×
  • Course

  • Country

St. Hilda’s School

ที่อยู่: Gate 2, Cougar Street Southport Queensland 4215
ประเภท: โรงเรียนหญิงล้วน
เว็บไซต์: http://www.sthildas.qld.edu.au

St_Hilda_s School-high school-Aus 01

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน St. Hilda’s เป็นของชาวอังกฤษและเป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กนักเรียนหญิง โรงเรียนนี้ได้รับการตั้งชื่อตาม เซนต์ฮิลดา ในศตวรรษที่สิบเจ็ดแห่ง Abbess of Whitby

ฮิลดาเป็นนักวิชาการผู้ก่อตั้งวัดสำหรับผู้หญิง และผู้ชายที่วิตบีตั้งอยู่บนชายฝั่งของอังกฤษ เธอเป็นผู้สนับสนุนสิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิงและแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

หลักสูตรที่โรงเรียน St. Hilda นำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัยสร้างสรรค์ และมีชีวิตชีวาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน หลักสูตรดังกล่าวช่วยให้โรงเรียน St. Hilda พัฒนาบรรยากาศที่มีความเป็นเลิศตามที่คาดหวัง หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยใช้วิธีการสอนแบบไตร่ตรองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะใช้หลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องและสร้างสรรค์เจ้าหน้าที่

ในการเรียนการสอนทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนามืออาชีพที่เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียน หลักสูตรแบบไดนามิกนี้ช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าต่อชุมชนในวงกว้างและสร้างประโยช์ต่อสังคมโลก

St_Hilda_s School-high school-Aus 02

โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมแห่งนี้พยายามที่จะใช้หลักสูตรออสเตรเลียอย่างสร้างสรรค์ในขณะที่จัดหาพื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหญิงสาวยุคใหม่ในอนาคต โรงเรียนมัธยมได้พัฒนาเส้นทางสู่ความหลากหลายสำหรับหญิงสาวเพื่อบรรลุเป้าหมาย และแรงบันดาลใจในอนาคต หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นในลักษณะที่ห่วงใย และเอาใจใส่เพื่อให้นักเรียนสามารถเติบโตและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและให้การสนับสนุนที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

St_Hilda_s School-high school-Aus 03

เกณฑ์การรับสมัคร

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครนักเรียนต่างชาติ ที่อยู่ และส่งคืนพร้อมเอกสาร ประกอบดังนี้

  • สำเนาหนังสือเดินทาง สูติบัตร และวีซ่าของนักเรียน (ถ้าออกให้แล้ว)
  • รายงานผลการเรียนของโรงเรียนสองฉบับสุดท้ายของนักเรียน (แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองว่าเป็นสำเนาจริง)
  • หลักฐานผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ที่พัก

ที่พักของโรงเรียนมีทั้งแบบ Boarding House และแบบ Homestay ซึ่งการจัดสรรที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติเป็นไปตามกฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์ในการคุ้มครองเด็กรวมถึงมาตรฐาน 5 แห่งประมวลกฎหมายแห่งชาติ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855