต้องมีการขนส่งที่เชื่อถือได้เนื่องจากชั้นเรียนส่วนใหญ่จะพบกันที่สถานที่ฝึกอบรมนอกวิทยาเขตหลายแห่งซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาเขตออกไป 35 ไมล์

 

 • Fire Officer

ใบรับรองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ Lake Tahoe Community College เตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประกอบอาชีพระดับหัวหน้างานในบริการดับเพลิงและโอกาสในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัคร การเรียนการสอนรวมถึง: การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิธีการสอนและการพัฒนา, การควบคุมความเสี่ยงและปฏิบัติการป่าไม้, การบริหารทั่วไป, การตรวจสอบไฟและการสืบสวน, งบประมาณและความรับผิดชอบทางการเงิน, และการตอบสนองการจัดส่งบริการฉุกเฉิน

นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนที่จำเป็นและตอบสนองความต้องการเฉพาะอุตสาหกรรมเพิ่มเติมมีสิทธิ์ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัฐแคลิฟอร์เนียในฐานะเจ้าหน้าที่ดับเพลิง นักเรียนจะต้องสอบปลายภาคทั้งหมดด้วยคะแนนขั้นต่ำ 80%

โปรแกรมนี้เป็นไปตามหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแห่งชาติสมาคมป้องกันอัคคีภัย (NFPA) Fire1021 มาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมืออาชีพ (2014), สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) 1051 มาตรฐานสำหรับมืออาชีพดับเพลิง Wildland (2012) และสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ NFPA) 1041 มาตรฐานสำหรับคุณสมบัติผู้สอนดับเพลิงมืออาชีพ (2012) เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับการรับรองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของการฝึกอบรมดับเพลิง

 

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริการดับเพลิงแห่งรัฐในฐานะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนักเรียนจะต้องมีอาสาสมัครอย่างน้อยห้าปีเต็มเวลาหรือสิบปีเป็นอาสาสมัครหรือประสบการณ์การทำงานแบบไม่เต็มเวลาในสำนักงานดับเพลิงในแคลิฟอร์เนีย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามและประสบการณ์อย่างน้อยสองปีจะต้องอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ (ผู้แทนหรือสูงกว่า) และเป็นสำนักงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแห่งรัฐ (OSFM) ที่ได้รับการรับรองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือสำนักงานรับรองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแห่งรัฐ (OSFM) เจ้าหน้าที่ บริษัท และมีอย่างน้อยปริญญาของ บริษัท ร่วม (ใด ๆ ที่สำคัญ) หรือสูงกว่าจากสถาบันการโพสต์รองได้รับการรับรอง

โปรแกรมผลลัพธ์การเรียนรู้

 • จัดทำและผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมที่จำเป็นทั้งหมดรวมอยู่ในหนังสือรับรองการฝึกอบรมในคู่มือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแคลิฟอร์เนียมาตรฐานการฝึกอบรม (พฤศจิกายน 2014) ซึ่งขึ้นอยู่กับสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) 1021 มาตรฐานสำหรับนักดับเพลิงมืออาชีพ สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) 1051 มาตรฐานสำหรับนักดับเพลิงมืออาชีพ Wildland คุณสมบัติ (2012) และสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) 1041 มาตรฐานคุณสมบัติผู้สอนดับเพลิงมืออาชีพ (2012)

 

 • Fire Science

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ไฟที่ Lake Tahoe Community College ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนในการประกอบอาชีพดับเพลิงในเขตเทศบาลหรือเขตป่าทึบ นักเรียนจะได้รับความรู้การทำงานในวงกว้างเกี่ยวกับองค์กรและการปฏิบัติการดับเพลิงในหลาย ๆ ด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ในการดับเพลิงทักษะการทำงานพิเศษและเทคนิคการจัดการที่เหมาะสม โปรแกรม Fire Science เน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับบริการดับเพลิงที่ทันสมัยและเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า โปรแกรมนี้เป็นไปตามรูปแบบของสถาบันการดับเพลิงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหน่วยดับเพลิงการบริการดับเพลิงและฉุกเฉิน (FESHE)

โปรแกรมผลลัพธ์การเรียนรู้

  • ระบุคุณสมบัติขั้นต่ำและทักษะระดับเริ่มต้นสำหรับการจ้างนักผจญเพลิง Fire Science
  • วิเคราะห์ประเมินและประเมินเหตุการณ์ไฟไหม้และเหตุฉุกเฉินและระบุองค์ประกอบของการจัดการเหตุฉุกเฉินและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
  • ทำความเข้าใจกฎหมายข้อบังคับรหัสและมาตรฐานที่มีผลต่อการดำเนินงานของแผนกดับเพลิงและระบุองค์กรกำกับดูแลและที่ปรึกษาที่สร้างและมอบอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการป้องกันไฟรหัสอาคารและกฎหมายและสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
  • วิเคราะห์สาเหตุของเพลิงไหม้กำหนดตัวแทนและวิธีการดับเพลิงแยกแยะขั้นตอนของการพัฒนาไฟและไฟและเปรียบเทียบวิธีการถ่ายเทความร้อน
  • ระบุและอธิบายประเภทการก่อสร้างอาคารทั่วไปและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการพังทลายของโครงสร้างและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
  • สร้างความแตกต่างระหว่างระบบตรวจจับอัคคีภัยและระบบดับเพลิง

 

 • Green Sustainable Education

ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โปรแกรมการศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม (GSE) ที่ Lake Tahoe Community College ภาควิชาสหวิทยาการในธรรมชาติที่เตรียมนักเรียนให้พร้อมรับบทบาทตลอดชีวิตในฐานะพลเมืองที่มีประสิทธิผลนักคิดที่สำคัญและตัวแทนการเปลี่ยนแปลงในอนาคต GSE มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การศึกษาที่เป็นแบบอย่างโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการประกอบการทางสังคมและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ด้วยการร่วมมือกับนักเรียนชุมชนและชีวมณฑลที่มีชีวิตโปรแกรมการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั้นมุ่งเน้นการสร้างโลกที่มีสุขภาพดีและเจริญรุ่งเรืองสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

โปรแกรมผลลัพธ์การเรียนรู้

 • เปรียบเทียบและเปรียบเทียบองค์ประกอบของการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมกับการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน
 • เปรียบเทียบและเปรียบเทียบวิธีต่างๆในการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายน้ำในบ้านและ / หรือธุรกิจขนาดเล็กของคุณ

 

10 เหตุผลสำคัญในการเข้าร่วมโปรแกรม GSE

 1. คุณจะได้รับความสนุก (เราสัญญา)
 2. คุณจะได้รับเครดิตจากวิทยาลัยในขณะที่เรียนรู้ที่จะโอบกอด The Triple Bottom Line – ผู้คนโลกและผลกำไร …
 3. คณาจารย์ที่อุทิศตน: มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการสอนและในการสร้างวิธีการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ชั้นเรียนขนาดเล็ก (12: 1)
 5. การเรียนรู้ภาคสนาม: ห้องเรียนที่ LTCC มักจะพบกันนอกห้องเรียนด้วยการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งานอยู่
 6. ราคาไม่แพง! ด้วยราคาเพียง 31 เหรียญสหรัฐต่อหน่วยสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียชั้นเรียนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการฝึกอบรมที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงมากที่สุดที่คุณจะพบได้!
 7. ชุมชน: คุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณจะเจอใครในหลักสูตรของเรา ลองนึกภาพเรื่องราวและระบบเครือข่าย …
 8. การศึกษาเชิงประสบการณ์: ปรัชญาการศึกษาของเราเน้นการกำกับตนเองและการเรียนรู้โดยการทำ เราเชื่อว่าการศึกษาคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมาย!
 9. จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม: หลักสูตรของเราส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและส่งเสริมจริยธรรมของความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการดูแลสิ่งแวดล้อม
 10. สถานที่ในอุดมคติ: เซียร่าเนวาดาเป็นห้องเรียนของเรา

 

 • Medical Office Assistant: Administrative

ผู้ช่วยสำนักงานแพทย์: หลักสูตรการบริหารและประกาศนียบัตรที่ Lake Tahoe Community College ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่รับผิดชอบในสำนักงานแพทย์ หลักสูตรแกนกลางในผู้ช่วยสำนักงานแพทย์: โปรแกรมการบริหารมุ่งเน้นไปที่การใช้คำศัพท์ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและกลไกการเข้ารหัสและการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ หลักสูตรเพิ่มเติมเน้นทักษะเทคโนโลยีสำนักงานแพทย์ร่วมสมัยเช่นการจัดการไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพการป้อนข้อมูลและการประมวลผลคำ นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะที่แข็งแกร่งในการทำบัญชี / การบัญชีคณิตศาสตร์และการสื่อสารด้วยวาจารวมถึงความเข้าใจในเชิงลึกและการซาบซึ้งในประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในสำนักงานแพทย์

โปรแกรมผลลัพธ์การเรียนรู้

 • แสดงให้เห็นถึงการใช้คำศัพท์ทางการแพทย์ขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบุประเมินและใช้หลักการของการบริหารสำนักงานแพทย์อย่างเหมาะสมและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่บริหาร
 • แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการเรียกเก็บเงินประกันสุขภาพทั่วไปและขั้นตอนการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินคืนที่เหมาะสม

 

หมายเหตุ: ผู้ช่วยสำนักงานแพทย์: หลักสูตรปริญญาบริหารและใบรับรองถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มผู้ช่วยแพทย์ที่ผ่านการรับรอง: โปรแกรมคลินิกผ่านพันธมิตรการฝึกอบรมระดับภูมิภาคของเราที่มหาวิทยาลัยบาร์ตันและจำเป็นสำหรับการพิจารณาการจ้างงานที่บาร์ตันเฮลธ์แคร์

 

 • Phlebotomy Technician

Lake Tahoe Community College เสนอใบรับรองในสาขาช่างเทคนิคการให้เลือดเพื่อที่จะสมัครเป็นช่างเทคนิคการให้เลือดที่ได้รับการรับรอง I ในแคลิฟอร์เนียนักเรียนจะต้องสร้างสำเนาหลักฐานการเรียนระดับมัธยม (หรือ GED) อย่างเป็นทางการ นักเรียนที่เข้าร่วมในตำแหน่งทางคลินิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ HEA144B จะต้องแสดงหลักฐานการเริ่มต้นชุด Hepatitis B และการกวาดล้างวัณโรคในปัจจุบันภายในปีที่แล้ว ข้อกำหนดเฉพาะของเอกสารนี้จะมีการอธิบายในการประชุมชั้นหนึ่ง

 

 • Physical Therapy Aide

โปรแกรมการฝึกอบรมทางกายภาพบำบัด Aide ที่ Lake Tahoe Community College เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการทำงานในฐานะนักกายภาพบำบัดผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ใบรับรองทักษะการจ้างงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยและบาร์ตันเฮลธ์แคร์และเสริมด้วยหลักสูตรพลศึกษาสองหลักสูตร หลักสูตร PT Aide ทั้งสองหลักสูตรประกอบด้วยองค์ประกอบการฝึกงานที่นักเรียนจะถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งทางคลินิกเพื่อรับประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียนสามารถคาดหวังว่าจะเรียนจบหลักสูตรนี้ภายในหนึ่งปี หลักสูตรที่ต้องการมีรายชื่อด้านล่าง

ผลการเรียนรู้โปรแกรม

  • แสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นในการได้รับการจ้างงานระดับเริ่มต้นในฐานะผู้ช่วยกายภาพบำบัดและการประกอบอาชีพด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 • Real Estate

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ที่ Lake Tahoe Community College ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชนโดยการพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความสามารถที่จำเป็นในวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ มันให้นักเรียนมีพื้นฐานที่มั่นคงในหลักการและวิธีปฏิบัติด้านอสังหาริมทรัพย์และความรู้นี้อาจใช้ในอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์หรือในการแสวงหาการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้บริโภค

 

 • Wilderness Education & Outdoor Leadership

การศึกษาความเป็นป่าและโปรแกรมความเป็นผู้นำกลางแจ้ง Lake Tahoe Community College ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่โดยการคิดและการศึกษาที่แตกต่าง เราทำสิ่งนี้เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาความเป็นผู้นำเทคนิคและทักษะการสอนเพื่อเป็นผู้นำที่มีอิทธิพล ห้องเรียนของคุณคือทะเลสาบทาโฮและเซียร่าเนวาดาสภาพแวดล้อมในป่าที่สวยงามที่สุด มาร่วมกับเรา – ภูเขากำลังโทรมา!

จุดประสงค์ของโปรแกรมการศึกษาความเป็นป่าและความเป็นผู้นำกลางแจ้ง (WEOL) คือการให้โอกาสในการปลูกฝังผู้นำระดับแนวหน้าซึ่งดำเนินงานในสภาพแวดล้อมในป่าเป็นหลัก นอกจากนี้โปรแกรม WEOL ยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาความรับผิดชอบของทรัพยากรความเป็นป่าและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง ทั้งการรับรองอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนั้นอยู่ในใบรับรองการจ้างงาน WEOL ซึ่งคุณสามารถได้รับ เหล่านี้รวมถึงสมาคมแห่งชาติเพื่อการค้นหาและกู้ภัยสมาคมหิมะถล่มอเมริกันและสถาบันเพื่อการวิจัยและการศึกษาหิมะถล่มของสหรัฐอเมริกา, สมาคมอเมริกันเมาน์เทนไกด์, สมาพันธ์ล่องแพนานาชาติ, และสมาคมเรือแคนูอเมริกันเพียงไม่กี่ชื่อ

โปรแกรม WEOL ใช้วิธีการแบบองค์รวมและประสบการณ์ในทุกด้านของการศึกษาภายในหลักสูตร ความสำคัญของเราคือการช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รับศักยภาพเต็มที่ในขณะที่รักษามาตรฐานทางเทคนิคสูงสุด

 

 • การจัดหาที่พัก
  Lake Tahoe Community College 07

นักเรียนต่างชาติ F-1 ทุกคนที่มาศึกษาที่สหรัฐอเมริกาสามารถเข้าสหรัฐอเมริกาได้สูงสุด 30 วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรที่ระบุไว้ใน I-20 เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้นักเรียนใช้ตัวเลือกการมาถึงก่อนเวลานี้เพื่อให้มีเวลาในการปรับเปลี่ยนตามเวลาเพื่อทำความรู้จักกับพื้นที่ใหม่และเพื่อจัดเตรียมที่พักให้เสร็จ

ทางเลือกที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ LTCC รวมถึง:

การให้เช่าห้องในบ้านส่วนตัว

การให้เช่าสตูดิโอในโมเต็ลให้บริการที่พักอาศัยระยะยาว

การให้เช่าอพาร์ทเม้นท์

แชร์อพาร์ตเมนต์กับนักเรียนคนอื่น ๆ

การจัดหาโฮมสเตย์ – อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ภาษา การแต่งหน้าที่หลากหลายของครอบครัวอุปถัมภ์ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์แบบอเมริกันที่ไม่เหมือนใคร

 • ที่พักแบบเรสซิเดนท์ – อายุ 19 ปีขึ้นไป

นักเรียนคนใดที่อายุมากกว่า 19 ปีอาจพิสูจน์การอยู่อาศัยของพวกเขาได้โดยทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. พระราชบัญญัติ: สถานะทางกายภาพในรัฐเป็นเวลาหนึ่งปีและหนึ่งวันก่อนวันแรกของภาคเรียน (ไตรมาส) จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
 2. เจตจำนง: ในการเรียกร้องถิ่นที่อยู่นักเรียนต้องแสดงเจตจำนงที่จะสร้างถิ่นที่อยู่ถาวรในแคลิฟอร์เนียโดยทำตามสิ่งต่อไปนี้:
  1. การจ่ายภาษีรายได้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
  2. มีใบขับขี่ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกต้อง
  3. ลงทะเบียนและลงคะแนนเสียงในรัฐ [ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง CA]
  4. เป็นเจ้าของและจดทะเบียนรถในแคลิฟอร์เนีย
  5. อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน
  6. เป็นเจ้าของที่พักอาศัยหรือครอบครองเช่าหรือเช่าในแคลิฟอร์เนียอย่างต่อเนื่อง
  7. ใบอนุญาตจากแคลิฟอร์เนียสำหรับการประกอบวิชาชีพ
  8. มีสถานะสมาชิกภาพในการให้บริการหรือชมรมทางสังคม
  9. แสดงแคลิฟอร์เนียเป็นที่อยู่ที่บ้านในรัฐแคลิฟอร์เนียและแบบฟอร์มภาษีของรัฐบาลกลาง
  10. คู่สมรสบุตรหรือญาติสนิทอื่น ๆ อยู่ในแคลิฟอร์เนีย
  11. จ่ายภาษีรัฐแคลิฟอร์เนียในฐานะผู้มีถิ่นที่อยู่
  12. มีใบขับขี่แคลิฟอร์เนีย
  13. มีแผ่นป้ายทะเบียนยานยนต์และทะเบียนแคลิฟอร์เนีย
  14. รักษาแคลิฟอร์เนียให้เป็นบ้านของบันทึกในใบแจ้งการลาและการรับรายได้ในขณะที่รับใช้ในกองทัพสหรัฐฯ
  15. สร้างและรักษาบัญชีธนาคารที่ใช้งานในแคลิฟอร์เนีย
  16. คำร้องขอหย่าในฐานะผู้อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย
 3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:
  1. รักษาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐอื่น
  2. เข้าร่วมสถาบันนอกรัฐในฐานะผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น
  3. การประกาศที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่สำหรับวัตถุประสงค์ด้านภาษีเงินได้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
  4. การต่ออายุใบขับขี่และ / หรือลงทะเบียนยานพาหนะในอีกรัฐหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่มีการขอคืนถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855