×
  • Course

  • Country

National University

National University เป็นมหาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1971 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นองค์กร ที่จัดขึ้นโดย ไม่แสวงหาผลกำไรในปัจจุบันมีจำนวนวิทยาเขตมากกว่า 30 แห่งทั่วรัฐ แคลิฟอร์นีย San Diego , Honolulu , Hawaii, Las Vegas , Nevada ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนักศึกประมาณ 17.000 คน จาก79 ประเทศทั่วโลก NUได้การรับรองมาตรฐานจาก Western Association of Schools and Colleges ( WASC ) และ Office of the Civil Service Commission , Thailand ( สำนักงาน ก.พ. )

NU จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวนมากกว่า 55 สาขาวิชา รวมทั้งประกาศนียบัตร วิชาชีพครู และประกาศนียบัตรต่างๆ จำนวน 16 หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตร การบริการ , เทคโนโลยี , นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ , การศึกษา ,การพยาบาล, การให้คำปรึกษา ศิลปะและวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ NU มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเป็นรายวิชาต่อเดือน ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะที่ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น นักศึกษาสามารถเร่งเรียนเพื่อให้จบหลักสูตร อย่างรวดเร็ว และนอกจากนั้นนักศึกษาสามารถลาหยุดพักผ่อนได้ทางมหาวิทยาลัย ไม่มีกำหนดเวลาการปิดรับสมัคร ดังนั้น นักศึกษาจึงสามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตลอดเวลา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110