Niagara College Canada

Niagara College Canada

ข้อมูล Niagara College Canadaก่อตั้งในปี 1967 เป็นวิทยาลัยรัฐบาล มี 4 แคมปัสคือ Welland, Niagara on-the-lake, Niagara Falls และ St. Catherines มีนักศึกษาประมาณ 8000 คน และนักศึกษาต่างชาติประมาณ 500 คน เปิดสอนหลักสูตร English language course, Post-secondary Diploma, Graduate Certificate และปริญญาตรี หลักสูตรที่มีชื่อเสียงคือ Applied Arts and technology และ Hospitality and Tourism, Engineering, Computer, Law, Winery, Automotive และ Culinary Program

ข้อมูล Niagara Region, Southern Ontarioเขต Niagara Region ครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของมลรัฐ Ontario รวมถึงน้ำตก Niagara สถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลก, แหลม Niagara Peninsular, ทะเลสาป Lake Ontario เป็นศูนย์ลางทางด้านเกษตรกรรม, การทำไร่องุ่นและผลิตไวน์และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

หลักสูตรการเรียน

  • English Language Course
  • Post-secondary
  • Graduate Certificate
  • Undergraduate Degree

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

1 + 3 =

You have Successfully Subscribed!