สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1975 ที่ Sendagaya Shibuya กรุงโตเกียว เป็นสถาบันการศึกษา หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี ค.ศ.2006 จากอดีตถึงปัจจุบันมีนักเรียนจากประเทศต่างๆกว่า 100 ประเทศเข้าเรียนที่นี่ ซึ่งที่ SJI มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย น้องๆสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับตัวเองได้ นอกจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติแล้ว SJI ยังเปิดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย บทเรียนต่างๆที่ทาง SJI จัดทำขึ้นมาโดยครูที่จบหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น (Japanese Teacher Training Course) ทำให้ยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้อย่างต่อเนื่อง Sendagaya Japanese Institute ตั้งอยู่ในย่าน Takadanobaba อยู่ใกล้ทางรถไฟ3 สาย เดินทางได้สะดวก

น้องๆสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ 2 แบบ คือ

  1. ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป และ
  2. ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น
การเรียนเป็นแบบเรียนในชั้นเรียนตามระดับความสามารถของตัวเอง
แบ่งกว้างๆออกเป็น 9 ระดับ
แม้ว่าจะเป็นระดับเดียวกัน เราจัดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะกับระดับความเร็วของการเรียนรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น
ในชั้นเรียนจะมุ่งเน้น “การเพิ่มพูนความรู้” “การเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น”
นอกจากจะเรียนคำศัพท์และสำนวนใหม่แล้ว ยังเน้นการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วย

เช็คระดับความเข้าใจอย่างละเอียด!

สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดว่าเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่จากการสอบในทุกบทเรียน
สามารถเช็คความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น (การพูด) (การเขียน) จากการสอบประจำ

ดูแลการเรียนรู้อย่างเต็มที่!

ทุกชั้นเรียนมีอาจารย์ประจำชั้นและมีการพูดคุยให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวอย่างสม่ำเสมอ
ในการพูดคุยให้คำปรึกษา สามารถปรึกษาเรื่องวิธีการเรียน การศึกษาต่อ และอื่นๆได้
สามารถเรียนในชั้นเรียนตามระดับความสามารถของตัวเองได้เนื่องจากมีการพิจารณาจัดชั้นเรียนใหม่ตามผลคะแนนการสอบประจำ (นักเรียนที่เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้เป็นอย่างดีและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจะได้เรียนในชั้นเรียนที่สอนแบบเร็ว สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนอย่างช้าๆตามระดับของตัวเองก็สามารถเรียนในชั้นเรียนที่สอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้)หลักสูตร

สามารถยกระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นจากขั้นต้นไปสู่ขั้นสูงได้ใน 2 ปี

  • กรณีที่เข้าเรียนขั้นต้นในเดือนเมษายน
  • กรณีที่เข้าเรียนขั้นต้นในเดือนเมษายน


Sendagaya Japanese Institute 05

หอพักนักเรียน (รับตามลำดับที่มาถึงก่อน)

สำหรับการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในการศึกษาที่ต่างประเทศนั้น การหาห้องพักที่สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสบายใจเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ทางสถาบันมีแนะนำที่พักให้ด้วยนะครับ

  • หอพัก Takadanobaba
  • หอพัก Dai Ichi Takadanobaba
  • หอพัก Mezon
  • หอพัก Araiyakushimae
  • อพาร์ทเม้นท์ Kasai
  • หอพักนักเรียน(พร้อมอาหาร)