Rishworth School

Rishworth School

Rishworth School ตั้งอยู่ที่เมือง Halifax ประเทศอังกฤษ อยู่ห่างจากสนามบิน Manchester 25 – 30 นาทีมีเนื้อที่ 130 เอเคอร์ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ 1724 มีนักเรียนประมาณ 600 คน โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงานบรรยากาศอบอุ่นมีตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ สหศึกษา โดยโรงเรียนมีความพร้อมในการรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจมาเรียนและได้จัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องเรียน และรวมไปถึงที่พักสำหรับเด็กที่อยู่ประจำอีกด้วย นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างครบถ้วน โดยอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดยโรงเรียนจะเน้นการสอนแบบปฏิบัติจริง Rishworth โรงเรียนแห่งนี้มีทั้งไป-กลับและอยู่แบบประจำ โรงเรียนจะเปิดในเดือน กันยายน ของทุกปี

เรียนต่อ ประเทศอังกฤษ:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

9 + 6 =

You have Successfully Subscribed!