Macleans College

Macleans College

ตั้งอยู่ที่เกาะเหนือ เมืองโอ๊คแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1980 โดย เซอร์ เดวิด บีตตี โดยมีนักเรียนเพียง 199 คน แต่ในปัจจุบันมีนักเรียนถึง 2,500 คน เป็นโรงเรียนสหศึกษา และเป็นโรงเรียนแรกที่มีการเรียนการสอนแบบ S80 หรือ whanau house ของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Y.9 – 13

คำขวัญของโรงเรียนคือ “Virtue Mine Honour” เป็นคำขวัญของครอบครัวแมคลีน คำขวัญเตือนสติให้แก่เราว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ การได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์ และการได้รับความไว้วางใจ จงภาคภูมิใจที่ได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

4 + 3 =

You have Successfully Subscribed!