×
 • Course

 • Country

Macquarie Grammar School (high school)

Macquarie grammar school College-high school-Aus 01

ที่อยู่: 225 Clarence St, Sydney NSW 2000
ประเภท: โรงเรียนสหศึกษา
เว็บไซต์: http://www.macquariegrammarschool.edu.au/

 

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน Macquarie Grammar School (MGS) เป็นโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านความเข้าใจในการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน เราสร้างนักเรียนของเราให้เต็มไปด้วยความรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นจุดสำคัญของการศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้รอบด้าน และภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้ศึกษาที่ โรงเรียน MGS

วัฒนธรรมของโรงเรียน MGS ช่วยให้นักเรียนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสุข และมีประสิทธิผล เราภูมิใจในนักเรียนของเรา และการเดินทางไปสู่การเป็นพลเมืองที่ชาญฉลาดมีความรับผิดชอบรอบด้าน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจ และสามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางที่พวกเขาเลือกในชีวิต

Macquarie grammar school College-high school-Aus 02

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นม.1 – 4 จะต้องแสดงหลักฐานว่าพวกเขามีคะแนนผ่านดีในวิชาหลัก ของพวกเขา คณะกรรมการการศึกษา NSW ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 100 ชั่วโมงในภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนระดับต้น วัฒนธรรมและวรรณคดีจีน และผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

ในระดับชั้นม.5 และ ม.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงของ NSW (HSC) เป็นหลักสูตรสองปี (ชั้นม.5 และ ม.6)

นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นม.5 จะต้องสำเร็จชั้นม.4 หรือเทียบเท่าในออสเตรเลียหรือต่างประเทศ

มีหลักสูตร HSC ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษ – ภาษาอังกฤษมาตรฐาน / ขั้นสูง
 • ภาษาอังกฤษ 1
 • ภาษาอังกฤษ 2
 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EALD)
 • มาตรฐานคณิตศาสตร์ 2
 • คณิตศาสตร์
 • คณิตศาสตร์ 1 (เสริม)
 • คณิตศาสตร์ 2
 • วิทยาศาสตร์ – เคมีชีววิทยา และฟิสิกส์
 • ธุรกิจศึกษา กฎหมายศึกษา
 • เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาตนเองสุขภาพและพลศึกษา (PDHPE)
 • วรรณคดีและวัฒนธรรมจีน (สำหรับผู้บรรยาย)
 • ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ทัศนศิลป์ และเทคโนโลยีกระบวนการสารสนเทศ

Macquarie grammar school College-high school-Aus 03

เกณฑ์การรับสมัคร

 • เลือกหลักสูตร
 • กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • ส่งคะแนนสอบ IELTS
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ
 • ส่งคืนแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

Macquarie grammar school College-high school-Aus 04

ที่พัก

โฮสต์โฮมสเตย์ได้รับการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ

 • ชุมชนใหม่ของพวกเขา
 • ทำความเข้าใจพื้นฐานของวัฒนธรรมออสเตรเลีย
 • ทักษะการสนทนาในชีวิตประจำวัน
 • การเรียนรู้พื้นฐาน เช่น การซื้อตั๋วขนส่ง ร้านค้าในท้องถิ่น
 • เคล็ดลับการใช้งานธนาคารอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • คำและวลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ในและ ‘ออสเตรเลีย’

 

ในส่วนนักเรียนโฮมสเตย์ จะได้รับ:

 • ห้องพักที่ได้รับการตกแต่งที่สะอาด (รวมถึงรายการ เช่น เตียง โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เก้าอี้ และโคมไฟอ่านหนังสือ)
 • สภาพแวดล้อมของครอบครัวที่สนับสนุนและเป็นที่อยู่อาศัย
 • อาหาร (ตามที่ระบุ) และที่พัก (รวมถึงค่าสาธารณูปโภค)

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855