Saint Mary’s University

Saint Mary’s University

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1802 และถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัย Saint Mary’s นั้นตั้งอยู่ในเมือง Halifax เมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในแคนาดาเช่นเดียวกัน และยังเป็นเมืองหลวงที่สวยงามของมณฑล Nova Scotia ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของวัฒธรรมที่เก่าแก่ แต่ความทันสมัยของเทคโนโลยีนั้นก็ไม่เป็นรองใคร ทางมหาวิทยาลัย Saint Mary’s เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจว่า จากการเรียนมัธยมมาสู่ปรีญญาตรีนั้นมีการปรับตัวมากขึ้น เพราะฉนั้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาปีแรกในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 40-60คน อีกทั้งยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนมากมายตั้งแต่หลักสูตรเรียนภาษาESL จนไปถึงปรีญญาตรี และปรีญญาโท อีกทั้งยังมีศูนย์ต่างๆนานาที่ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติอย่าง International Student Centre เป็นต้น

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

14 + 7 =

You have Successfully Subscribed!