Riccarton High School

Riccarton High School

ตั้งอยู่ที่เมืองไครส์เชิร์ท เป็นโรงเรียนสหศึกษา อยู่ห่างจากใจกลางเมือง 20 นาที ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับด้านวิชาการและสังคมของนักเรียน มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีวิชาให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมมากมาย เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น อีกทั้งได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนที่อยู่ระดับแนวหน้าในการเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Y.9 – 13

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

9 + 10 =

You have Successfully Subscribed!