Ozford Australia

Ozford Australia

Ozford Australia ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Melbourne ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Victoria และถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศออสเตรเลีย เมือง Melbourne เป็นเมืองที่สวยงามและมีความปลอดภัยสูง การคมนาคมก็มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายต่อการเดินทาง

Ozfordเป็นวิทยาลัยเอกชนที่เน้นเรื่องการเรียนควบคู่ไปกับการปฎิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ เพราะนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในการทำงาน วิชาการของทางโรงเรียนก็เข้มข้นและเตรียมพร้อมนักศึกษาให้สามารถขึ้นทั้งการเรียนต่อและการทำงานที่สูงขึ้น คณะอาจารย์ทุกท่านนั้นมีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาทั้งในและนอกประเทศมาเป็นเวลานานพอสมควร วิธีการสอนนั้นก็จะมุ่งเน้นในเด็กแต่ละคนเพราะเด็กแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน ส่วนจำนวนของนักศึกษาในห้องเรียนนั้นจะเล็กเพื่ออาจารย์จะได้เข้าถึงนักศึกษาทุกคน อาคารห้องเรียนและอุปกรณ์นั้นสะอาดและมีเปลื่ยนแปลงอยู่เป็นระยะเพื่อความทันสมัย Ozfordเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากการปฎิบัติ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระยะเวลาสั้นและยาว เพื่อสนองความต้องการและความสะดวกต่อนักศึกษาแต่ละคน

หลักสูตรการสอน

English Language Programs:

 • General English
 • English for Secondary School Preparation
 • English for Academic Purposes
 • IELTS Preparation
 • English for TESOL
 • Business English
 • English for Young Learners Winter and Summer Programs
 • Ozford English & Culture Study Tour
 • Direct Entry Programs

Ozford College – High School:

 • Year 10
 • Year 11 (VCE/VCAL)
 • Year 12 (VCE/VCAL)

Ozford College of Business – VET Programs:

 • dvanced Diploma of Accounting / Diploma of Accounting
 • Advanced Diploma of Management
 • Certificate IV in Automotive Mechanical
 • Certificate IV Business
 • Diploma of Hostility
 • Diploma of Information Technology (Multimedia)
 • Diploma of Interpreting (LOTE/English)

เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

5 + 2 =

You have Successfully Subscribed!