×
  • Course

  • Country

St.John's Academy

ที่อยู่: 395 West Broadway, Vancouver, BC V5Y 1A7
เว็บไซต์: https://stjohnsacademy.ca/

ข้อมูลทั่วไป study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

St.John’s Academy ก่อตั้งแต่ปี 1992 โรงเรียนเปิดรับนักเรียน Grade 8-12 จากทั่วโลก เป็นโรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนหลักสูตรเต็มรูปแบบที่พัฒนาภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะได้ประกาศนียบัตรมัธยม British Columbia “Dogwood” ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่อไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ตรงกับผลลัพธ์และเป้าหมายในอนาคต โรงเรียนตั้งอยู่บนถนน Broadway ห่างจากเกาะ Grandwill ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 10 นาที และ 20 นาทีจาก University of British Columbia สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นมิตร

St.John s Academy 01 St.John s Academy 02 St.John s Academy 03

 

เปิดสอนหลักสูตร study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

Dogwood Diploma: เป็นโปรแกรมการสำเร็จการศึกษาในปัจจุบันสำหรับนักเรียนมัธยมปลายของ BC โปรแกรมนี้มีการสอบระดับที่จำเป็นสามประการ คือ Literacy Assessment 10, Literacy Assessment 12 และ Numeracy Assessment ในสามข้อนี้จำเป็นต้องมีการรู้ Literacy 10 และ Numeracy 10

ข้อกำหนดขั้นต่ำของการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมขั้นต่ำคือ 80 หน่วยกิตการเข้ามหาวิทยาลัยโดยจะเป็น วิชาหลัก 52 credits และ วิชาเลือก 28 credits โดยจะต้องเป็นวิชาใน Grade 12 อย่างน้อยจำนวน 16 credits

ในการจบ Provincial Graduation Assessment นักเรียนจะต้องเขียน A Provincial Graduation Numeracy Assessment (NME10) และ A Provincial Graduation Literacy Assessment (LTE10 และ eventually12)

 

Academic Program: แบ่งเป็น

ELL Program โปรแกรมสี่ระดับของ ELL Immersion Program ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาสติปัญญาสังคมและอาชีพของนักเรียน  โดยช่วยเหลือพวกเขาโดยการตั้งเป้าหมายการรู้หนังสือ เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและในวงกว้าง จำเป็นต้องได้รับภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการทางวิชาการในระบบโรงเรียน BC และพัฒนาศักยภาพของพวกเขา

STEM เตรียมนักเรียนให้พร้อมกับวิธีการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหามักเกี่ยวกับการคิดอย่างสร้างสรรค์หรือ“ นอกกรอบ” นักเรียนจะเจาะลึกข้อมูลจากการวิจัยล่าสุดพร้อมเรียนรู้การทำภารกิจการคำนวณที่ท้าทาย เราสนับสนุนให้นักเรียนสำรวจโลกแห่งวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Learning Strategies for Science, Science 10, Physics 11, Physics 12, Biology 11, Chemistry 11, Chemistry 12, Learning Strategies for Math

Music, Fine Art and Design ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม การมีส่วนร่วมในประสบการณ์ของการแสดงการสร้างและการโต้ตอบกับงานศิลปะและการออกแบบมีความสำคัญต่อการพัฒนาความฉลาดหลากหลายในนักเรียนทุกคน Art Foundations 11/12, 3D Art 10, 11, 12, Media Arts 11/12, Dramatic Arts 11/12, Instrumental Music: Jazz Band, Contemporary Music, Visual Arts Studio, Visual Arts Media

Humanities การคิดอย่างมีวิจารณญาณจิตใจวิเคราะห์และการไตร่ตรองอย่างรอบคอบในผู้เรียนผ่านการศึกษาว่ากระบวนการของผู้คนและจัดทำเอกสารประสบการณ์มนุษย์เพื่อเข้าใจโลกของเราได้อย่างไร การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์พัฒนาขึ้นในตัวนักเรียนที่มีความอดทนและเปิดเผยตัวตนของตนเองและเชื่อมโยงพวกเขากับอดีตส่งเสริมการพัฒนาตนเองและสังคมให้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอนาคต แผนกมนุษยศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีและช่วยเหลือประชาชนในเวทีระหว่างประเทศ

กลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อสังคมศึกษา Learning Strategies for Social Studies, Social Studies 10, Social Studies 11, First Nations 12, Economics 12, Marketing 12, Anatomy and Physiology 12

Language Arts มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ภาษาและความสามารถ โรงเรียนมีความรับผิดชอบในการปลูกฝังและส่งเสริมความชื่นชมในศิลปะรูปแบบต่าง ๆ เช่นบทกวีและการเขียนร้อยแก้ว ทีม SJIS ELL นำนักเรียนผ่านโปรแกรมที่เข้มงวดของการได้รับทักษะภาษาที่สองเพื่อการขนส่งเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เราสนับสนุนและแนะนำให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ 12 จังหวัดเพื่อรับรองความสำเร็จในการสอบ Composition 10, Literary Studies 10, Composition 11, Literary Studies 11, English 12

Accommodation (ที่พัก)

โรงเรียนมีบริการ homestay ใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวแคนาดา โดยร่วมมือกับบริษัทจัดหา homestay สำหรับนักเรียน ครอบครัวอุปถัมภ์มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสะดวกสบาย สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแคนาดา มีอาหาร 3 มื้อต่อวัน ห้องส่วนตัวตกแต่งด้วย เตียง ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะ สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด Wi-Fi อีกทั้งโรงเรียนยังมีบริการรับที่สนามบิน

St.John s Academy 04 St.John s Academy 05 St.John s Academy 06

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855