×
 • Course

 • Country

Sino-British College

Sino-British College (SBC) ก่อตั้งเมื่อปี 2006 โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย Shanghai for Science and Technology (USST) และมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ในประเทศอังกฤษ

SBC ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน หลักสูตรการเรียนการสอน ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง จีนและอังกฤษ

เหตุผล ที่เลือกเรียนที่ SBC

 • หลักสูตรปริญญา จากอังกฤษ
 • คณาจารย์จากทั่วโลก
 • เป็นสมาชิค PRME (Principles for Responsible Management Education)
 • นักเรียนที่เรียนจบมีงานทำ 98%
 • โอกาสฝึกงาน
 • การเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ 100%
 • สอนภาษาจีนฟรี
 • โอกาสเรียนทั้งที่เซี้ยงไฮ้และที่อังกฤษ
 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง เซี้ยงไฮ้

มีนักเรียนทั้งหมด 1,600 คน นักเรียนต่างชาติ 10% จาก 40 ประเทศ นักเรียนไทย 2-3 คน

นักเรียนของ SBC ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนช่วยเรื่องการหาที่ฝึกงานในบริษัทต่างๆที่เซียงไฮ้

หอพักนักศึกษา

เป็นห้องพักที่ได้มารตฐาน ติดเครื่องปรับอากาศ มีอินเทอร์เนตความเร็วสูงที่ราคาไม่แพง มีอุปกรณ์เครื่องครัว เช่นไมโครเวฟ, ตู้เย็น, เตาไฟฟ้าประกอบอาหาร

นักเรียนสามารถเรียน Pathway ได้คือ เรียนที่เซี้ยงไฮ้ ก่อนแล้วไปต่อที่อังกฤษ

Pathways In Shanghai at SBC In the UK
2+2 เรียน 2 ปีที่ เซี่ยงไฮ้ รวมหลักสูตร Foundation เรียน 2 ปีที่ UK
1+2 เรียน 1 ปีที่เซี่ยงไฮ้ ไม่เรียน Foundation เรียน 2 ปีที่ UK
4+0 เรียน 4 ปีที่เซี่ยงไฮ้ รวมหลักสูตร Foundation ไม่ต้องเรียนที่ UK แต่มีโอกาสที่จะไปได้เหมือนกัน
3+0 เรียน 3 ปีที่เซี่ยงไฮ้ ไม่เรียน foundation ไม่ต้องเรียนที่ UK แต่มีโอกาสที่จะไปได้เหมือนกัน
3+1 เรียน 3 ปีที่เซี่ยงไฮ้ รวมหลักสูตร Foundation เรียนปีสุดท้ายที่ UK
2+1 เรียน 2 ปีที่เซี่ยงไฮ้ ไม่เรียน Foundation เรียนปีสุดท้ายที่ UK
2+1+1 เรียน 2 ปีที่เซี่ยงไฮ้ รวมหลักสูตร Foundation และเรียนปีสุดท้ายที่เซี่ยงไฮ้ เรียนปี 3 ที่ UK
1+1+1 เรียน 2 ปีที่เซี่ยงไฮ้ ไม่เรียน Foundation เรียนปี 3 ที่ UK

การเดินทางมาเซี่ยงไฮ้

SBC ได้มีการจัดรถรับส่งนักเรียนที่ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการนักศึกษามาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับนักเรียนอีกด้วย

เมื่อเรียนจบจาก SBC จะได้ปริญญาจาก มหาวิทยาลัยจากอังกฤษ คือ

 • University of Bradford
 • Sheffield Hallam University
 • Leeds Beckett University
 • University of Leeds
 • Liverpool John Moores University
 • The University of Sheffield

หลักเกณฑ์การรับสมัครสำหรับนักศึกษาไทยEntry Requirement

คุณสมบัติที่ต้องการ SBC เข้าเรียนปี 1(Foundation Year): SBC เข้าเรียนปี 2(UK Bacherlor Year 1)
ทักษะภาษาอังกฤษ – IELTS (หรือเทียบเท่า) IELTS 5.0หรือเทียบเท่า/สอบผ่านเข้าของ SBC 5.5 (หรือเทียบเท่า)
การสอบวัดความรู้ในชั้นเรียนภายในประเทศ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยได้เกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไปในทุกรายวิชา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไปในทุกรายวิชา สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องมีเกรดในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.0 สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือประกาศนียบัตรหลักสูตร 1 ปี ในสาขาวิชาเดียวด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5
UK A Levels A2 Level: 1 ‘E’ หรือ AS Level: 2 E’s 2 D’s (รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์สำหรับแนวทางวิศวกรรมศาสตร์)
IB

SAT’s และ AP’s

ไม่ต่ำกว่า 22 คะแนน N/A ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน

2 APs ในเกรด 3 หรือสูงกว่า;หรือ SAT I > 550;หรือ SAT II 2 x > 550

GCSE, IGSCE และ O Level CCCCC N/A

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110