Otago Girls’ High School

Otago Girls’ High School

ตั้งอยู่ที่เมืองดาดีดิ้น (Dunedin) ก่อตั้งเมื่อปี 1870 เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ที่เก่าแก่ที่สุดใน Southern Hemisphere และยังเป็นโรงเรียนสตรีที่เก่าแก่เป็นอันดับ 6 ของโลก เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และอาคารสถานที่ใหญ่โตเพียงพอจะสามารถเปิดสอนทุกสาขาวิชา ทั้งห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน ห้องเต้นรำ ห้องแสดงละคร ห้องออกกำลังกาย และ ห้องยกน้ำหนัก สนามบาสเก็ตบอลขนาดใหญ่

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

11 + 13 =

You have Successfully Subscribed!