Shawnigan Lake School

Shawnigan Lake School

เป็นโรงเรียนประจำเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Shawnigan Lake ในมณฑล British Columbia บนเกาะ Vancouver Island ซึ่งตัวโรงเรียนนั้นอยู่ไม่ห่างไกลจากเมือง Victoria เมืองหลวงของมณฑลมากนั้น โรงเรียน Shawnigan Lake School ถือว่าตั้งอยู่ในบริเวณที่สวยงามมากเพราะติดกับทะเลสาบ Shawniganเลยทีเดียว และตัวโรงเรียนยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย ด้วยตัวอาคารที่สวยเลิศ อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและการปรับปรุงตัวโรงเรียนอยู่เรื่อยๆ ด้านการศึกษาและวิชาเรียนนั้นก็มีความหนักแน่นและเต็มเนื้อหา ด้วยการสอนที่มีคุณภาพและประสิธทิภาพจากคณาจารย์ผู้คนที่มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนแก่การสอนอย่างแท้จริง อีกทั้งอัตราส่วนระหว่างครูและนักเรียนนั้นไม่ต่างกันมากนั้น ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากครูทุกท่าน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังการหลักสูตรการเรียนการสอนมากมายและหลากหลายอย่าง AP โปรแกรม, Graphic Design, Business Studies และ ภาษาจีนกลางเป็นต้น ทางด้านหอพักนั้นก็น่าอยู่สวยงามไม่แพ้ตัวโรงเรียนเลย การดูแลเข้าใจใส่ของเจ้าหน้าต่อนักเรียนก็ดีเลิศและยังส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆอีกด้วย

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

5 + 13 =

You have Successfully Subscribed!