×
 • Course

 • Country

Plc Sydney

Plc Sydney-High school-Aus 01

ที่อยู่: Meta Street, Croydon NSW 2132, Australia
ประเภท: โรงเรียนหญิงล้วน
เว็บไซต์: http://PLC.nsw.edu.au/

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน PLC Sydney มีสวนที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน  ทุกคนที่เดินเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้จะต้องเดินผ่านแสงไฟส่องผ่านจากต้นไม้เก่าแก่ และพุ่มไม้ที่สวยงาม  กวีชื่อ Gerard Manley Hopkins ครั้งหนึ่งเขาเคยเขียนว่า:“ จงมีเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับสิ่งที่งดงาม” เขาแสดงความประหลาดใจ และขอบคุณสำหรับความหลากหลายของความงาม และประสบการณ์ที่เขาพบในธรรมชาติ

สวนของโรงเรียนเราเป็นเปรียบเสมือนชุมชน PLC ซิดนีย์ของเรา ด้วยนักเรียนประมาณ 1,750 คน ทั้งนักเรียนประจำ และนักเรียนหญิงไป-กลับ จากภูมิหลังที่หลากหลาย และการจัดกลุ่มทางวัฒนธรรมที่มากมาย ประกอบกับมีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายมากที่สุด และสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเรียนรู้พิเศษเราสามารถบอกได้ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีการสอนที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศ

เรายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความสามารถด้านการศึกษาของพวกเขาซึ่งทุกคนได้รับการยกย่องว่าเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของโรงเรียนของเรา และการพัฒนาของพวกเรามีความสำคัญต่อเรา

โรงเรียน PLC Sydney ให้โอกาสมากมายแก่นักเรียนในการหาช่องทาง และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงพลังทางปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ที่จำเป็นสำหรับชีวิตหลังเลิกเรียน

ขอบเขตของหลักสูตรของเรานั้นสร้างความประทับใจให้กับมาตรฐานต่างๆ โรงเรียนของเรามี18 หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน และ 26 ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนที่สูงขึ้นรวมถึงการสอน 5 ภาษา  อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี

โรงเรียนของเราพยายามที่จะเป็นโรงเรียนที่มีทั้งความเป็นเลิศ และสิ่งที่เราเรียกว่า ‘การเข้าถึง’  นักเรียนสามารถบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราในการช่วยให้นักเรียนแต่ละคนประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุด

Plc Sydney-High school-Aus 02

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียนแห่งนี้เป็นมากกว่าสถานที่ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา โรงเรียน PLC Sydney เป็นสถานที่ที่นักเรียนหญิงได้รับการสนับสนุนให้เติบโตเป็นหญิงสาวที่มีความมั่นใจ ห่วงใย มีความซื่อสัตย์ และบรรลุเป้าหมายในชีวิต

นักเรียนที่เข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้เข้าร่วมชุมชนของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าถึงเกินขอบเขตความสะดวกสบายในทุกด้านของชีวิต

โรงเรียน PLC Sydney มอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และให้กำลังใจที่ซึ่งนักเรียนสามารถลองแนวคิดใหม่ๆ หรือทดลองกับกระบวนการใหม่ และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ

โรงเรียน PLC Sydney เปิดสอนทั้งหลักสูตร NSW Education Standards Authority (NESA) และ Cambridge International  นักเรียนเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรมัธยมปลาย และ Cambridge IGCSE รวมถึงการสอบวัดระดับ ‘A’ หลักสูตร Cambridge ใช้เพื่อเสริมการเรียนรู้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพยายามที่จะพัฒนานักเรียนให้ผ่านการเรียนแบบเร่งรัดในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  นักเรียนสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขา เช่น นักคณิตศาสตร์ในถิ่นที่อยู่ ศิลปินในบ้าน และนักดนตรีในที่พัก รวมถึงครูที่มีประสบการณ์ในโรงเรียน นักเรียนยังได้รับการสนับสนุนให้ตั้งมาตรฐานส่วนบุคคลในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติหลักที่เด็กวัยรุ่นต้องพัฒนา คือ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นนักเรียน PLC SYDNEY มุ่งมั่นที่จะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อพระเจ้า ภูมิปัญญาในโลก และการบริการกับผู้อื่น

มัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนชั้นม.1 เรียนตามหลักสูตรภาคบังคับที่กำหนดโดยหน่วยงานการศึกษามาตรฐาน NSW (NESA) เป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ชั้นม.2 เป็นต้นไปนักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี นักเรียนทุกคนต้องเรียนเกี่ยวกับคริสเตียนศึกษาตั้งแต่ชั้นม.1 – ม.4

.1 ถึง ม.2

นักเรียนเรียนตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย NSW Education Standards Authority  ได้แก่วิชา อังกฤษการออกแบบ และเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ (ม.2 เท่านั้น) ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาจีนในชั้นม.1 ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาจีนบวกภาษาญี่ปุ่น อิตาลี หรือละติน (ม.2) คณิตศาสตร์ เพลง การพัฒนาตนเองสุขภาพและพลศึกษา (PDHPE) วิทยาศาสตร์ และทัศนศิลป์

.3 ถึง ม.4

นักเรียนในชั้นม.3 และ ม.4 ต้องเรียนตามโปรแกรมหน่วยงานการศึกษามาตรฐาน NSW ซึ่งประกอบด้วยวิชาบังคับ ได้แก่

 • วิชาภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย
 • อังกฤษ
 • ประวัติศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • การพัฒนาตนเองสุขภาพ
 • พลศึกษา (PDHPE)
 • วิทยาศาสตร์

วิชาเลือก นักเรียนสามารถเลือก 3 วิชาเรียนเพิ่มเติม ได้แก่

 • วิชาการพาณิชย์การออกแบบและเทคโนโลยี
 • การละคร
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภูมิศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาละติน
 • ภาษาจีน
 • เพลง
 • ปรัชญาและความเชื่อ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • ทัศนศิลป์
 • การเขียนเรียงความ

การสอบระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) นอกเหนือจากวิชามาตรฐานการศึกษาของ NSW ที่เปิดสอนแล้วนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ยังได้รับโอกาสในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทั่วไปของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (IGCSE)  หลักสูตรของ Cambridge ประกอบด้วยวิชา

 • วิทยาศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์
 • มุมมองทั่วโลก
 • ประวัติศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในชั้นม.5 และ ม.6 นักเรียนจะได้รับการจัดทำใบรับรอง NSW Higher School  มีหลักสูตรหลากหลายและหลักสูตรมีทางสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน

นักเรียนชั้นม.5 สามารถสอบวัดระดับทั่วไป ‘A’ ของเคมบริดจ์ได้

.5 ถึง ม.6

หน่วยงานการศึกษามาตรฐาน NSW (NESA) หน่วยงานกำหนดให้นักเรียนต้องเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยของนักเรียนชั้นม.5 และ 10 หน่วยในชั้นม.6

ภาษาอังกฤษที่สอนที่โรงเรียน PLC Sydney เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงแบบมาตรฐาน หรือแบบเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองยังมีให้สำหรับนักเรียนที่ภาษาหลัก ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดสอน ได้แก่วิชา

 • ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ
 • ชีววิทยา
 • ธุรกิจศึกษา
 • เคมี
 • การออกแบบและเทคโนโลยี
 • ละคร
 • วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • ภูมิศาสตร์
 • ภาษา จีน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ญี่ปุ่น, และละติน
 • กฎหมายศึกษา
 • คณิตศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
 • เพลง (หลักสูตร 1 และ 2)
 • การพัฒนาตนเองสุขภาพและพลศึกษา (PDHPE)
 • การศึกษาชุมชนและครอบครัว
 • ฟิสิกส์
 • การศึกษาศาสนา
 • สิ่งทอและการออกแบบ
 • ทัศนศิลป์

นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังเปิดสอน 3 หลักสูตร หนึ่งหลักสูตรสอนเฉพาะม.5 เท่านั้น ได้แก่วิชา

 • การถ่ายภาพวิดีโอและการถ่ายภาพดิจิตอล
 • แอปพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์
 • การออกแบบภาพ

ในชั้นม.6 เรายังสอนวิชาเสริม ได้แก่วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เพลง และทุกภาษา

Plc Sydney-High school-Aus 03

เกณฑ์การรับสมัคร

นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองตัวแทน

 • ผู้ปกครองจะต้องอายุมากกว่า 25 ปี
 • สามารถสื่อสารกับทางโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีมาก
 • ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ปกครอง (ตัวแทน)
 • มีที่อยู่ในนิวเซาธ์เวลส์
 • เต็มใจและสามารถดูแลนักเรียนที่บ้านในช่วงเวลาที่นักเรียนไม่สบาย
 • สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินและเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

 

ในกรณีนักเรียนต่างชาติ

–           จะต้องส่งผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ (รายงานผลการทดสอบ AEAS) พร้อมกันในการสมัคร

 

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

PLC Sydney เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับมากที่สุดในออสเตรเลียสำหรับเด็กผู้หญิง นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1888 วิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่า

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวันนี้ เครื่องมือและโอกาสแทบจะไม่เป็นที่รู้จักเมื่อจบการศึกษาเมื่อ 30 ปีก่อน การศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความต้องการที่ทันสมัย วิทยาลัยยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวิทยาลัยได้เติบโตขึ้นอย่างมาก และตอนนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ช่วยให้เราสามารถนำศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงทุกคนออกมา

 • Adelaide Perry Gallery
 • โรงละคร Audrey Keown
 • หอพัก
 • โรงอาหาร
 • Croydon ศูนย์ศิลปะการออกแบบ และเทคโนโลยี
 • Extension Centre
 • ศูนย์สุขภาพ
 • ศูนย์กีฬาทางน้ำ JD Oates
 • Lyons House
 • ศูนย์วิจัย Macindoe
 • โรงยิม Thompson Hall

สิ่งอำนวยความสะดวกของเราตั้งอยู่บนพื้นที่ห้าเฮคเตอร์ของพื้นที่ประวัติศาสตร์และสวน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญ บางสิ่งไม่ควรทำ และไม่ควรเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยยังคงยึดมั่นในประเพณี และประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมุ่งเน้นไปที่การศึกษา ความมั่นใจ ความห่วงใย และความสำเร็จของเยาวชนหญิง

Plc Sydney-High school-Aus 04 Plc Sydney-High school-Aus 05 Plc Sydney-High school-Aus 06

Plc Sydney-High school-Aus 07 Plc Sydney-High school-Aus 08 Plc Sydney-High school-Aus 09

BOARDING (นักเรียนประจำ)

Boarding House ตั้งอยู่ในใจกลางวิทยาลัย นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนในปี 2431 การอยู่โรงเรียนประจำเป็นส่วนสำคัญของชุมชนวิทยาลัย

ในจำนวนผู้ก่อตั้ง 39 คนของ PLC Sydney มี 21 คนเป็นนักเรียนประจำ ประเพณีอันยาวนานของการอยู่ประจำยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบัน ด้วยบ้านที่ให้บริการที่พักสำหรับเด็กผู้หญิงมากถึง 64 คนจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมหลากหลาย

เด็กผู้หญิงในชั้นปีที่ 7 ถึงชั้นปี 12 จาก ต่างประเทศ และพื้นที่ ท้องถิ่นกับเรา นักเรียนประจำชั้นปีที่ 12 อาศัยอยู่ในห้องเดี่ยวในขณะที่เด็กผู้หญิงทุกคนอาศัยอยู่ในห้องแชร์

ที่ตั้งของวิทยาลัยในเขตตะวันตกของซิดนีย์ช่วยให้สามารถเข้าถึงเมืองได้อย่างง่ายดาย

PLC Sydney boarders ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยของวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด พร้อมการสนับสนุนอย่างมากจากนักเรียนประจำและพนักงานคนอื่น ๆ ที่ประกอบกันเป็นครอบครัว หอพักนักเรียนเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีความสุขซึ่งมอบความท้าทาย และโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อิสระความยืดหยุ่น และการรับรู้ทางสังคมที่กว้างขวางขึ้น

Plc Sydney-High school-Aus 10 Plc Sydney-High school-Aus 11 Plc Sydney-High school-Aus 12

Plc Sydney-High school-Aus 13 Plc Sydney-High school-Aus 14 Plc Sydney-High school-Aus 15

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855