×
 • Course

 • Country

Prince Alfred College

ที่อยู่: 23 Dequetteville Terrace Kent Town, South Australia
ประเภท: โรงเรียนชายล้วน
เว็บไซต์: http://www.pac.edu.au/

Prince Alfred College-High school-Aus 01

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียน Prince Alfred College  ไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ Prince Alfred College หรือ ไม่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณติดต่อกับโรงเรียนของเรา เรายินดีต้อนรับคุณอย่างอบอุ่น

โรงเรียน Prince Alfred College เป็นหนึ่งในโรงเรียนชายที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลียที่มีประวัติย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1867 เมื่อ Prince Alfred the Duke of Edinburgh และบุตรชายคนที่สองของ Queen Victoria วางศิลาฤกษ์และยินยอมให้ใช้ชื่อโรงเรียนใหม่นี้

โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งโดยโบสถ์เมธอดิสต์และตอนนี้เข้าร่วมกับโบสถ์แห่งความสามัคคีในประเทศออสเตรเลีย PAC มีธรรมเนียมการต้อนรับผู้คนทุกความเชื่อและภูมิหลังเพื่อรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและกว้างขวาง

ในฐานะที่เป็นโรงเรียนชายล้วนเป็นเวลาเกือบ 150 ปีเรามีประเพณีในการตอบสนองความต้องการของเด็กผู้ชายได้ดีที่สุด หัวใจของสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุ คือ แนวคิดของ ‘Princes Man’  มุ่งเน้นไปที่การบรรลุความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เขาทำ เปรียบเสมือนเจ้าชายเป็นบุคคลที่ใจดี และมีเมตตาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในชุมชนของเขา

Prince Alfred College-High school-Aus 02

เราเสนอหลักสูตรที่หลากหลายและท้าทายพร้อมเส้นทางเรียนรู้คู่ในระดับมัธยมศึกษา โปรแกรมกีฬาและวัฒนธรรมของเรานั้นมีมาตรฐานสูงสุด และได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานที่มีเพรียบพร้อมและมีความมุ่งมั่น

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนมัธยมตอนต้นของโรงเรียนเราประกอบด้วยชั้นม.1 – 3 ในโรงเรียนมัธยมต้นของเรา จะมีการเรียนวิชาจากแปดสาขาการเรียนรู้ ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษ
 • มนุษยศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • การออกแบบและเทคโนโลยี
 • สุขภาพ & พลศึกษา
 • ศิลปะ
 • ภาษา

วิชาเลือกนักเรียนสามารถเลือกศึกษา

 • ภาษา (ฝรั่งเศส จีน หรืออิตาลี)
 • วิชาศิลปะ (ศิลปะ ดนตรี และละคร)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมัธยมปลายของเราประกอบด้วยชั้นม.4 – 6
ในชั้นม.4 นักเรียนศึกษาในสี่ส่วนการเรียนวิชาหลัก ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษ
 • มนุษยศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์

รวมถึงโครงการ SACE PLP นอกจากนี้นักเรียนจะเรียนวิชาจากสามในสี่ด้าน ดังต่อไปนี้

 • ศิลปะ
 • ภาษา
 • พลศึกษา
 • เทคโนโลยี

Prince Alfred College-High school-Aus 03

เกณฑ์การรับสมัคร

ในการดำเนินการสมัครนักเรียนต่างประเทศจะต้องส่ง สิ่งต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • สำเนารายงานผลการเรียนนักเรียนที่ออกจากของโรงเรียนล่าสุด 2 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองการสอบสาธารณะใด ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาผลการทดสอบ AEAS (ถ้ามี)
 • จดหมายอ้างอิงจากอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาเป็นสิ่งจำเป็นหากรายงานของนักเรียนไม่ได้บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนหรือความมุ่งมั่นในการศึกษา
 • หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรของความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง โดยสแกนสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมชื่อ ภาพถ่าย หมายเลขหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุ
 • รายละเอียดของการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักเรียน
 • ในกรณีที่เอกสารข้างต้นไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ค่าใช้จ่ายในการแปลและรับรองเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการประเมินรวมถึงการประเมินรายงานจากโรงเรียนก่อนหน้า และความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่มีเอกสารรับรอง หรือไม่สามารถสรุปความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนอาจต้อง มีการทดสอบผู้สมัครเพื่อประเมินการสมัคร

ก่อนนัดสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ เราอาจติดต่ออาจารย์ใหญ่ในปัจจุบันของคุณ แต่จะไม่ทำเช่นนั้นหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน หลังจากพิจารณาบันทึกทั้งหมด และข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจได้รับการร้องขอ อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเราจะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการยอมรับนักเรียนต่างชาติ ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้

นักเรียนประจำ

ในฐานะผู้นำของโรงเรียนประจำในออสเตรเลีย หอพักนักเรียนของเรามีเป้าหมายที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญ กับความสามารถความสนใจและความต้องการของนักเรียนที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นด้านวิชาการกีฬาวัฒนธรรม และการเป็นพลเมืองในสภาพแวดล้อมของคริสเตียน

เราพยายามให้โอกาสนักเรียนทุกคนในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ความยืดหยุ่น และความเพียรและสัมผัสกับประสบการณ์การศึกษาที่ท้าทายและแตกต่างซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขา

เมื่อเด็กชายเข้าสู่ชุมชนโรงเรียนประจำที่เหมือนเจ้าชายเริ่มออกเดินทางด้วยประสบการณ์มากมายทั้งชีวิต และการเรียนรู้จากการที่เขาจะปรากฏเป็นชายหนุ่มผู้มีความสามารถทางโลก ที่พร้อมและเต็มใจที่จะมีส่วนสำคัญในท้องถิ่นของเขา ชุมชนและโลก

ลูกชายของคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาลัย ประเพณี และพัฒนาความกตัญญูต่อศักยภาพที่เขามีให้ เขาจะได้รับการเตือนเกี่ยวกับความคาดหวังของครอบครัวของเขา และจะเป็นแนวทางและควบคุมการศึกษาของเขาเมื่อออกไปจากบ้าน

เพื่อช่วยเขาในการเดินทางครั้งนี้จะมีทีมงานที่มีความมุ่งมั่นและมีประสบการณ์เป็นสมาชิกทีมงานหอพัก เจ้าหน้าที่ประจำหอพักและเพื่อนร่วมงานของเขา กลุ่มนี้จะช่วยให้เขามีส่วนร่วมในชีวิตของโรงเรียน ในแง่นี้เขาจะไม่ต้องการโอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุดของเขา

เป้าหมายของเราในฐานะผู้นำด้านการศึกษาของโรงเรียนเอกชนคือให้กรอบการทำงานแก่นักเรียนประจำทุกคนเพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เขาทำ เราภูมิใจในความสำเร็จของเด็กผู้ชายในการศึกษาเชิงวิชาการในสนามกีฬาในกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ไม่ได้เน้นด้านกีฬาและในโครงการบริการชุมชน

ที่พัก (Boarding House)

เป็นบ้านหลังที่สองของคุณ Prince Alfred College มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศ และเราเชื่อว่าการอยู่โรงเรียนประจำเป็นส่วนสำคัญของชื่อเสียง มาตรฐานระดับสูงที่วิทยาลัยได้รับนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีโดยสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างและสนับสนุนของเรา Prince of Alfred College แห่งใหม่ของ Boarding House เสร็จสมบูรณ์แล้วและเปิดในเดือนมิถุนายน 2019

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ Boarding House ที่ได้รับการออกแบบใหม่นั้นเป็นการรวมตัวของเด็กชายทั้งหมดภายในอาคารหลังเดียว หลังจากการเปลี่ยนจากสิ่งอำนวยความสะดวกเก่าของเรา การย้ายเข้าไปในอาคารเดียวได้ปรับปรุงชุมชนที่เข้มแข็งแล้วและนำเรามารวมกันเป็นหนึ่งเดียว

สิ่งอำนวยความสะดวกของหอพักสี่ชั้นช่วยให้เราสามารถจัดหาอาคาร และที่พักอาศัยอันทันสมัยซึ่งให้บริการที่พักสำหรับนักเรียน 150 คนรวมทั้งพนักงาน และครอบครัวของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้เรามีโอกาสในการทำงานในการออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับความต้องการทางสังคม และการศึกษาของเด็กผู้ชาย และช่วยให้นักเรียนประจำของเราเจริญเติบโต

สิ่งอำนวยความสะดวกนักเรียนประจำของเรา ให้บริการทั้งห้องเตียงแฝด และห้องเตียงเดี่ยว พร้อมห้องน้ำในตัว เรามีห้องประชุมกวดวิชา ห้องซ้อมดนตรี สตูดิโอฝึกดนตรี และพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่พร้อมห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครันสำหรับของว่างและอาหารเบา ๆ เท่านั้น ซึ่งเมื่อเปิดประตูออกไปก็จะเจอหนึ่งในสองของสนามหญ้าที่เปิดโล่ง

วิทยาลัยเตรียมและจัดอาหารทุกมื้อสำหรับนักเรียนประจำในช่วงเปิดภาคเรียน ในห้องอาหารของมหาวิทยาลัยรวมถึง: อาหารเช้า ยามว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น น้ำชายามบ่ายและอาหารเย็น มีบริการอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็นในวันหยุดสุดสัปดาห์

ส่วนสำคัญของการออกแบบสถาปัตยกรรมคือการรวมของหินแอดิเลด ซึ่งจะเชื่อมอาคารใหม่กับอาคารที่มีอยู่แล้วของวิทยาลัย ฉะนั้นนักเรียนประจำที่ Princes จะมีบ้านใหม่ บ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติในเชิงบวก และความรู้สึกที่เข้มแข็งของชุมชนที่สร้างขึ้นในประวัติศาสตร์ 150 ปีของเรา

การสร้างอาคารสำหรับนักเรียนประจำอันทันสมัยสร้างขึ้นบนประเพณีการอยู่โรงเรียนกินนอนมาเกือบ 150 ปีที่ Prince Alfred College เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เราเริ่มต้นบทที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวิทยาลัยและโรงเรียนประจำที่ Prince Alfred College

Prince Alfred College-High school-Aus 04 Prince Alfred College-High school-Aus 05 Prince Alfred College-High school-Aus 06

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855