Sacred Heart College

Sacred Heart College

ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียชายแคธอลิคชั้นำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี 1903 ได้ผลิตนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลายคน รวมถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์คนปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณชานเมืองที่เงียบสงบ ซึ่งห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์เพียง 20 นาที มีสิ่งอำนวยความสะดวยที่ทันสมัยที่ประกอบไปด้วย อาคารเรียน เทคโนโลนีที่ทมันสมัย สระว่ายติดเครื่องปรับน้ำอุ่น 3 แห่ง โรงยิมขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 มีจำนวนนักเรียน 1,000 คน มีหอพักที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน สำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนมีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นผู้ลงนามใน “ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ”

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

1 + 15 =

You have Successfully Subscribed!