×
  • Course

  • Country

Saint Mary’s University

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1802 และถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัย Saint Mary’s นั้นตั้งอยู่ในเมือง Halifax เมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในแคนาดาเช่นเดียวกัน และยังเป็นเมืองหลวงที่สวยงามของมณฑล Nova Scotia ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของวัฒธรรมที่เก่าแก่ แต่ความทันสมัยของเทคโนโลยีนั้นก็ไม่เป็นรองใคร ทางมหาวิทยาลัย Saint Mary’s เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจว่า จากการเรียนมัธยมมาสู่ปรีญญาตรีนั้นมีการปรับตัวมากขึ้น เพราะฉนั้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาปีแรกในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 40-60คน อีกทั้งยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนมากมายตั้งแต่หลักสูตรเรียนภาษาESL จนไปถึงปรีญญาตรี และปรีญญาโท อีกทั้งยังมีศูนย์ต่างๆนานาที่ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติอย่าง International Student Centre เป็นต้น

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110