×
 • Course

 • Country

Nanyang Institute of Management English course

เว็บไซต์: https://nanyang.edu.sg
ที่อยู่: 6 Eu Tong Sen Street #04-05. The Central Singapore 059817

ข้อมูลทั่วไป

เรียนภาษาที่ NIM เรียนภาษาอังกฤษ เรียนต่างประเทศ Study in Singapore คอร์สเสริมภาษา

Nanyang Institute of Management (NIM) ก่อตั้งเมื่อปี 2001 ตั้งอยู่ที่ MRT สถานี Clark Quay NIM มีสถาบันอยู่ภายใต้ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนธุรกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการจัดการการบริการ โรงเรียนการศึกษาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนภาษา เปิดสอนหลักสูตรในหลายรูปแบบ ได้แก่ หลักสูตรใบประกาศนียบัตร อนุปริญญา อนุปริญญาขั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

โรงเรียนภาษา NIM มีพื้นที่ขนาดใหญ่และ สิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก โดยภายในสถาบันมี 15 ห้องเรียน 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้องฝึกงานเฉพาะทาง 1 ห้องสมุด 1 พื้นที่ต้อนรับ และ 3 ห้องประชุม

NIM มีวัฒนธรรมที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เหนื่อสิ่งอื่นใด อีกทั้งยังเน้นวิชาการอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ NIM ยังเปิดสอนหลักสูตร ต่างๆมากมาย เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ที่ได้รับการรับรอบจาก Edu Trust และ ISO 9001 นักเรียนที่นี้จะได้เรียนเรียนใน แคมปัสที่ทันสมัย ใจกลางเมือง มีการพัฒนาวิธีการสอนและมาตรฐานบริการและการออกแบบหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อนาเสนอนวัตกรรมที่สาคัญสาหรับนักเรียนทุกคน

Nanyang English course 01Nanyang English course 02

จุดเด่นของสถาบัน

เรียนภาษาที่ NIM เรียนภาษาอังกฤษ เรียนต่างประเทศ Study in Singapore คอร์สเสริมภาษา

 • คุณครูของสถาบันได้รับการฝึกอย่างดีและมีประสบการณ์มาก
 • มีระบบการสอนที่เป็นระบบและมีแนวทางในการพัฒนาชัดเจนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การออกเสียง ไวยากรณ์ คำศัพท์
  และอื่นๆ
 • เป็นระบบมหาวิทยาลัยที่มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรชื่อดัง ได้แก่ University of the West of Scotland (UWS) และ York St John
 • คอร์สและการสอนในแต่ละคณะขึ้นทะเบียนกับ CPE โดยหน่วยกิตสามารถนาไปใช้ในระบบมหาวิทยาลัยได้

หลักสูตรแนะนำ

คอร์สระยะสั้น
 • Certificate in General English ประกอบไปด้วยการสอนเพื่อพัฒนาสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  • ระยะเวลา: 6 เดือน (เต็มเวลา)
  • ระยะเวลาสูงสุด : 12 เดือน
  • จำนวนคุณครูและนักเรียนโดยเฉลี่ย: 1 : 20
 • IELTS Academic- Exam Preparation Course
  • ระยะเวลาการเรียน: 4 สัปดาห์ (ทุกวันพุธและวันเสาร์) จำนวน 20 ชั่วโมง

Our dedicated teachers are CELTA qualified English instructors,
ข้อกาหนดเบื้องต้น: จำเป็นต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อที่จะนำมาพิจารณาระดับความยากในการเลือกเรียน

ที่พักแนะนำ

 • โฮสเทล (NIM สามารถที่จะช่วยหาได้) น้องๆ สามารถเลือกได้ว่าอยากอยู่ห้องแบบเดี่ยวหรือห้องร่วม โดยในห้องมีการตกแต่งพื้นฐานและห้องน้ำภายในตัว บางที่อาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางร่วมด้วย
 • HDB / อพาร์ตเมนต์เอกชน /คอนโดมิเนียม / Terrace Houses (นักเรียนต้องจัดหาด้วยตนเอง)
  ในสิงคโปร์ อพาร์ตเมนต์ส่วนมากนั้นในแต่ละชั้นจะมีห้องนอนจำนวน 2- 4 ห้อง โดยแต่ละห้องมักจะมากับการตกแต่งพื้นฐาน เช่น เตียงนอน โต๊ะอ่านหนังสือ พัดลม ละมักจะคิดรวมกับค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และค่าแก๊สแล้ว
  คอนโดมิเนียมจะมีราคาที่สูงมากกว่าแต่ก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งที่ดีกว่า

การเดินทาง

รถไฟฟ้า
วิทยาเขต City Campus ตั้งอยู่ภายในตึก Clarke Quay Central ซึ่งมีสถานีรถไฟฟ้า MRT สายตะวันออกเฉียงเหนือ : Clarke Quay (ทางออก E) อยู่ใต้ตึก โดยสามารถขึ้นลงได้ด้วยลิฟต์ในโซนลิฟต์บริเวณแผนกต้อนรับสีเหลือง
รถประจาทาง
ป้ายรถประจำทางอยู่ตรงถนน Eu Tong Sen ซึ่งอยู่ด้านหน้าตึก
รถประจำทางสาย 2, 12, 33, 51,54, 63, 80, 124, 145, 147, 166,197, 61, 190, 851, 961, NR 1, NR 2, NR 3, NR 5, NR 6, NR 7.

Nanyang English course 03Nanyang English course 04

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855