New Zealand Language Center (NZLC)

New Zealand Language Center (NZLC)

NZLC สถาบันก่อตั้งขึ้นในปี 1984 มี 3 วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ,Christchurch และ Wellington ซึ่งล้วนเป็นเมืองใหญ่ของประเทศ นิวซีแลนด์ ทุกวิทยาเขตเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณืการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย รวมทั้งคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ในการสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา

วิทยาเขต Christchurch

เมืองนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองดอกไม้งาม หรือ Garden City บรรยากาศของเมืองจะคล้ายคลึงกันกับประเทศอังกฤา บ้านเรือนต่างๆ มักตกแต่งสวนหน้าบ้านได้อย่างสวยงาม เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง วิทยาเขตนี้มีนักเรียน 150 คนโดยประมาณ และมีห้องเรียน 14 ห้องเรียน มี ห้องครัว ม ห้องนั่งเล่น 2 ห้อง , Internet และอื่นๆอีกมากมายอย่างเพียบพร้อม วิทยาเขตอยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมเดินทางมาโรงเรียน และ กลับยังที่พักอาศัยนั้น สะดวกมากๆเพราะใกล้กับศูนย์รวมรถประจำทางใจกลางเมือง ( Bus Exchange )

วิทยาเขต Wellington

Wellington เป็นเมืองหลวงของประเทศ นิวซีแลนด์ เป็นศูนย์กลางธุรกิจ แฟชั่น ศิลปะ มากมายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และ สิ่งบันเทิงครบครัน วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีนักเรียน 50 คนโดยประมาณ พร้อมด้วยห้องเรียน 7 ห้องเรียนด้วยกัน และ อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกครบครับครัน

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

3 + 4 =

You have Successfully Subscribed!