SACE English Language College

SACE English Language College

โรงเรียนสอนภาษาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 ที่ South Australia (Adelaide) และตอนนี้มีแคมปัสทั้งหมด 4 แห่งทั้ง South Australia, Melbourne, Tasmania และ Whitsundays ซึ่งแต่ละที่จะตั้งอยู่ใน city centre เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีคุณภาพทั้ง อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และทักษะในการสอนนักเรียน ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนั่งเล่น free wifi ภายในโรงเรียน อีกทั้งบริการเพิ่มเติมในการจัดหาที่พักและคนไปรับที่สนามบิน การให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเรียนต่อ การช่วยนักเรียนในการหางาน และยังมีคอร์สต่างๆที่มีให้เลือกตามความต้องการของผู้เรียน English Course, Pathway programmes to further education, Teacher training programmes

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

11 + 13 =

You have Successfully Subscribed!