×
  • Course

  • Country

Scotch College Adelaide

ที่อยู่: Scotch College Adelaide, PO Box 271, Mitchum SA 5062
ประเภท: โรงเรียนสหศึกษา
เว็บไซต์: http://www.scotch.sa.edu.au

Scotch College Adelaide-High School - AUS 01

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

เด็กนักเรียนที่โรงเรียน Scotch ไม่ได้เป็นสถิติ นักเรียนของเราไม่ใช่เครื่องหรือระบบ โรงเรียนที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้เป็นชุมชนที่เด็กทุกคนเจริญรุ่งเรือง และความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราจ้างพนักงานที่สามารถแสดงความสามารถระดับสูงในฐานะอาจารย์ และความสามารถของพวกเขาทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียน

เราเป็นชุมชนที่รวมเป็นหนึ่ง
จากชั้น ELC ถึงชั้นม.6 เราแบ่งปันคุณค่าของความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และความมุ่งมั่นที่ยั่งยืนในการเดินทางเพื่อการศึกษาอย่างมีจุดประสงค์ของนักเรียนของเรา กลุ่มผู้ปกครองของเรามีเครือข่ายที่กว้างขวางของการสนับสนุนอาสาสมัคร และการกุศล ทำให้นักเรียนของเราเติบโตขึ้นด้วยการรู้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานและส่วนตัว

เราเชื่อในโลกที่เป็นหนึ่งเดียว
การศึกษานี้ไม่เพียงแต่สำหรับที่นี่และตอนนี้ นักเรียนจะได้รับการตระหนักถึงความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คืนสู่โลกที่ต้องการการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องความเข้าใจของผู้ป่วยการคิดแบบดั้งเดิมและการทำงานร่วมกันเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพพลเมืองหรือผู้ปกครองความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวของนักเรียนของเราหมายความว่าโลกจะเป็นสถานที่ที่ดีกว่าเพราะพวกเขาเดินเข้ามา

นักเรียนต่างชาติ
นักเรียนต่างชาติและนักเรียนแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยสก๊อตช์ มาจากหลากหลายประเทศเช่นเกาหลี เวียดนาม จีนไทย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเยอรมนี
นักเรียนต่างชาติของเราแบ่งปันวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน
นักเรียนหลายคนเริ่มต้นในปีที่ 8 ดื่มด่ำกับภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปีในขณะที่คน
อื่น ๆ เข้าร่วมสก๊อตในช่วงสองปีสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนที่มีพื้นฐานการพูดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (NESB) ที่ต้องการระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจงก่อนที่จะเริ่มการศึกษาหลัก สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา (CLIP) ที่ Scotch College

นักเรียนต่างชาติเรียนรู้ที่จะอยู่อาศัย ศึกษาและทำความรู้จักกับเพื่อนในออสเตรเลีย ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่เพิ่มมากขึ้น นักศึกษานานาชาติสามารถมีส่วนร่วมอย่างมากในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมและการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า

นักเรียนทำงานเพื่อให้ได้รับอันดับที่สูงขึ้น (TER) ทำให้สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสก๊อตแลนด์จะได้รับผลการเรียนที่ดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ และส่วนใหญ่ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยทั้งในเมืองแอดิเลด หรือรัฐ และต่างประเทศ

มีผู้ประสานงานนักเรียนต่างชาติประจำคอยดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษานานาชาติทุกคน

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

ข้อมูลหลักสูตร

ชั้นมัธยมต้น
การศึกษาของเด็กมัธยมต้นจะถูกจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความท้าทายในการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนกลายเป็นคนที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถทำได้
โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาแก่นักคิดสร้างสรรค์ การคำนวณ การใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความกว้างของโปรแกรมการสอนและหลักสูตรร่วมที่หลากหลายและเข้มงวดทำให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในชั้น ป.5 ถึง ม.3 โปรแกรมการเรียนแบบ Live Well จะช่วยเพิ่มความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน การได้รับโภชนาการที่สมบูรณ์ เทคโนโลยี พลศึกษา มีความเป็นอยู่ที่ดี และรู้คุณค่าการศึกษาการเรียนรู้ การบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม โปรแกรมการสอนแบบร่วมสมัยนี้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ในการประเมินและรักษาสุขภาพทำให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีและมีมุมมองในเชิงบวกต่อสังคม

ชั้นมัธยมปลาย
ในชั้นม.4 นักเรียนจะเริ่มต้นการเรียนรู้สามปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งได้นำเอาระบบการศึกษาของออสเตรเลีย (SACE) โปรแกรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์การทำงาน “โลกแห่งความเป็นจริง” และการบริการชุมชน การพัฒนาตนเอง สไตล์การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงชีวิตนอกโรงเรียน นักเรียนชั้นม.4  ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมค่ายของโรงเรียนที่เกาะ Goose ใกล้กับ Port Victoria ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสำหรับทุกคน
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมัธยมปลายมีโอกาสที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมการเรียนแบบการเร็วหรือ Plus One ของเรา นักเรียนของโรงเรียนเราที่ต้องการความช่วยเหลือและโอกาสในการศึกษาสามารถลงเรียนในโปรแกรมนี้ โปรแกรมการสอนนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจภาษาและโครงสร้างของหลักสูตร SACE และยังมีความยืดหยุ่นในการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นม.5 และม.6
ในชั้นม.5 นักเรียนมีวิชาเลือกมากมาย เมื่อพวกเขาเริ่มเลือกเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย การตรวจสอบจะจัดขึ้นในตอนท้ายของแต่ละภาคการศึกษาเพื่อเตรียมการสำหรับการเรียนในชั้นม.6
นักเรียนชั้นม.6 ต้องมีรับผิดชอบเพิ่มเติมสำหรับการเรียนรู้ในระยะเวลาเรียนที่กำหนด นักเรียนหลายคนเลือกที่จะเรียนวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้พวกเขาสามารถมีตัวเลือกที่กว้างขวาง ด้วยการใช้วิธีการของโรงเรียนเรา เราสนับสนุนให้นักเรียนมีความท้าทายในการเรียนของพวกเขาและติดตามความสนใจ และทีมงานของเรามีการติดต่อกับสถานศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การรับสมัคร

ผู้สมัครทุกคนจะต้องกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารต่อไปนี้

  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • รายงานผลการเรียนของโรงเรียนล่าสุด
  • ผลการทดสอบสาธารณะใดๆ
  • จดหมายอ้างอิงจากโรงเรียนปัจจุบัน
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ขอแนะนำอย่างยิ่งให้นักเรียนต่างชาตินั่งสอบ IELTS / AEAS หรือเทียบเท่า การทดสอบรูปแบบอื่นๆ อาจได้รับการพิจารณาด้วยเช่นกัน แต่สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ใหญ่
ผลการสอบ IELTS / AEAS หรือการทดสอบที่เทียบเท่าจะถูกส่งไปยังโรงเรียน Scotch College Adelaide พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนสัปดาห์ที่ต้องใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นก่อนที่จะเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้

Scotch College Adelaide-High School - AUS 02

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงอาหาร
Mitcham Campus (เตรียม – ปี 6)
การสั่งซื้ออาหารกลางวันมีให้บริการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย Mitcham เท่านั้น ผู้ปกครองใน Mitcham Campus (เตรียม – ปี 6) อาจสั่งอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่าน Munch Monitor Munch Monitor เป็นบริการที่ง่ายและใช้งานง่ายที่ช่วยให้คุณสามารถสั่งอาหารกลางวันของเด็กล่วงหน้า 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ในขณะที่ยังช่วยลดเงินอาหารกลางวันที่สูญหายหรือถูกลืม
โปรดทราบ: คำสั่งซื้อจะต้องได้รับ 7 โมงเช้าทุกเช้า หากคุณพลาดกำหนดเวลา 7 โมงทุกวันเพียงโทรไปที่โรงอาหารสก็อตช์ (8274 4284) ภายในเวลา 9.00 น. เพื่อสั่งซื้ออย่าลืมระบุชื่อบุตร ชื่อครู และปีการศึกษาของคุณ

วิทยาเขตทอร์เรนส์ (ปีที่ 7 – 12)
นักเรียนในวิทยาเขต Torrens Park อาจซื้อสิ่งของจากโรงอาหารโดยใช้ระบบบัตรเติมเงิน Munch Monitor หรือ EFT (เช่นบัตรเครดิต / บัตรเครดิต) และอุปกรณ์ไร้สัมผัส (เช่น Apple Pay)
เมื่อใช้ Munch Monitor ผู้ปกครองสามารถเติมยอดคงเหลือของนักเรียนทางออนไลน์ และต้องการให้คุณอนุญาตให้นักเรียนเข้าถึง “snack money” โดยจำกัดการใช้จ่ายรายวัน หรือรายสัปดาห์และ / หรือหมวดอาหารที่ถูกจำกัด
โปรดทราบ: ในการเริ่มต้นใช้การชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดและ Munch Monitor นักเรียนจะต้องเชื่อมโยงบัตรนักเรียนกับบัญชีครอบครัวของพวกเขาโดยไปที่โรงอาหาร – สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ

ห้องสมุด Ligertwood Library (Torrens Park Campus)
เจ้าหน้าที่ และนักเรียนมีทรัพยากร e-Library มากมายเข้าถึงได้ง่ายจาก Coneqt หรือ Seqta (ระบบการจัดการการเรียนรู้ของเรา)

การสั่งซื้อไอทีออนไลน์
Scotch College เปิดสอนโปรแกรม iPad หรือแล็ปท็อป BYOD (นำอุปกรณ์มาเอง) ขึ้นอยู่กับระดับปีของนักเรียน
นักเรียนในชั้นปีที่ 5 และ 6 จะต้องมี iPad
นักเรียนในชั้นปีที่ 7-9 จะต้องมีแล็ปท็อปของ Apple
นักเรียนในปีที่ 10 ถึง 12 อาจมีแล็ปท็อป Apple หรือ Windows (หากเลือกแล็ปท็อป Windows โปรดขอคำแนะนำจากทีมงาน Scotch IT)

Scotch Shop
ร้านสก็อตช์เป็นร้านขายของ เครื่องแบบวิทยาลัยสก็อตช์ ให้บริการทั้งวิทยาเขตตอนต้น และตอนปลาย เป็นร้านค้าครบวงจร (ยกเว้นรองเท้า) ให้เครื่องแบบทั้งหมด ทั้งแบบเป็นทางการและกีฬาในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

รถบัส
รถโดยสารทุกคันของเราติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและผู้ขับขี่ของเราได้รับการรับรองการขับขี่อย่างเต็มที่ Scotch College สามารถให้บริการรถบัสเช่าเหมาลำคืนทุกวันและสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบขนส่งสาธารณะ

Scotch College Adelaide-High School - AUS 03 Scotch College Adelaide-High School - AUS 04 Scotch College Adelaide-High School - AUS 05

ที่พัก

โฮมสเตย์
โรงเรียน Scotch College สามารถแนะนำนักเรียนต่างชาติเกี่ยวกับการบริการโฮมสเตย์ในท้องถิ่น โฮมสเตย์เป็นทางเลือกในการพักอาศัยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนต่างชาติ และยังมอบความอุ่นใจให้กับครอบครัวของทางนักเรียนว่าบุตรหลานของพวกท่านจะปลอดภัย และได้รับการสนับสนุนตลอดการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ครอบครัวโฮมสเตย์ที่ได้รับการอนุมัติทุกครอบครัวอาศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียน และทางโรงเรียนมีบริการรถรับส่งจำนวนมาก

ครอบครัวโฮมสเตย์ของเราอาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของแอดิเลด นักเรียนต่างชาติจะได้รับพื้นที่ส่วนตัว และอาหารสามมื้อต่อวัน และนักเรียนต่างชาติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโรงเรียนตลอด
24 ชั่วโมง / 7 วันต่อสัปดาห์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องโฮมสเตย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานของนักเรียนต่างชาติพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องโฮมสเตย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านวิชาการ

หอพัก
หอพัก The Rosevear Boarding Precinct มุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดี โดยจัดให้มีระบบการดูแล ซึ่งจะจำแนกบุคคล และสร้างสภาพแวดล้อมแบบครอบครัว เรารับนักเรียนประจำตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงชั้นม.6

นักเรียนประจำมีอาหารเช้าและเย็นในห้องรับประทานอาหาร Boarders ซึ่งตั้งอยู่ใน Torrens Park House ห้องรับประทานอาหารสามารถมองเห็นบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ที่งดงามสำหรับการรับประทานอาหารและสังสรรค์ ในช่วงสุดสัปดาห์อาหารเที่ยงจะถูกรวบรวมจากครัวที่อยู่ติดกับห้องรับประทานอาหารของ Boarder อาหารจัดทำโดยพ่อครัวที่ผ่านการฝึกอบรมระดับสากลและอาหารทุกอย่างมีคุณค่าทางโภชนาการหลากหลายและมีความอร่อย

Scotch College Adelaide-High School - AUS 06

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855