×
  • Course

  • Country

Sacred Heart College

ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียชายแคธอลิคชั้นำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี 1903 ได้ผลิตนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลายคน รวมถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์คนปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณชานเมืองที่เงียบสงบ ซึ่งห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์เพียง 20 นาที มีสิ่งอำนวยความสะดวยที่ทันสมัยที่ประกอบไปด้วย อาคารเรียน เทคโนโลนีที่ทมันสมัย สระว่ายติดเครื่องปรับน้ำอุ่น 3 แห่ง โรงยิมขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 มีจำนวนนักเรียน 1,000 คน มีหอพักที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน สำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนมีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นผู้ลงนามใน “ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ”

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110