St. Hinda’s School

St. Hinda’s School

โรงเรียนได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1912 ในเมือง Gold Coast ซึ่งอยู่ในเขตเมืองชื่อดังของออสเตรเลียอย่าง Brisbane โรงเรียน St. Hinda’s เป็นร.ร.หญิงล้วนขนาดกลาง ที่มีการเรียนการสอนที่หนักแน่นและมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนจบออกไปสามารถก้าวไปเรียนต่อได้สูงขึ้น ด้วยการมีการเสนอหลักสูตรวิชาเรียนหลากหลายมากมายเพื่อในการไปต่อยอดเรียนมหาลัยได้อย่างมีคุณภาพ ตัวอย่างวิชาเรียนเช่น ธุรกิจ ศิลปะ วิศวกรรม กฎหมาย และ หมอ เป้นต้น อีกทั้งยังเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนรวมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพทางด้วยร่างกายและจิตใจของเด็กนักเรียน นอกจากนี้ตัวโรงเรียนนั้นมีพื้นที่ขนาดใหญ่ อาคารตึกก็ใหม่สวยงามน่าอยู่และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย มีสระว่ายน้ำโ รงยิม และ ห้องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอุปกรณ์จำเป็นครบทุกอย่างอีกด้วย ทางร.ร.ก็มีBoarding Program สำหรับนักเรียนต่างประเทศและนักเรียนที่อยู่ไกลจากร.ร. St. Hinda’s ถือว่าเป็นร.ร.ที่น่าสนใจสำหรับน้องๆผู้หญิงที่อยากเรียนต่อเมืองนอกสำหรับ High school

เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

15 + 11 =

You have Successfully Subscribed!