Rongotai College

Rongotai College

rongotai college เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ชายล้วนที่ตั้งอยู่ใน Wellington ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2471 มีนักเรียนทั้งหมด 625 คน rongotai college มีประวัติอันยาวนาน นักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในโรงเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับในระดับสากลและสามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่นในสถานที่ที่สวยงามใกล้กับชายหาด เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนต่างชาติจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนยังมีกีฬาและกิจกรรมให้นักเรียนเลือกมากกว่า 30 ชนิด อาทิเช่น Music, Drama, Leadership, Swimming, Badminton, Football, Hockey, Rugby, Tennis, Golf เป็นต้น

International Student Fees
Name Wellington (เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์)
Type High School
Accommodation Homestay
Class Year 7-13
Overall Student 625 คน
Fees 2017-2018 NZD 13,750
Homestay Accommodation Fee NZD 12,750
Insurance NZD 550
Website www.rongotai.school.nz
International Student Fees
Name Wellington (เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์)
Type High School
Accommodation Homestay
Class Year 7-13
Overall Student 625 คน
Fees 2017-2018 NZD 13,750
Homestay Accommodation Fee NZD 12,750
Insurance NZD 550
Website www.rongotai.school.nz

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

15 + 15 =

You have Successfully Subscribed!