×
  • Course

  • Country

St. Leonard’s School

ที่อยู่: 163 South Road Brighton East, VIC 3187
ประเภท: โรงเรียนสหศึกษา
เว็บไซต์: https://www.stleonards.vic.edu.au

St_Leonard_s School-high school-Aus 01

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียนของเราเป็นหนึ่งในโรงเรียนการศึกษาแบบสหศึกษาเอกชนชั้นแนวหน้าของประเทศออสเตรเลีย โดยให้ความรู้แก่นักเรียนตั้งแต่ ELC3 ถึงม.6 เป็นเวลากว่า 100 ปีที่เราได้มอบประสบการณ์การศึกษาที่โดดเด่นให้กับเยาวชนในสภาพแวดล้อมที่บำรุงเลี้ยงและพัฒนาทั้งบุคคล หัวใจและจิตวิญญาณ นักเรียนของเราเก่งด้านวิชาการ และเพลิดเพลินกับการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่ง และประสบการณ์การเรียนรู้ที่โดดเด่นมากมาย

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

St_Leonard_s School-high school-Aus 02

หลักสูตรมัธยม (ม.1 – 3) เป็นช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่วัยรุ่น

โปรแกรมหลักสูตร และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา และการพัฒนาตนเองของนักเรียนในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของการเปลี่ยนแปลง และการเติบโต เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมัธยมเข้าใจว่าความสมดุลระหว่าง ช่วงเปลี่ยนเป็นในวัยรุ่น และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงที่ปรึกษา โรงเรียนมัธยมให้การสนับสนุนนักเรียนในทุกขั้นตอนของการเดินทาง

ตัวเลือกหลักสูตรมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อนักเรียนย้ายผ่านโรงเรียนมัธยม โดยแต่ละคนสามารถเลือกเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของตนเอง ตลอดชั้นม.1 – 3 มีวิชาเลือกมากมายให้นักเรียนเลือกโปรแกรมตามความชอบ และความสนใจของตัวเอง และสำรวจวิชาที่หลากหลายก่อนที่จะต้องกำหนดหลักสูตรสำหรับปีสุดท้ายของการศึกษา

ประสบการณ์ของโรงเรียนมัธยมปลายในโปรแกรม 9 Community Urban Environment (CUE) เป็นโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมนี้นำนำโดยอาจารย์ และข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนในชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา และเพื่อพัฒนาความชื่นชมในสถานที่ของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียที่กว้างขึ้น นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเป็นอิสระความคิดริเริ่ม และการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ และมุมมองใหม่ๆ โปรแกรม CUE ปิดท้ายด้วย Big Experience การเดินทางสามสัปดาห์สู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร ม.4 – 6

ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จในโลกนอกประตูโรงเรียน

ภายใต้กรอบของอารมณ์เชิงวิชาการ และการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ครูของเราท้าทายให้นักเรียนทำงานนอกเขตความสะดวกสบายของพวกเขาพัฒนาความกล้าหาญ และความมั่นใจให้พวกเขาเพื่อฝึกฝนความท้าทายของการศึกษาต่อไปการทำงานและชีวิต เราให้ความสำคัญกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอิสระและมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับนักเรียนทุกคนของเราซึ่งมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนหนุ่มสาวที่ย้ายจากวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

ตลอดช่วงวัยเรียนความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพส่วนบุคคลของนักเรียนแต่ละคน อยู่กับที่ปรึกษาของพวกเขา ครูแบ่งปันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับนักเรียน และเรื่องที่อาจส่งผลต่อความก้าวหน้า และความเป็นอยู่ที่ดี

พวกเขาใช้เวลากับนักเรียนทุกวันทำให้พวกเขาเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสนใจส่วนบุคคล สถานการณ์ส่วนบุคคล จุดแข็ง จุดอ่อน และการศึกษา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอ Co-curricular ที่หลากหลายให้กับพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนต้องรักษาสมดุลของชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดี

St_Leonard_s School-high school-Aus 03

นอกจาก VCE แล้วโรงเรียนของเรายังเสนอหลักสูตร International Baccalaureate Diploma (IBDP) ซึ่งเป็นคุณวุฒิการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 38 ปีที่แล้วเรากลายเป็นโรงเรียนแห่งแรก และแห่งเดียวในออสเตรเลียที่จะแนะนำ IBDP  ตั้งแต่นั้นมาโปรแกรมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น มีวิชาเลือกมากมาย และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ และมีความมุ่งมั่นในการสอนของเราทั้ง
VCE และ IBDP มั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะได้รับความช่วยเหลือและการสอนที่ดีที่สุด

เกณฑ์การรับสมัคร

นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

เมื่อได้รับใบสมัครนักเรียนนานาชาติที่สมบูรณ์สำหรับการลงทะเบียนชื่อบุตรหลานของคุณจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการรอของผู้ที่กำลังมองหาการเข้าเรียนในระดับชั้นที่เสนอชื่อ

โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ไว้ให้พร้อมสำหรับใบสมัครของคุณ

  • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน หนังสือเดินทาง วีซ่า และ/หรือ ใบรับรองการเป็นพลเมือง
  • สำเนารายงานผลการเรียนล่าสุดของนักเรียน 2 ฉบับ ที่ผ่านการรับรองและแปลแล้ว
  • สำเนาผลการทดสอบ AEAS ของนักเรียน หรือ วันที่ และสถานที่ ที่จะทำการทดสอบ AEAS
  • ผู้ปกครองควรให้หลักฐานของอำนาจที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง
  • สำเนาของการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพิ่มเติม และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมในใบสมัครของนักเรียน
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน AUD $ 300 ในเวลาที่สมัคร
  • นักเรียนจะได้รับอีเมลจากทางโรงเรียนเพื่อยืนยันว่าใบสมัครของนักเรียนได้รับการส่งเรียบร้อยแล้ว

ที่พัก

ที่โรงเรียน St Leonard นักเรียนต่างชาติทุกคนจะอยู่กับโฮมสเตย์ที่โรงเรียนรับรอง  นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ปกครองที่ได้รับการอนุมัติ จะได้รับการจับคู่กับครอบครัวโฮมสเตย์จากเครือข่ายของครอบครัวโฮมสเตย์ของโรงเรียนซึ่งรวมถึงศิษย์เก่า สมาชิกเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และครอบครัวของนักเรียนปัจจุบัน

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855