Sarina Russo Schools

Sarina Russo Schools

ตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมือง Brisbane ที่มีการคมนาคมค่อนข้างสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้โดยรถไฟ และ รถโดยสารประจำทาง วิทยาเขตทั้ง 2 มีความทันสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อยู่เสมอ มีห้องเรียนใหญ่กว้างขวาง และอาคารเรียนที่ทันสมัยประกอบด้วย อาจารย์ผู้ทรง คุณวุติ และมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน นักเรียนไทยยังไม่มากพร้อมด้วยความมุ่งมั่นกว่า 22 ปีในความเป็นเลิศทางการศึกษาและการเรียนรู้จากความเป็นจริง

สำหรับนักศึกษา ชาวออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ เป็นวิทยาลัยเอกชนที่มุ่งเน้นการศึกษาภาคปฎิบัติและความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจผสมผสาน ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฎิบัติ เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต Russo ตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฎิบัติ จึงเปิดสอน หลักสูตร ต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและจุดมุ่งหมายของนักศึกษาแต่ละ คนที่แตกต่างกันไปและด้วยความร่วมมือกับ University of Southern Queensland วุฒิการศึกษาระดับ Diploma จาก Russo เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจำนวนมากในประเทศออสเตรเลีย รวมถึง Griffith University และ Queensland University of Technology

นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี ได้ทันทีโดย สามารถโอน หน่วยกิจไปไก้ถึง 1 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ก็สามารถใช้ทักษะ เชิงปฎิบัติที่ได้รับจาก Russo ในการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ นอกจาก นี้ยังมีการใช้บริการ ช่วยเหลือการจัดหางานของ Sarina Job Access Center ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแบบเต็มเวลา คอยให้ความช่วยเหลือแก่ นักศึกษาในการหางานทำสถาบันการันตี หางานให้สำหรับน้องๆที่มีพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ บ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

10 + 5 =

You have Successfully Subscribed!