×
 • Course

 • Country

SSTC Institute - English

SSTC Institute
เว็บไซต์: https://www.sstc.edu.sg
ที่อยู่: 180 Kitchener Road, #03-20 City Square Mall, Singapore 208539

ข้อมูลทั่วไป Study in Singapore เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ เรียนภาษา เรียน SSTC Institue

SSTC Institute ก่อตั้งปี 1978 เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัล Singapore Quality Class ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาและความดีเยี่ยมทางด้านวิชาการโดยได้รางวัล EduTrust Certification ติดต่อกันเป็นเวลาสี่ปี จาก the Committee for Private Education (CPE) ของกระทรวงการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ ภายในสถาบันมีห้องเรียนจำนวน 18 ห้องเรียนที่ตกแต่งแบบโมเดิร์น มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในจำนวนมาก อย่างเช่น ห้องสมุด แลบสำหรับการทำการทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องฟังเสียง และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียน โดยที่ทางสถาบันมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนและมีความสุขในเวลาเดียวกัน

สถาบัน SSTC Singapore พึ่งย้ายสถานที่ใหม่ในปี 2016 จากพื้นที่ Park Mall campus เป็น City Square Mall ซึ่งมีพื้นที่ใต้ดินเชื่อมตรงสู่สถานีรถไฟฟ้า Farrer Park MRT Station (NE8) ซึ่งทำให้มีความสะดวกสบายสำหรับการเดินทาง การท่องเที่ยว หรือเปิดประสบการณ์ใหม่ในประเทศสิงคโปร์

SSTC Institute มีคอร์สให้เลือกมากมายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ระดับการเตรียมตัวสอบภาษาระยะสั้น การเรียนภาษาอังกฤษ คอร์ส English Communication, General English, IELTS และ Academic Study Skills ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการจัดการ Certificate, ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป Diploma, Preparatory Cambridge GCE ‘A’ Level และ ‘O’ Level เพื่อให้น้องๆที่สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้เตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆ ซึ่งหลักสูตร O / A Level ได้รับรองมาตรฐานโดยรัฐบาลสิงคโปร์
หรือแม้กระทั่งในการศึกษาที่สูงขึ้นไปโดยให้ข้อเสนอในการเรียนต่อสำหรับมหาวิทยาลัยในอเมริกาและสหราชอาณาจักร

SSTC Institute 01SSTC Institute 02

จุดเด่นของสถาบัน

 • คุณครูมีคุณภาพและมีตั้งใจที่จะสอน มีเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง อีกทั้งครูทุกคนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน
 • มีการเดินทางที่สะดวกสบาย
 • มีคอร์สให้เลือกจำนวนมาก
 • นักเรียนมีความหลากหลาย ทำให้น้องๆสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนนานาชาติได้

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
English Short Course (Short-term) หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 1-4 สัปดาห์

 • เน้นการเรียน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • รับนักเรียนอายุ 16 ปี ขึ้นไป
 • ระยะเวลาสมัครเรียน : 1 ถึง 4 สัปดาห์ เท่านั้น
 • จำนวนนักเรียน: 25 คน ต่อห้อง

General English (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป)

 • เน้นการเรียนภาษาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างประโยคเชิงแกรมม่า, คำศัพท์ vocabulary ที่สำคัญ
 • รับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป
 • ระยะเวลาเรียนจบหลักสูตร 12 สัปดาห์ และ 24 สัปดาห์
 • จำนวนนักเรียน 20 คนต่อห้อง

English Communication (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

 • หลักสูตรเน้นการเรียนทักษะเฉพาะด้าน ฟัง พูด และโครงสร้างประโยค Grammar นักเรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องและประกอบการเรียน การอ่านและเขียนด้วยเช่นกัน
 • รับนักเรียนอายุ 16 ปี ขึ้นไป
 • ระยะเวลาเรียนจบหลักสูตร: 12 สัปดาห์ และ 24 สัปดาห์

SSTC Institute 03SSTC Institute 04

ที่พัก

Homestay
เป็นอีก 1 ช่องทางที่จะช่วยให้น้องๆได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาพร้อมไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
Hostel
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและยินดีที่จ่ายเงินเพิ่มเพื่อความสะดวกสบาย โดยเหมาะสำหรับนักเรียนที่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือนักเรียนที่มาพร้อมกับเพื่อน

การเดินทาง

จากการย้ายสถานที่ใหม่ของสถาบันทำให้การเดินทางนั้นง่ายยิ่งขึ้น โดยภายใต้อาคารมีทางเชื่อมที่ต่อตรงกับสถานีรถไฟฟ้าเส้นตะวันออกเฉียงเหนือ (สายสีม่วง) Farrer Park (NE8) ที่อยู่ห่างจากจุดเปลี่ยนสายไปเส้นทางอื่นเพียงแค่ 1-4 สถานีเท่านั้น และรถประจำทางสถานี the Kitchener Road ที่อยู่ก่อนโรงแรม Tai Hoe (Bus Stop No.07231) หรือ รถประจำทางสถานี the Serangoon Road ที่อยู่นอกวัด Sri Srinivasa Perumal (Bus Stop No.07211)

เอกสารการสมัครเรียน

สำหรับเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างเดียว ไม่เกิน 1 เดือน

 • ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียน ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน

สำหรับหลักสูตรที่มีระยะยาวมากกว่า 1 เดือน

 • สำเนาวุฒิการศึกษา และ ทรานสคริป ฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบ สามารถส่งวุฒิการศึกษาล่าสุด และใบคาดว่าจะจบ ในการสมัครก่อนได้)
 • หนังสือรับรอง หรือใบประกาศนียบัตร
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียน
 • ค่าสมัคร (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงถึงระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS / TOEFL
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • วุฒิหรือเอกสารอื่นๆที่ต้องการยื่นเพิ่ม (ถ้ามี) เช่นหนังสือรับรองการทำงาน Resume
 • สูติบัตรที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว (ใช้เพื่อยื่นขอ Student Pass)
 • รูปถ่าย 1 ใบ
 • เอกสารการขอวีซ่าอีก 2 แบบฟอร์มได้แก่ E36, และ E16

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855