×
 • Course

 • Country

New Zealand Institute of Sport

เว็บไซต์:  https://www.nzis.co.nz

ข้อมูลทั่วไป Study in New Zealand เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัย New Zealand Institute of Sport (NZIS) ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 โดยศูนย์หลักของนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใน 4 วิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่ Auckland, Hamilton, Wellington และ Christchurch

NZIS เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษาและการกีฬาที่ไม่เหมือนใคร สถาบันแห่งนี้ยังก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีเส้นทางสู่ความสำเร็จ พัฒนาควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพการออกกำลังกาย การกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้หลักสูตรเกี่ยวข้องจากระดับ 2 ถึงระดับ 6 โดยหลักสูตรประกอบไปด้วย Personal Training จนไปถึงระดับ Diploma in Sport management

สถาบันมุ่งมั่นที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับนักเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและเรียนรู้ทักษะที่นายจ้างกำลังมองหาผ่านหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูง New Zealand Qualifications Authority (NZQA) มีการยอมรับสถาบันแห่งนี้ให้เป็นผู้บริการประเภทที่ 1 โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการศึกษาที่มีความมั่นใจสูงและความประสบความสำเร็จของนักเรียน

การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนด้วยวิธีการที่ไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้ เป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของสถาบัน NZISหลักสูตรมีส่วนร่วมโดยตรงกับอุตสาหกรรมและชุมชนสร้างประสบการณ์ชีวิตจริงและทักษะที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของสถาบันกีฬาแห่งนิวซีแลนด์ มีคุณสมบัติสูงในด้านการกีฬาการออกกำลังกายและนันทนาการ พนักงานหลายคนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมของ NZIS และหลายคนประสบความสำเร็จในระดับชาติและระดับนานาชาติที่สูงที่สุดในการแข่งขันกีฬา

Auckland Campus (Head Office)

ที่อยู่: 382 Manukau Rd, Epsom, Auckland 1023

New Zealand Institute of Sport 01 New Zealand Institute of Sport 02

Hamilton Campus

ที่อยู่:92-94 Tristram Street, Hamilton 3204

New Zealand Institute of Sport 03New Zealand Institute of Sport 04

Wellington Campus

ที่อยู่:Wellington Railway Building Level 1, 2 Bunny St Pipitea, Wellington 6011

New Zealand Institute of Sport 05New Zealand Institute of Sport 06

Christchurch Campus

ที่อยู่: 66b Wharenui Road Riccarton Christchurch

New Zealand Institute of Sport 07New Zealand Institute of Sport 08

จุดเด่นของสถาบัน  Study in New Zealand เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

 1. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นมิตร มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรม ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
 2. มีหลักสูตรและโปรแกรมแบบองค์รวมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และมีคุณภาพสูงที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
 3. วุฒิการศึกษาจากสถาบันการกีฬาแห่งนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากกว่า 30 ประเทศผ่าน Register of Exercise Professionals (REPs) ซึ่งมีการคงสิทธิจาก International Confederation of Registers for Exercise Professionals (ICREPs) และร่วมมือกับ Asian Academy of Sport and Fitness Professionals (AASFP) ในเอเชียอีกด้วย
 4. สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบการเรียนการสอนของสถาบัน มีความพร้อมและหลากหลาย เพื่อนเตรียมพร้อมนักเรียนในการประกอบอาชีพด้านการออกกำลังกายหรือการกีฬา

 

หลักสูตรแนะนำ Study in New Zealand เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

หลักสูตรสำหรับนักเรียนในประเทศ

 • Certificate in Foundation Skills (Level 2)
 • Certificate in Sport, Recreation, and Exercise (Multi-Sector) (Level 3)
 • Certificate in Pre-Police Proficiency (Level 3)
 • Certificate in Personal Training (Level 4)
 • Diploma in Sport, Recreation, & Exercise (Multi-Sector) (Level 5)
 • Diploma in Sport, Recreation, & Exercise (Multi-Sector) (Level 6)

หลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • Diploma in Sport, Recreation, & Exercise (Multi-Sector) (Level 6)
 • Diploma in Sport, Recreation, & Exercise (Multi-Sector) (Level 5)

ที่พักแนะนำ

ทางมหาวิทยาลัยมีบริการแนะนำที่พักให้แก่นักศึกษาภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสะดวกสบายต่อการเรียนและการเดินทางไปเรียนของนักศึกษา เนื่องจากที่พักส่วนมากไม่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัยมากนัก รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ที่พักมีทั้งแบบรวมอาหารบางมื้อ และไม่รวมอาหารดังนี้

 • Hostel
 • Student Flat
 • Apartment

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855