×
 • Course

 • Country

NZMA

เว็บไซต์: https://www.nzma.ac.nz/

ข้อมูลทั่วไป Study in New Zealand เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 NZMA ได้เริ่มสร้างชื่อเสียงในการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะทางที่มีมาตราฐานสูงในวงการอาชีวศึกษา สถาบันได้ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ Otahuhu (South Auckland), Auckland Sylvia Park, Auckland Trades, Christchurch, Rotorua, Waikato, Wellington Porirua, Auckland Symonds St, Wellington Central และ Auckland Manakau สามารถรับรองนักศึกษาได้กว่า 2,000 คน (นักศึกษานานาชาติประมาณ 600 คน) และพนักงานอีก 150 คน NZMA อยู่ภายใต้การดำเนินงานของชาวนิวซีแลนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และได้รับการพิจารณาให้เป็นสถาบันชั้นนำในด้านการสอนและฝึกอบรมด้านการโรงแรม การปรุงอาหาร และ การบริหารธุรกิจ

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของสถาบัน คือการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก จากครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการฝึกอบรมโดยตรงระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง NZMA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันให้มีมาตราฐานสูงสุด โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ จากทั่วทุกมุมโลก (The Code of Practice for the Pastoral Care of International Students)

นอกจากนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาของ NZMA เป็นหลักสูตรที่เพิ่มคุณวุฒิให้กับนักศึกษา และจะช่วยสร้างโอกาสการทำงานในด้านการโรงแรม การปรุงอาหาร และการบริหารธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการโรงแรม และหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการปรุงอาหาร สถาบันได้จัดให้มีการฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทนเป็นเวลา 600 ชั่วโมง ดั้งนั้นนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงานโดยตรงจากการฝึกงานนี้ ทุกหลักสูตรของ NZMA ได้รับการรับรองจาก NZQA ซึ่งเป็นสถาบันรับรองการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งคุณวุฒิจากทางสถาบัน ยังสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศอีกด้วย

NZMA Feature NZMA 02

จุดเด่นของสถาบัน  Study in New Zealand เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

 1. สถาบันให้การศึกษาประเภท 1 ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งก็คือผู้ที่ได้รับการประเมินผลในทุก ๆ สี่ปีว่ามีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีมาตราฐานอันเป็นที่ยอมรับจาก NZQA (the New Zealand Qualifications Authority) ทำให้นักเรียนที่จบจากสถาบันแห่งนี้มีประสบการณ์ทำงานที่ดีเยี่ยม
 2. สถาบันปฏิบัติตามนโยบายคุ้มค่าของค่าเล่าเรียนของนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเข้มงวด ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองค่าเล่าเรียนในขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
 3. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการทำการตรวจสอบอยู่เสมอว่า หลักสูตรของ NZMA มีมาตราฐานสูงและอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอุตสาหกรรม
 4. นักเรียนสามารถนำคุณวุฒิที่ได้รับไปใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศนิวซีแลนด์
 5. ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก นักเรียนจะได้เรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาภายใต้บรรยากาศการเรียนที่เป็นมิตร
 6. สถาบันมีการวางแผนการเรียนให้แก่นักศึกษาแต่ละคนในช่วงสัปดาห์แรกของการศึกษา
 7. NZMA มีบริการช่วยจัดหางาน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการเริ่มต้นอาชีพใหม่
 8. มีผู้ให้คำปรึกษาภายในสถาบันแก่นักเรียนทุกคน เพื่อช่วยนักศึกษาในการวางแผนการเรียน
 9. NZMA ช่วยเหลือนักศึกษาในทุกขั้นตอนของการเดินทางสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ

 

หลักสูตรแนะนำ Study in New Zealand เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

 • Hospitality
 • Cookery
 • Business
 • Contact Centre
 • Construction
 • Electrical Engineering
 • Plumbing and Gas fitting
 • Maori and Pasifika Trades Training
 • Painting and Plastering
 • Early Childhood
 • Health
 • Sport and Foundation
 • Free Youth courses
 • Pharmacy
 • Floristry
 • Police

 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855