×
  • Course

  • Country

Onehunga High School Adult Learning Centre

โรงเรียน Onehunga High School เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาในเมือง Auckland ในเขต Onehunga เดินทางสะดวกจากใจกลางเมือง Auckland โดยรถประจำทางหรือรถยนต์ส่วนตัว เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปีโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pathway English to Proficiency course เพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษในทุกระดับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • General English
  • Grammar
  • IELTS Exam Preparation

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110