×
  • Course

  • Country

St. Margaret’s Anglican Girls School

ที่อยู่: St Margaret’s Anglican Girls School 11 Petrie Street Ascot, QLD, 4007
ประเภทโรงเรียน: โรงเรียนหญิงล้วน
เว็บไซต์: https:www.stmargarets.qld.edu.au/

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

St Margaret_s Anglican Girls School-high school-Aus 01

โรงเรียน St Margaret ก่อตั้งมากว่า 120 ปีโดยกำเนิดจาก Sister of the Society of Sacred Advent ด้วยความศรัทธาของชาวอังกฤษ St Margaret’s ยังคงเป็นโรงเรียนที่เหมาะสำหรับการศึกษาของนักเรียนผู้หญิง เรามอบความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนซึ่งหมายถึงการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้พวกเขาสามารถนำความรู้มาค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจ โรงเรียนของเรามีการสอนทั้งดนตรีและทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง คลับ และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นนักเรียนทุกคนที่จบจากโรงเรียนของเราสามารถมีความมั่นใจในการออกไปดำเนินชีวิตในโลกและใช้จุดเด่นของตนเองเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ประเทศ และโลก

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ซึ่งเราสอนให้นักเรียนมีความแข็งแกร่ง มีอิสระ และมีความเท่าเทียม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สร้างเครือข่ายเพศหญิงที่เข้มแข็งและลดการแข่งขันระหว่างนักเรียน

ที่โรงเรียน St Margaret’s มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและมีเทคโนโลยีที่ใหม่ เรามีทีมอาจารย์ที่อุทิศตนเองต่อการศึกษา พวกเรามีเมตตาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กนักเรียนทุกคนในการศึกษา เราพยายามให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้ในด้านของชีวิตความเป็นจริงและเตรียมพร้อมเพื่อประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต

ชุมชนของโรงเรียน St Margaret’s คือชุมชนที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้น ศิษย์เก่าที่เรียนจบจากโรงเรียนยังคงเชื่อมโยงกับโรงเรียนของเรา

St Margaret_s Anglican Girls School-high school-Aus 02

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

สำหรับหลักสูตรการศึกษามัธยมต้นชั้น ม.1 และ ม.2 นักเรียนได้เรียนรู้วิชาที่หลากหลายเพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่าง นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 สามารถเรียนหลักสูตรกลางของโรงเรียน และสามารถเลือกบางวิชาที่พวกเขาสนใจเรียนได้ และนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 สามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษและสามารถเลือกเรียนอีกสี่หรือห้าวิชาอิสระซึ่งเป็นวิชาที่พวกเขาสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้

โรงเรียน St Margaret’s เป็นโรงเรียนที่มีวิชาหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนนี้มีความหลากหลาย และทางโรงเรียนยังมีการสอนด้านวิชาการอย่างเข้มงวด

หลักสูตร ม.3 และ ม.4

วิชาหลัก: อังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศาสนาและค่านิยม และวิทยาศาสตร์

วิชาเลือก: เทคโนโลยีดิจิทอล ละคร ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เศรษฐศาสตร์และการศึกษาผู้ประกอบการ อาหารและการออกแบบ ภูมิศาสตร์  ภาษาฝั่งเศส ภาษาจีน (แมนดาริน) กฎหมาย เพลง พลศึกษา ทัศนศิลป์

หลักสูตร ม.5 และ ม.6 นักเรียนมักจะเลือกหนึ่งในเส้นทาง QCE ต่อไปนี้

ตัวเลือก Pathway 1: การรับเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย (ATAR) สำหรับ ATAR นักเรียนต้องเลือกวิชาเรียนทั่วไปห้าหรือหกวิชา ดังต่อไปนี้

กลุ่ม A: เลือกอย่างน้อยหนึ่งวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ วรรณคดี และภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

กลุ่ม B: นักเรียนที่เลือก 6 วิชาต้องเลือกอย่างน้อย 3 วิชาและเลือกสูงสุด 5 วิชาจากกลุ่มนี้ ได้แก่ เคมี เศรษฐศาสตร์ วิธีการทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์ โซลูชั่นดิจิตอล ฝรั่งเศส เพลง ภาษาจีน ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ชีววิทยา และกฎหมาย

โปรดทราบ: หากเลือกวิชาภาษาอังกฤษสองวิชาจากกลุ่ม A อาจเลือกวิชากลุ่ม B อย่างน้อย 2 วิชา นักเรียนที่เลือก 5 วิชาจะต้องเลือกอย่างน้อย 2 วิชาและเลือกสูงสุด 4 วิชาจากกลุ่มนี้ ได้แก่ เคมี เศรษฐศาสตร์ วิธีการทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์ โซลูชั่นดิจิตอล ภาษาฝรั่งเศส เพลง ภาษาจีน ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ชีววิทยา และกฎหมาย

โปรดทราบ: หากเลือกวิชาภาษาอังกฤษสองวิชาจากกลุ่ม A อาจเลือกวิชากลุ่ม B อย่างน้อยหนึ่งวิชา

กลุ่ม C: เลือก 2 วิชา ได้แก่ การบัญชี ละคร ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั่วไป ทัศนศิลป์ พลศึกษา และการออกแบบ

การมีสิทธิ์ได้รับ ATAR นั้นจะต้องผ่านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ QCAA ที่น่าพอใจ การสำเร็จที่น่าพึงพอใจจะทำให้นักเรียนบรรลุผลลัพธ์ที่เทียบเท่ากับ C ในหนึ่งในสี่วิชา – อังกฤษ วรรณคดี อังกฤษและการต่อเติมวรรณกรรมหรือภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ตัวเลือกเส้นทางที่ 2

มอบคุณสมบัติของนักเรียนที่อนุญาตให้เข้าถึงการทำงานการฝึกงานและทางเลือกการเรียน

กลุ่ม A: เลือกหนึ่งวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
กลุ่ม B: เลือกอย่างน้อย 1 หรือเลือกสูงสุด 2 อนุปริญญา ได้แก่ อนุปริญญาธุรกิจ และอนุปริญญาการบริหารโครงการ
กลุ่ม C: เลือก 2 วิชา ATAR จากกลุ่ม B & C (ดูวิชาเรียนด้านบน)
กลุ่ม D: โครงการพิเศษ – โปรแกรมที่ใช้ในโรงเรียนจะได้รับการเสนอเพื่อให้สามารถเข้าถึงการทำงานการฝึกงานและทางเลือกการศึกษาเพิ่มเติมของนักเรียน

St Margaret_s Anglican Girls School-high school-Aus 03

เกณฑ์การรับสมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของพวกเขาจะต้องสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบระดับมัธยมปลายที่ได้รับอนุมัติก่อนที่จะลงทะเบียนที่โรงเรียน St Margaret’s เมื่อสำเร็จหลักสูตร ELICOS ของพวกเขาและลงทะเบียนที่โรงเรียน St Margaret’s นักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้รับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา

นักเรียนต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการตลอดชั้นเรียนพร้อมพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังในเนื้อหาวิชาเช่น ภาษาอังกฤษ SOSE และคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะด้านไมโครและมาโครในบริบทเหล่านี้ ในระหว่างชั้นเรียนจะมีการรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดให้มีงานและการบ้านเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจและเชื่อมโยงกันและโครงสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

การพัฒนาของนักเรียนต่างชาติของเราสะท้อนให้เห็นในการสนับสนุนงานอภิบาลที่มีให้กับนักเรียนขณะเข้าร่วมเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ การสนับสนุนด้านอภิบาลจัดทำโดยผู้ประสานงานของนักศึกษาต่างชาติและอาจารย์ประจำชั้น

เมื่อลงทะเบียนแล้วนักศึกษาต่างชาติจะได้รับการปฐมนิเทศ นักเรียนต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น วงดนตรี ทีมกีฬา กลุ่มชุมชน และคณะกรรมการโรงเรียน

St Margaret_s Anglican Girls School-high school-Aus 04

ที่พัก

หอพัก
นักเรียนจะถูกแบ่งให้พักในหอพักเก้าแห่ง แต่ละหลังได้รับการตั้งชื่อตามหญิงคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลีย

พื้นที่เลานจ์
นักเรียนทุกระดับชั้นปีจะมีพื้นที่ส่วนกลางของตนเองอยู่ตรงกลางห้องพักของพวกเขาซึ่งสามารถสังสรรค์ได้อย่างง่ายดาย พื้นที่เหล่านี้เป็นเลานจ์ มีทีวี เครื่องเล่นดีวีดี ตู้เย็นและไมโครเวฟ เหมือนนักเรียนอาศัยอยู่บ้านจริงๆ

ครัว Eton
นักเรียนประจำสามารถเข้าใช้ห้องครัวของตนเองได้ เช่น Eton Kitchen ทุกบ่ายและวันหยุดสุดสัปดาห์ ห้องครัวมีสองแห่ง – แห่งหนึ่งสำหรับบ้านของนีกเรียนชั้นประถมและอีกแห่งสำหรับบ้านของนักเรียนชั้นมัธยม – และมีการเก็บสต๊อกขิงใช้ไว้อย่างสมบูรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา
ในวันหยุดสุดสัปดาห์นักเรียนประจำสามารถเข้าใช้สระว่ายน้ำและโรงยิมของโรงเรียนหลักภายใต้การดูแลของหัวหน้างานที่อยู่อาศัยในโรงเรียน พวกเขายังสามารถใช้สนามเทนนิสและมินิยิมของตนเองใน Eton Hall ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลสามารถเข้าเยี่ยมชมทุกสัปดาห์เพื่อช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมายในการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือเพื่อสุขภาพของตนเอง ฝั่งตรงข้ามถนน Petrie มีสนามหลังบ้านที่ถูกสร้างขึ้นติดกับที่พักของหัวหน้า มีแทรมโพลีน ชุดคริกเก็ตอุ ปกรณ์ซอฟต์บอล และห่วงบาสเก็ตบอล ทุกระดับชั้นปี ก็สามารถเดินเล่นและสนุกกับช่วงบ่ายที่ผ่อนคลายของกิจกรรมสันทนาการกับเพื่อนของพวกเขา

แผนกต้อนรับ
พนักงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าช่วยให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการจัดการตนเอง รวมถึงการมอบหนังสือเดินทาง ตั๋วสายการบินเป็นต้นการเบิกเงินเมื่อเริ่มภาคเรียนของนักเรียน การใช้งานระบบลาออนไลน์นั้นสะดวกสำหรับผู้ปกครองและยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบนักเรียนประจำที่ทำกิจกรรมของพวกเขาได้

 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855