London Study Centre

London Study Centre , London

  • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน ซึ่งได้รับการรับรองจาก British Council และเป็นสมาชิก EnglishUK
  • การเรียนการสอนมีคุณภาพ เน้นบทเรียนสื่อสารโต้ตอบ 100 % (interactive communicative lessons)
  • ผู้เรียนสามารถสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เอง โดยเพิ่มบทเรียน (modules) ที่แตกต่างได้ และสามารถเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นตามต้องการ
  • ได้ร่วมเรียนกับเพื่อนๆ ที่มาจากประเทศต่างๆ ถึง 70 ประเทศ
  • ค่าเรียนไม่แพง พร้อมทั้งมีอินเตอร์เน็ตไว้บริการ

เรียนต่อ ประเทศอังกฤษ:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

10 + 1 =

You have Successfully Subscribed!