×
 • Course

 • Country

Sarina Russo Institute English

ที่อยู่: SRI English Level 7, 349 Queen St Brisbane QLD 4000 Australia
เว็บไซต์: https://www.sri.edu.au/

ข้อมูลทั่วไป

Study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

Sarina Russo Institute English เป็นส่วนหนึ่งของ Sarina Russo Group (SRG) SRG ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 และได้สร้างชื่อเสียงในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การสรรหา และการสร้างงาน ที่ SRI English เข้าใจถึงความสำคัญของการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน และมีส่วนร่วม ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ของสถาบันจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หลักสูตรตรงตามความต้องการของนักเรียน ทุกปีสถาบันให้การต้อนรับและให้การศึกษาแก่นักเรียนทั้งในประเทศ และต่างประเทศหลายพันคน เพื่อศึกษาหลักสูตรคุณภาพในภาษาอังฤษและอาชีวศึกษา นักเรียนของสถาบันประสบความสำเร็จในการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือประสบผลสำเร็จในการทำงานที่ต้องการ ผ่านการเพิ่มทักษะ ไม่ว่านักเรียนกำลังมองหาประสบการณ์การเรียนการสอน ทำงาน หรือการแก้ปัญหาออนไลน์ สถาบันสามารถจัดหาโปรแกรมที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสม

Sarina Russo Institute English 01

SRI English ต้องการให้นักเรียนประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายของตนเอง ด้วยเหตุนี้ จึงมุ่งเน้นไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่โดดเด่น แต่ยังช่วยให้สภาพแวดล้อมของชุมชนในหมู่นักเรียนผ่านการเข้าถึงบริการ ‘Life Campus’ ในฐานะนักเรียนของ SRI English จะสามารถเข้าถึงที่ปรึกษาการเรียนรู้ ที่ปรึกษาด้านการจ้างงาน บริการคอมพิวเตอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุด และห้องรับรองนักศึกษา ด้วยวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกในใจกลางเมืองบริสเบน นักเรียนจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ และโอกาสที่หลักสูตรภาษาอังกฤษจาก Sarina Russo Institute จะสามารถให้ได้

หลักสูตรแนะนำ

Study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

English Courses
 • Intensive General English
  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปแบบเร่งรัดได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และพัฒนาความมั่นใจของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ทักษะหลักของการอ่าน การเขียน การพูด การฟังและไวยากรณ์จะรวมอยู่ในหลักสูตร และนักเรียนจะได้รับการประเมินผลเป็นรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของตนเอง ในการออกแบบและส่งมอบหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดทั่วไป สถาบันมีแนวทางในการช่วยนักเรียนให้พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ สถาบันตระหนักดีว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ ความก้าวหน้าในอัตราที่แตกต่างกัน และมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  คุณสมบัติ: อายุอย่างน้อย 17 ปีขึ้นไป
  ระยะเวลาหลักสูตร:
  10 สัปดาห์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 am – 10:30 am (Class session one) /
  11:00am – 1:00 pm (Class session two) / 1:30 pm – 2:00 pm (Lunch/Finish) /
  1:30 pm – 2:30 pm (Free speaking class / Grammar / Homework Help Workshop)
  ระดับภาษาอังกฤษ:
  สำหรับชั้นเรียน Pre Intermediate ต้องมีคะแนน IELTS 4.0 / PTE 28 / TOEFL 330+
  สำหรับชั้นเรียน Elementary ต้องมีคะแนน IELTS 0-3.5 / PTE ต่ำกว่า 28 /
  TOEFL ต่ำกว่า 330
 • Unipath English 1
  เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นที่การเตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อ ในขณะที่พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและกลยุทธ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนที่จบหลักสูตรด้วยภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate สามารถเลือกที่จะเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรโดยตรง หรือเรียนต่อ Unipath 2 ทักษะหลักของการอ่าน การเขียน การพูด
  การฟัง และไวยากรณ์จะรวมอยู่ในหลักสูตรนี้ โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนจะช่วยให้สามารถรวบรวมและฝึกฝนทักษะของนักเรียนได้ทุกสัปดาห์ นักเรียนจะได้รับการประเมินผลเป็นรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่องและรับข้อเสนอแนะส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้นักเรียนติดตามความคืบหน้าของตนเอง ในโปรแกรมนี้นักเรียนสามารถเรียนสำเร็จในสองระดับชั้น:

  • 10 สัปดาห์ของภาษาอังกฤษระดับ Intermediate English
  • 10 สัปดาห์ของภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate English
   นักเรียนจะได้รับ
  • วิธีการเรียนรู้ที่สมจริงเพื่อการเรียนรู้ภาษา
  • เรียนรู้วัฒนธรรมการเรียนรู้ของระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลีย
  • พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทุกด้านของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา
  • เรียนด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมถึงแบบฝึกหัดออนไลน์ และไวยากรณ์

  คุณสมบัติ: อายุอย่างน้อย 17 ปีขึ้นไป
  ระดับภาษาอังกฤษ:
  สำหรับชั้นเรียน Upper Intermediate ต้องมีคะแนน IELTS 5.0 / PTE 36 / TOEFL 500+
  สำหรับชั้นเรียน Intermediate ต้องมีคะแนน IELTS 4.5 / PTE 30 / TOEFL 400+
  ระยะเวลาหลักสูตร:
  10 สัปดาห์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 am – 10:30 am (Class session one) /
  11:00am – 1:00 pm (Class session two) / 1:30 pm – 2:00 pm (Lunch / Finish) /
  1:30 pm – 2:30 pm (Free speaking class) เฉพาะวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ & วันศุกร์
  1:30 pm – 2:30 pm (Grammar / Homework Help Workshop) เฉพาะวันพฤหัสบดี

 • Unipath English 2
  เป็นหลักสูตรทักษะสำหรับระดับอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ James Cook University Brisbane นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะมีทักษะการศึกษาที่หลากหลายเพื่อนำไปใช้ยังมหาวิทยาลัย หรือศึกษาต่อ เช่น:

  • การเรียงความ การรายงานข้อมูล และการเขียนจดหมายธุรกิจ
  • ความสามารถในการพูดที่หลากหลาย รวมถึงการนำเสนอแบบฝึกหัด การประชุม และการเจรจาต่อรอง
  • ความสามารถในการเข้าใจการอ่าน และการฟังข้อความในหัวข้อธุรกิจ และหัวข้อระดับโลก
  • ความสามารถในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

  ทักษะหลักของการอ่าน การเขียน การพูด การฟังและไวยากรณ์จะรวมอยู่ในหลักสูตรนี้ โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนจะช่วยให้สามารถรวบรวม และฝึกฝนทักษะของนักเรียนได้ทุกสัปดาห์ นักเรียนจะได้รับการประเมินผลรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และข้อเสนอแนะส่วนบุคคลซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าของตนเอง
  นักเรียนจะได้เรียนรู้

  • วิธีการเรียนรู้ที่สมจริงเพื่อการเรียนรู้ภาษา
  • รู้จักกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย
  • พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทุกด้านของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา
  • เรียนด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมถึงแบบฝึกหัดออนไลน์ และไวยากรณ์

  คุณสมบัติ: อายุอย่างน้อย 17 ปีขึ้นไป
  ระดับภาษาอังกฤษ:
  สำหรับชั้นเรียน Advanced ต้องมีคะแนน IELTS 5.5 / PTE 42 / TOEFL 525+ /
  Cambridge FCE (Grade B, score 75+), CAE (Level B2, score 47+)
  ระยะเวลาหลักสูตร:
  10 สัปดาห์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 am – 10:30 am (Class session one) /
  11:00 am – 1:00 pm (Class session two) / 1:30 pm – 2:00 pm (Lunch / Finish) /
  1:30 pm – 2:30 pm (Free speaking class) เฉพาะวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ & วันศุกร์/
  1:30 pm – 2:30 pm (Grammar / Homework Help Workshop) เฉพาะวันพฤหัสบดี

 • Bridging English Entry Program
  เป็นหลักสูตรทักษะสำหรับมหาวิทยาลัย เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทที่ James Cook University Brisbane นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะมีทักษะด้านวิชาการที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเช่น:

  • การเขียนเรียงความ การรายงานข้อมูล การสรุป การคิดตรึกตรอง และการเขียนจดหมายธุรกิจ
  • การพูด ความสามารถในการนำเสนอ และแบบฝึกหัดในหัวข้อทางวิชาการที่หลากหลาย
  • ความสามารถในการเข้าใจข้อความ การอ่านเชิงวิชาการที่ซับซ้อน เช่นกรณีศึกษาทางธุรกิจ
  • ความสามารถในการเข้าใจข้อความ การฟังที่ซับซ้อน (การบรรยายเชิงวิชาการ) ในประเด็นต่าง ๆ

  หลักสูตรนี้ใช้แบบจำลอง IELTS เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ช่วยให้สามารถรวบรวมและฝึกฝนไวยากรณ์ และทักษะการอ่านของนักเรียนทุกสัปดาห์ นักเรียนจะได้รับการประเมินผลรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และรับข้อเสนอแนะส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าของตนเองได้ คุณสมบัติหลักของหลักสูตร:

  • การเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทของ James Cook University
  • วิธีการเรียนรู้ที่สมจริงเพื่อการเรียนรู้ภาษา
  • นอกจากนี้ยังแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย
  • พัฒนาและยกระดับทักษะภาษา เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทุกด้านของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา
  • ฟรีเวิร์คช็อปหลักสูตรการเขียนเชิงวิชาการซึ่งจัดขึ้นทุกสัปดาห์

  คุณสมบัติผู้เข้าหลักสูตร:
  นักเรียนจะต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีจึงจะสามารถเริ่มเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สถาบัน Sarina Russo นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม Bridging English Entry Program นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเฉพาะสำหรับประเทศต้นกำเนิดของตนเอง นอกจากนี้ข้อกำหนดภาษาอังกฤษขั้นต่ำต่อไปนี้ได้ถูกกำหนดโดยอ้างอิงจากการวิจัยเชิงประจักษ์ของ IELTS ซึ่งระบุว่าการผลิตภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยควรได้คะแนนครึ่งหนึ่งของทุก ๆ 10 สัปดาห์:
  ระดับภาษาอังกฤษ:
  ต้องมีคะแนน IELTS 6.0 โดยคะแนนแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 /
  PTE 50 และคะแนน Communicative Skill ไม่ต่ำกว่า 46 /
  TOEFL 550 minimum written score of 4.0 หรือ
  First Certificate of English (FCE) Grade A, score 80 หรือ
  Cambridge English: Advanced Grade C score 53
  ระยะเวลาหลักสูตร:
  10 สัปดาห์ และ 25ชั่วโมง / สัปดาห์
  1:10 pm – 3:30 pm (Class session One) วันจันทร์ – วันศุกร์
  4:00 pm – 5:30 pm (Class session two) วันจันทร์ – วันศุกร์

 • Study Tours
  เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สนใจเรียนเป็นกลุ่ม โดยมีระยะเวลาหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์
  ข้อกำหนดและคุณสมบัติของหลักสูตร

  • มีชั้นเรียนแบบปิดสำหรับกลุ่มที่มีนักเรียนอย่างน้อย 12 คน
  • กำหนดการที่กำหนดเองสร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับผู้ประสานงานกลุ่ม
  • หลักสูตรแบบมีบริบทพร้อมด้วยครูที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์สูง เหมาะสำหรับกลุ่มวัยรุ่น
  • นักเรียนจะได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมของออสเตรเลีย สิ่งนี้จะอำนวยความสะดวกผ่านการทัศนศึกษาตามความต้องการ
  • ใบเสนอราคาตามคำขอ

  Sarina Russo Institute English 02Sarina Russo Institute English 03Sarina Russo Institute English 04

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มี Student Services เพื่อให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับ
  • ตัวเลือกการศึกษาและโอกาส
  • ความก้าวหน้าของหลักสูตร
  • กรอกแบบฟอร์ม
  • สอบถามเกี่ยวกับวีซ่า
  • การสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป
 • The Resource Centre ศูนย์ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ (The Learning Centre) เป็นส่วนต่อประสานโดยตรงกับนักเรียน ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 มีส่วนช่วยอย่างมากในการช่วยเพิ่มประสบการณ์ของนักเรียนผ่านการมีส่วนร่วมเชิงบวก ศูนย์บริการมีเจ้าหน้าที่แนะแนวการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งทำงานกับนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำ และกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับหนังสือ และการคำนวณที่จำเป็นสำหรับการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในสถาบันการศึกษา ศูนย์ทรัพยากรเป็นสถานที่ที่เงียบสงบสำหรับการศึกษา และอนุญาตให้เข้าถึงบริการต่างๆ เช่น:
  • การพิมพ์งาน คัดลอก และสแกน
  • ง่ายต่อการเข้าถึงหนังสือทั่วไป และหนังสืออ้างอิง และนิยายมากกว่า 2000 เรื่อง ซึ่งมีกว่า 600 ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน
  • สามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา 24/7
  • ทักษะการเรียนการสนับสนุนการบ้าน
  • ใช้งาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • สนับสนุนการเข้าสู่ระบบของนักเรียน และฟรี WIFI
  • เพลิดเพลินไปกับพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมในการศึกษาและทำงานร่วมกันและยิ่งกว่านั้นสถาบันมีทีมพนักงานที่พร้อมช่วยเหลือนักเรียน

  The Resource Centre opening hours:
  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
  8:00 am – 6:00 pm
  The Learning Centre opening hours:
  วันอังคาร ถึง วันศุกร์
  9:00 am – 4:30 pm

 • Computer Access & Study Spaces นักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยจะสามารถเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และพื้นที่อ่านหนังสือได้นับไม่ถ้วน ซึ่งห้องคอมพิวเตอร์มีอยู่ที่ชั้น 1, 2, 4, 7 และ 8 และเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนนักเรียนคนอื่น ๆ โปรดงดใช้เสียงให้น้อยที่สุด
 • Student Lounge ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 สำหรับพักระหว่างชั้นเรียนในช่วงพักเที่ยง หรือหลังเลิกงาน และเพื่อสนุกไปกับโต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะฟุตบอล โต๊ะแอร์ฮอกกี้ โทรทัศน์หลายเครื่อง โซฟาและคอนโซล Xbox 360 บริเวณเลานจ์ยังมีห้องครัวแยกเป็นสัดส่วนพร้อมตู้เย็น และไมโครเวฟรวมถึงพื้นที่รับประทานอาหารขนาดใหญ่ที่นักเรียนสามารถเพลิดเพลินกับมื้ออาหารกับเพื่อน ๆ
 • Prayer Room สถาบันมีความเข้าใจว่าความเชื่อบางอย่างจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามศาสนา เช่นการสวดมนต์และกิจกรรมพิธีการอื่น ๆ ในช่วงเวลาการศึกษา เพื่อรองรับสิ่งนี้สถาบันมีห้องสวดมนต์ที่มีความศรัทธาหลากหลายตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ห้องนี้เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้สำหรับผู้คนที่มีศรัทธา และขนบธรรมเนียม
 • Counselling ที่ Sarina Russo Institute มีบริการให้คำปรึกษาแบบเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษาฟรี ในบางครั้งผู้คนประสบปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ การให้คำปรึกษาสามารถช่วยแยกแยะปัญหา และสามารถช่วยให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ สถาบันมุ่งมั่นที่จะให้ความอิสระส่วนตัวของนักเรียน และมุ่งมั่นที่จะช่วยให้หาทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ของนักเรียน รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ของนักเรียน สุขภาพกายและใจ และความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • Joblinx ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การทำงานนอกเวลา และการจ้างงานบัณฑิต และให้การเข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างเต็มรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในที่ทำงานระดับโลก ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาและฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญของสถาบันให้บริการพิเศษเหล่านี้ฟรีสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด

Sarina Russo Institute English 05Sarina Russo Institute English 06Sarina Russo Institute English 07

ที่พัก

มีสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักสำหรับนักเรียนจำนวนมากในบริสเบน การหาที่พักที่เหมาะสมสำหรับตัวนักเรียนเองเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เร็วขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน

Student One
เป็นที่พักของสถาบันซึ่งมุ่งเน้นที่ความต้องการของนักเรียนเพียงอย่างเดียว มีแนวทางที่ยืดหยุ่นและแบบองค์รวม จะมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตของนักเรียนระดับพรีเมี่ยม เต็มไปด้วยความสะดวก และการเชื่อมต่อกับความสนุก มิตรภาพ ความปลอดภัย เมื่อนักเรียนสรุปทุกสิ่งที่กำลังมองหาในชีวิตนักศึกษาทุกอย่างจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
สถานที่ตั้งของ Student One
Student One ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบริสเบน และสามารถเดินเท้าได้แค่ระยะทางสั้น ๆ 300 เมตรจาก Russo Business School ทำให้ Student One อยู่ในทำเลที่สมบูรณ์แบบเพื่อมอบประสบการณ์ที่พักนักศึกษา
ระดับพรีเมี่ยม
ห้องพรีเมี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้วยห้องพักสำหรับผู้พักอาศัย 687 คน จึงมีตัวเลือกการใช้ชีวิตหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณที่หลากหลาย ตั้งแต่ห้องสตูดิโอเดี่ยว และเตียงแฝดไปจนถึงห้องเดี่ยวในอพาร์ตเมนต์ 5 ห้องนอน และทุกคนจะสามารถเข้าถึงการสนับสนุนการบริการลูกค้าของเราตลอด 24 ชั่วโมง
สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึง:

 • ห้องพร้อมตกแต่ง และเครื่องปรับอากาศ
 • เพดานสูงพร้อมหน้าต่างที่มีความสูงเต็มรูปแบบ และผ้าม่าน
 • ฟรีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่จำกัด
 • แหล่งชุมชน และพร้อมสำหรับการเข้าสังคม และการศึกษา
 • ห้องสื่อ และเกมที่มีหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับภาพยนตร์และเกม
 • ห้องออกกำลังกายและจักรยานฟรี และที่เก็บจักรยาน
 • ห้องครัวส่วนกลาง และบาร์บีคิวกลางแจ้งสำหรับทำอาหารและความบันเทิง
 • มีที่จอดรถให้เช่า148 ที่

Student One Residence มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์และ 365 วันต่อปี มีพนักงานให้ความสำคัญกับความต้องการของนักเรียน และความปลอดภัยซึ่งเป็นหลักสำคัญ

Sarina Russo Institute English 08Sarina Russo Institute English 09
Sarina Russo Institute English 10Sarina Russo Institute English 11

AHN Homestay
นักเรียนสามารถเลือกพักกับครอบครัวโฮมสเตย์ ผ่านเครือข่ายโฮมสเตย์ออสเตรเลีย (AHN) นักเรียนจะสนุกกับกิจกรรมประจำวันกับโฮสต์โฮมสเตย์ของ AHN เช่น

 • จะได้พบเห็นประสบการณ์รอบ ๆ ชุมชนที่อยู่
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นฐานของชาวออสเตรเลีย
 • มีส่วนร่วมในการฝึกสนทนาประจำวัน
 • การเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ การซื้อตั๋วของระบบขนส่ง ร้านค้าในท้องถิ่น วิธีการเข้าถึงธนาคารอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และเคล็ดลับความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และวลีภาษาอังกฤษของชาว ‘ออสซี่’
 • ช่วยในการค้นหาที่พักระยะยาว เพื่อเลือกที่ที่เหมาะสม (หากจำเป็น)
 • ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก AHN

แนะนำให้ใช้ AHN โฮมสเตย์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษานานาชาติใหม่ทุกคนที่มาเยือนออสเตรเลียเป็นครั้งแรก

Sarina Russo Institute English 12Sarina Russo Institute English 13

Rental Accommodation
ที่พักแบบเช่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนหลายคน ซึ่งค่าที่พักก็จะมีราคาจาก $ A150 * ต่อสัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นการแชร์ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกับเพื่อนร่วมแฟลตของนักเรียนเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าและอื่น ๆ นักเรียนสามารถจัดหาที่พักให้เช่าของตัวเองได้โดยใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์เช่น
www.realestate.com.au
www.domain.com.au
www.realestateview.com.au
www.ljhooker.com.au
www.gumtree.com.au
www.kiddhouse.com.au

Hostels
สำหรับนักเรียนที่มีความยืดหยุ่นกำลังมองหาที่พักในระยะสั้นถึงระยะยาว ขอแนะนำให้พักสองสามคืนในหอพักในระหว่างที่เข้ารับคำปรึกษากับสถาบันเมื่อเดินทางมาถึง เพื่อสถาบันจะได้ช่วยนักเรียนในสิ่งที่นักเรียนต้องการ และมีอยู่รอบเมืองบริสเบน

Genesis 1
เป็นที่พักที่ให้บริการความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และห้องนอนส่วนตัวพร้อมการออกแบบร่วมสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การจัดการในสถานที่และทำเลที่ดีพร้อมเส้นทางตรงของรถประจำทาง และรถประจำทางในบริเวณใกล้เคียง มี 3 ห้องนอน มีพื้นที่ส่วนกลางติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบครันด้วยอุปกรณ์เครื่องครัว และซักรีดที่จำเป็น

Sarina Russo Institute English 14Sarina Russo Institute English 15

Atira Apartments
Atira Australian Student Accommodation เป็นผู้ให้บริการที่พักสำหรับนักเรียนที่มีคุณภาพพร้อมด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในและรอบ ๆ เมือง ชานเมืองชั้นในของบริสเบน นักเรียนสามารถเลือกที่พักได้หลายแบบรวมถึงแชร์บ้าน และอาคารที่พัก

Sarina Russo Institute English 16Sarina Russo Institute English 17Sarina Russo Institute English 18

UniLodge
UniLodge Brisbane ให้บริการที่พักสำหรับนักเรียนที่ปลอดภัย สนุกสนาน และราคาไม่แพงในใจกลางเมืองบริสเบน ที่พักแห่งนี้มีอพาร์ทเมนท์สำหรับนักเรียนที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและหลายห้องมีวิวเมืองแบบพาโนรามา

Sarina Russo Institute English 19Sarina Russo Institute English 20
Sarina Russo Institute English 21Sarina Russo Institute English 22

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855