×
  • Course

  • Country

Richmond School District No.38

ที่อยู่: 7811 Granville Avenue, Richmond, B.C, Canada V6Y 3E3
Website: https://studyinrichmond.sd38.bc.ca/

ข้อมูลทั่วไป study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

Richmond School District No.38 ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1998 ริชมอนเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 185,000 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งมีมาตราฐานสูงทางด้านวิชาการ มีนักเรียนรวมทั้งหมดมากกว่า 11,000 คน มี​โรงเรียนประถม 38 แห่ง และโรงเรียนมัธยมปลายทั้งหมดเป็นจำนวน 10 แห่ง โดยทางโรงเรียนได้มีโปรแกรมหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกสรรค์ รวมถึงทางโรงเรียนมีบริการทางด้านการช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนให้ประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนสูงสุดในขณะที่ศึกษา บรรยากาศโรงเรียนความปลอดภัย และความใส่ใจแก่นักเรียนในบรรยากาศของ Neighborhood School วิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรม แอนิเมชั่น ออกแบบ เป็นต้น และมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้การเรียนการสอนในทุกโรงเรียนในเขตการศึกษา นักเรียนทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าใหม่จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อที่จะได้รู้จักเพื่อนๆใหม่มากขึ้น มีสังคมที่ใหญ่ขึ้น ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนภายในโรงเรียนเช่น โรงยิมที่มีขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์ที่ครบครัน ห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และได้มาตรฐาน ห้องแลปวิทยาศาสตร์ โรงละครสำหรับการแสดงต่าง ๆ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตและกิจกรรม ผ่อนคลายจากการเรียนได้อย่างเต็มที่

 เปิดสอนหลักสูตร study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

  • ESL Program
  • Elementary Program
  • Secondary School Program: (International Baccalaureate (IB), Advanced Placement (AP), BC Government Graduation Diploma Program (The Dogwood)
  • Short Term Program
  • Summer Program

 

เขตการศึกษา Richmond มีโรงเรียนมัธยมปลายทั้งหมดจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

Hugh Boyd Secondary School

ที่อยู่: 9200 No.1Road, Richmond, B.C, Canada V7E 6L5
Website: http://boyd.sd38.bc.ca/

เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 เปิดสอนหลักสูตร IB ในระดับชั้น Grade 8-12 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 700 คน โรงเรียนมีเป้าหมายให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมุ่งหวังให้นักเรียนมีการศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนยังมีทีมนักกีฬาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีกีฬาหลายชนิดให้นักเรียนได้เลือก เช่น บาสเกตบอล, กอล์ฟ, วอลเลย์บอล, และแบตมินตัน

Richmond School District No 38 01 Richmond School District No 38 02

 

J.N. Burnett Secondary School

ที่อยู่: 5011 Granville, Richmond, B.C, Canada V7C 1E6
Website: http://jnburnett.sd38.bc.ca/

ก่อตั้งในปี 1968 เปิดสอนระดับ Grade 8-12 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,200 คน มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ เกิดแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาทักษะของตนเอง ควบคู่ไปกับการศึกษาที่ช่วยปูพื้นฐานเตรียมพร้อมเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนยังมีคลับและกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วม เช่น บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, กอล์ฟ, ชมรมดนตรี และเต้นรำ

Richmond School District No 38 03 Richmond School District No 38 04

 

H.J. Cambie Secondary School

ที่อยู่: 4151 Jacombs Road, Richmond, B.C, Canada V6V 1N7
Website: http://hjcambie.sd38.bc.ca/

ก่อตั้งในปี 1928 ตั้งอยู่บนถนน Sexsmith และเป็นที่รู้จักในย่านนี้ในชื่อ Richmond High เปิดสอนระดับชั้น Grade 8-12 มีนักเรียนประมาณ 900 คน โดยโรงเรียนนี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬา เป็นโรงเรียนที่มีความอบอุ่น และมีวัฒนธรรมในโรงเรียนที่ดี ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนอยู่ร่วมกันภายใต้ครอบครัวขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้เลือก เช่น ชมรมศิลปะ, เต้น, สกี, รักบี้, ว่ายน้ำ, ฟุตบอล และวอลเลย์บอล

Richmond School District No 38 05 Richmond School District No 38 06

 

A.R. MacNeill Secondary School

ที่อยู่: 6611 No.4 Road, Richmond, B.C, Canada V6Y 2T2
Website: http://macneill.sd38.bc.ca/


ก่อตั้งในปี 2003 เปิดสอนตั้งแต่ Grade 8-12 เป็นโรงเรียนที่ใหม่ที่สุดในเขตการศึกษา Richmond เป็นโรงเรียนที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ แต่โรงเรียนนี้ถูกจัดอันดับอยู่ในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ดีแห่งหนึ่งในตัวเมือง Vancouver

Richmond School District No 38 07 Richmond School District No 38 08

 

Matthew McNair Secondary School

ที่อยู่: 9500 No.4 Road, Richmond, B.C, Canada V7A 2Y9
Website: http://mcnair.sd38.bc.ca/


ก่อตั้งในปี 1971 เปิดสอนตั้งแต่ Grade 8-12 เป็นที่รู้จักในเรื่องของการแสดงละครเวที และดนตรีที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง มีหลักสูตรการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และยังมีรายวิชาที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามความชอบของแต่ละคน

Richmond School District No 38 09 Richmond School District No 38 10

 

McMath Secondary School

ที่อยู่: 4251 Garry Street, Richmond, B.C, Canada V7E 2T9
Website: http://mcmath.sd38.bc.ca/

ก่อตั้งในปี 1998 เปิดสอนตั้งแต่ Grade 8-12 โรงเรียนสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ยังเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่น ควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านวิชาการ จึงมีกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทั้งความรู้ในห้องเรียน และการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนไปในขณะเดียวกัน

Richmond School District No 38 11 Richmond School District No 38 12

 

Hugh McRoberts Secondary School

ที่อยู่: 8980 Williams Road, Richmond, B.C, Canada V7A 16G
Website: http://mcroberts.sd38.bc.ca/

ก่อตั้งในปี 1962 มีนักเรียนประมาณ 980 คน เปิดสอนตั้งแต่ Grade 8-12 ทำการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนยังมีทีมนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในด้านรักบี้และวอลเลย์บอล รวมถึงมีกีฬาและชมรมมากมายให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม เช่น แบตมินตัน, กอล์ฟ, ชมรมเต้น, ชมรมหมากรุก เป็นต้น

Richmond School District No 38 13 Richmond School District No 38 14

 

Richmond Secondary School

ที่อยู่: 7171 Minoru Road, Richmond, B.C, Canada V6Y 1Z3
Website: http://rhs.sd38.bc.ca/


ก่อตั้งในปี 1927 เปิดสอนตั้งแต่ Grade 8-12  เป็นโรงเรียนเดียวในเขตการศึกษา Richmond ที่ทำการสอนในหลักสูตร IB (International Baccalaureate) และยังมีวิชาเลือกที่หลากหลายให้แก่นักเรียน เช่น ศิลปะ, ดนตรี, ทำอาหาร รวมไปถึงมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือเตรียมพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต

Richmond School District No 38 15 Richmond School District No 38 16

 

Palmer Secondary School

ที่อยู่: 8160 Saint Slbans Road, Richmond, B.C, Canada V6Y 2K9
Website: http://palmer.sd38.bc.ca/


ก่อตั้งในปี 1959 มีนักเรียนประมาณ 769 คน เปิดสอนตั้งแต่ Grade 8-12 เป็นโรงเรียนที่เน้นสอนทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้กับนักเรียน เช่น มีกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ, การมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนในสังคม, การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รวมถึงมีกีฬาหลากหลายชนิดให้นักเรียนเลือกเข้าร่วม เช่น บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล และกีฬาในร่ม

Richmond School District No 38 17 Richmond School District No 38 18

 

Steveston London Secondary School

ที่อยู่: 6600 WIlliams Road, Richmond, B.C, Canada V7E 1K5
Website: http://slss.sd38.bc.ca/

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ก่อตั้งในปี 2007 โรงเรียนมีขนาด 15,700 ตารางเมตร มีนักเรียนประมาณ 1,250 คน เปิดสอนตั้งแต่ Grade 8-12 เกิดจากการร่วมก่อตั้งระหว่างโรงเรียน Steveston High และโรงเรียน Charles E. London มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองให้มีทักษะรอบด้าน เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล, การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น, การมีความรับผิดชอบ โรงเรียนมีหลักสูตรเฉพาะทางที่หลากหลายในด้านศิลปะดนตรี การละคร ภาษา การศึกษาธุรกิจ วิศวกรรมเทคโนโลยี การบิน ศิลปะการบันทึก การร่างและการออกแบบ คหกรรม และพลศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ​​2 ห้องห้องปฏิบัติการ CADD คอมพิวเตอร์ใหม่ โรงยิมขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ 2 ห้อง โรงละคร 168 ที่นั่งสตูดิโอดนตรีและศิลปะที่กว้างขวาง

Richmond School District No 38 19 Richmond School District No 38 20

 

Accommodation (ที่พัก)

นักเรียนต่างชาติจะได้อยู่กับ Homestay เป็นผู้สนับสนุนหลักของนักเรียนใรเมือง Richmond มีความรับผิดชอบในตัวนักเรียนในทุกๆด้านเมื่อนักเรียนอยู่ในประเทศแคนาดา มีเจ้าหน้าที่จัดหาโฮมสเตย์ให้นักเรียน homestay ทุกหลังจะได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีและเตรียมพร้อมเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะมความอุ่นใจและสะดวกสบาย แต่ละครอบครัวจะต้องทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดและได้รับการตรวจสอบจากผู้จัดการโฮมสเตย์เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านนั้นเหมาะสมกับนักเรียนทางโรงเรียน โดยมีห้องพักส่วนตัวที่ได้รับการตกแต่งพร้อมเตียง โต๊ะ หน้าต่าง ตู้เสื้อผ้า อาหารเพื่อสุขภาพ 3 มื้อต่อวันพร้อมของว่าง นักเรียนจะพักบ้านละไม่เกิน 2 คน สามารถเดินทางไปยังโรงเรียนในริชมอนด์ได้โดยรถประจำทางจักรยานหรือเดิน

Richmond School District No 38 21 Richmond School District No 38 22

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855