Otago Boys’ High School

Otago Boys’ High School

ตั้งอยู่ที่เมืองดาดีดิ้น (Dunedin) ก่อตั้งเมื่อปี 1863 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโรงเรียนชายล้วน เปิดทำการสอนตั้งแต่ Y.9 – 13 มีตึกเรียน, โบสถ์ ที่ใหญ่โตและสะดวกสบาย อีกทั้งโรงเรียนยังตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวกสบายมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น ห้องทดลองทางเคมี ห้องแล็ปทางชีววิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษา ห้องอัดเสียง และห้องสมุดที่พัฒนาสำหรับการทำ Research และ IT สำหรับห้อง Food Technology นั้นค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมมากสำหรับนักรียนที่นี่ ที่โรงเรียนยังมี Gymnasium และ การเทรนการยกน้ำหนัก สระว่ายที่เป็นน้ำอุ่น สนาม Cricket 8 แห่ง และ สนามเทนนิส 8 แห่ง ทางโรงเรียนยังสามารถจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์ และแบบหอพักให้กับทางนักเรียน

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

11 + 10 =

You have Successfully Subscribed!