×
 • Course

 • Country

Nanyang Institute of Management (University)

เว็บไซต์: https://nanyang.edu.sg
ที่อยู่: 6 Eu Tong Sen Street #04-05. The Central Singapore 059817
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/Nanyang.edu.sg/

ข้อมูลทั่วไป เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อต่างประเทศ study in Singapore

Nanyang Institute of Management (NIM) ก่อตั้งเมื่อปี 2001 ตั้งอยู่ในตึกเหนือรถไฟฟ้า MRT สถานี Clark Quay NIM มีสถาบันอยู่ภายใต้ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนธุรกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการจัดการการบริการ โรงเรียนการศึกษาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนภาษา เปิดสอนหลักสูตรในหลายรูปแบบ ได้แก่ หลักสูตรใบประกาศนียบัตร อนุปริญญา อนุปริญญาขั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

โรงเรียนภาษา NIM มีพื้นที่ขนาดใหญ่และ สิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก โดยภายในสถาบันมี 15 ห้องเรียน 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้องฝึกงานเฉพาะทาง 1 ห้องสมุด 1 พื้นที่ต้อนรับ และ 3 ห้องประชุม

Nanyang Institute of Management University 01Nanyang Institute of Management University 02

NIM มีวัฒนธรรมที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เหนื่อสิ่งอื่นใด อีกทั้งยังเน้นวิชาการอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ NIM ยังเปิดสอนหลักสูตร ต่างๆมากมาย เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ที่ได้รับการรับรอบจาก Edu Trust และ ISO 9001 นักเรียนที่นี้จะได้เรียนเรียนใน แคมปัสที่ทันสมัย ใจกลางเมือง มีการพัฒนาวิธีการสอนและมาตรฐานบริการและการออกแบบหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับนักเรียนทุกคน

หลักสูตรแนะนำ เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อต่างประเทศ study in Singapore

ปริญญาตรี

 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยวBACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN INTERNATIONAL TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT (TOP-UP) (Awarded by York St John University) ระยะการเรียน 12 เดือน
  เรียนที่สิงคโปร์ในปีการศึกษาที่ 1 เรียนที่อังกฤษในปีการศึกษาที่ 2

  ข้อกำหนดพื้นฐาน
  • อายุมากกว่า 19 ปี
  • ผ่านระดับการศึกษาหรือเทียบเท่า 2GCE A level หรือมัธยมศึกษาที่ 6 หรือใบประกาศนียบัตร IB หรือผ่านการเรียนวิชาชีพนี้มา
  • มีผล IELTS เทียบเท่าหรือสูงกว่า 6.0
 • คณะบริหารธุรกิจBACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN BUSINESS MANAGEMENT (TOP-UP)(Awarded by York St John University) ระยะการเรียน 12 เดือน
  ข้อกำหนดพื้นฐาน
  • อายุมากกว่า 19 ปี
  • ผ่านระดับการศึกษาหรือเทียบเท่า 2GCE A level หรือมัธยมศึกษาที่ 6 หรือใบประกาศนียบัตร IB หรือผ่านการเรียนวิชาชีพนี้มา
  • มีผล IELTS เทียบเท่าหรือสูงกว่า 6.0

ปริญญาโทและหลักสูตรเฉพาะทางขั้นสูง

 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  POSTGRADUATE DIPLOMA IN TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT (Awarded by Nanyang Institute of Management) ประกอบไปด้วยการเรียนในห้องเรียนและฝึกงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  POSTGRADUATE DIPLOMA IN ENGINEERING MANAGEMENT (Awarded by Nanyang Institute of Management)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Awarded by University of the West of Scotland)

ที่พักแนะนำ

 • โฮสเทล (NIM สามารถที่จะช่วยหาได้) น้องๆ สามารถเลือกไก้ว่าอยากอยู่ห้องแบบเดี่ยวหรือห้องร่วม โดยในห้องมีการตกแต่งพื้นฐานและห้องน้ำภายในตัว บางที่อาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางร่วมด้วย
 • HDB / อพาร์ตเมนต์เอกชน /คอนโดมิเนียม / Terrace Houses (นักเรียนต้องจัดหาด้วยตนเอง)
  ในสิงคโปร์ อพาร์ตเมนต์ส่วนมากนั้นในแต่ละชั้นจะมีห้องนอนจำนวน 2- 4 ห้อง โดยแต่ละห้องมักจะมากับการตกแต่งพื้นฐาน เช่น เตียงนอน โต๊ะอ่านหนังสือ พัดลม ละมักจะคิดรวมกับค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และค่าแก๊สแล้ว
  คอนโดมิเนียมจะมีราคาที่สูงมากกว่าแต่ก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งที่ดีกว่า

การเดินทาง

รถไฟฟ้า

วิทยาเขต City Campus ตั้งอยู่ภายในตึก Clarke Quay Central ซึ่งมีสถานีรถไฟฟ้า MRT สายตะวันออกเฉียงเหนือ : Clarke Quay (ทางออก E) อยู่ใต้ตึก โดยสามารถขึ้นลงได้ด้วยลิฟต์ในโซนลิฟต์บริเวณแผนกต้อนรับสีเหลือง

รถประจำทาง

ป้ายรถประจำทางอยู่ตรงถนน Eu Tong Sen ซึ่งอยู่ด้านหน้าตึก
รถประจำทางสาย 2, 12, 33, 51,54, 63, 80, 124, 145, 147, 166,197, 61, 190, 851, 961, NR 1, NR 2, NR 3, NR 5, NR 6, NR 7.

Nanyang English course 03Nanyang English course 04

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855