×
 • Course

 • Country

OHC English

ก่อตั้งและดำเนินการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1974 ด้วยระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมาตราฐานอย่างดีเยี่ยม ทำให้สถาบันมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 ประเทศ คือ อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย อเมริกา ซึ่งแต่ละประเทศจะมีวิทยาเขตอยู่หลายเมือง ในแต่ละปีมีจำนวนนักเรียนทั่วโลกเกือบทุกเชื้อชาติมาลงทะเบียนเรียน

บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานและเป็นกันเองทำให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกและพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนต่างชาติได้โดยอัตโนมัติโดยไม่เขินอาย นอกจากนี้สถาบันยังจัดเตรียมหลักสูตรต่างๆให้นักเรียนเลือกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่จะนำไปใช้ในอนาคต

วิทยาเขตดังนี่

 1. UK มีวิทยาเขตอยู่ที่ London (Oxford Street), London (Richmond), Oxford, Stratford-Upon- Avon
 2. Australia มีวิทยาเขตอยู่ที่ Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Cairns
 3. USA มีวิทยาเขตอยู่ที่ New York, Boston, Miami
 4. Canada มีวิทยาเขตอยู่ที่ Calgary, Toronto, Vancouver

หลักสูตรที่เปิดสอนคือ

 • General English

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่ช่วยพัฒนาทักษะในการพูด การฟัง อ่าน เขียนคำศัพท์และแกรมมาต่างๆ ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆและในชีวิตประจำวัน

 • General English Plus

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่เพิ่มเติมการเรียนในส่วนของวิชาเลือกตามระดับภาษาและความสนใจของนักเรียน เช่น Conversation and Pronunciation, English for Business Success, Introduction to IELTS, IELTS Exam Preparation, Cambridge Examination, Writing Skill, Developing Conversational Skills and Strategies

 • Intensive English

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นที่ช่วยให้พัฒนาภาษาอังกฤษในเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ยังมีคอร์ส Conversation and Pronunciation practice, Exam preparation (IELTS and Cambridge), English for Business Success ให้อีกด้วย

 • Conversation and Pronunciation

 • หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการสนทนาและการออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้อง

 • Cambridge Examination Course

 • เช่น First Certificate in English (FCE), Certificate in Advance English (CAE) และ Certificate of Proficiency in English (CPE) สำหรับผู้ต้องการผลคะแนนสอบที่ดีเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และการทำงาน

 • TOEFL Examination Course

 • สำหรับผู้ต้องการได้ผลคะแนนสอบที่ดีเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และการทำงาน ปกติแล้วการสอบ TOEFL จะต้องสอบให้ได้คะแนน 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน

 • IELTS Exam Preparation IELTS Test

 • เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษประกอบด้วย 4 ทักษะเช่นเดียวกับ TOEFL เรียงตามลำดับการสอบ คือ Listening, Reading, Writing, และ Speaking ลักษณะคะแนน เริ่มจาก 0 – 9.0 มีคะแนนครึ่ง band คือ .5 ได้ ดังนั้นเราได้มีการสอนในการเตรียมตัวสอบไอเอลสำหรับผู้ต้องการได้ผลคะแนนสอบที่ดีเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในต่างประเทศและการทำงาน

 • Executive English

 • หลักสูตรในการสอน มีเนื้อหาที่เน้นการใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นไปทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านการสื่อสาร นักเรียนสามารถเลือกเรียนทักษะเฉพาะได้ ซึ่งจะช่วยให้ศึกษาเน้นหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน เช่น ภาษาอังกฤษในการทำงาน, การแสดงความคิดเห็นในการเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย, ความมั่นใจในการพูดเมื่อ ประชุม สัมมนาและการเจรจาในธุรกิจ

 • English for Academic Purpose

 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ในมหาวิทยาลัยหรือ วิทยาลัยที่เน้นด้านการบริหารในออสเตรเลีย

 • Conversation & Grammar Skills

 • เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกฝนทักษะการฟัง-พูด และสื่อสารกับผู้สนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันและเน้นแกรมมาให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้จริงทำการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ เจ้าของภาษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง น้ำเสียงและความเข้าใจในวัฒนธรรมทางภาษา ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง

ที่พัก มีหลายแบบให้เลือก

 1. Homestay ที่พักจะอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 30-50 นาที การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติจะทำให้นักเรียนปรับตัวได้เร็วขึ้น และยังทำให้ได้ฝึกภาษาอังกฤษอีกด้วย นักเรียนถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้นจึงมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวชาวต่างชาติ นักเรียนจะมีห้องส่วนตัวเป็นของตนเอง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ บางที่จะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วย
 2. Student House นักเรียนจะอยู่รวมกันในบ้าน มีห้องส่วนตัว แต่จะใช้ห้องน้ำ ห้องครัว และห้องรับแขกร่วมกัน ในบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การพักอาศัยแบบนี้ทำให้นักเรียนได้พบเจอกับเพื่อนต่างชาติมากมายหลากหลายเชื้อชาติด้วย
 3. Residence Student : มีที่พักในบางแคมปัส เช่น Canada และ UK เป็นต้น

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110