×
 • Course

 • Country

Swiss Hotel Management School (SHMS)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่แล้วจากโรงแรมแห่งแรกในสวิตเซอร์แลนด์ Caux-Palace ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทั้งทัศนีย์ภาพอันสวยงามของเมือง Montreux และทะเลสาบ Geneva เป็นสถาบันระดับแนวหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ด้านการโรงแรมซึ่งมีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้าน Hospitality Management, Events, Tourism และ Culinary Arts

มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ Caux และ Leysin เป็นสถาบันที่มีจุดเด่นทางการเรียนวิชาการโรงแรม และวิชาการจัดการอีเว้นท์ การจัดการการปฎิบัติการการโรงแรม การจัดการรีสอร์ทและสปา รวมทั้งการจัดการอาหารและเครื่องดื่มและร้านอาหารครบองค์ประกอบทางด้านวิชาการและการฝึกปฎิบัติที่เข้มข้น ส่งผลให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หลักสูตรเน้นแนวปฎิบัติเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพให้กับนักเรียน ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมทุกส่วนงาน ปลูกฝังขนบธรรมเนียมปฏิบัติแบบชาวสวิสอย่างแท้จริง เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จทางสายงานในอนาคต

หลักสูตรที่เปิดสอน

สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีภาษาอื่นให้เลือกเรียน เช่น เยอรมัน อิตาเลียน ฝรั่งเศษ
มีให้เลือกเรียนจบใน 2 หลักสูตร คือ IB, Swiss Matura
รับนักเรียนต่างชาติในช่วงอายุ 12-18 ปี

ค่าเรียน+ค่าที่พัก

ค่าใช้จ่ายรวมที่พักจะแตกต่างกันตามเกรดที่สมัครเข้าเรียน

หลักสูตร ค่าเรียน
ปริญญาตรี 3ปี ค่าเล่าเรียน+ค่าที่พักและอาหารตลอด 3 ปี

 • สาขาการบริหารการโรงแรม (Hospitality Management)
 • สาขาการจัดการอีเว้นท์ (Events Management)
 • สาขาการบริหารการโรงแรม และการจัดการอีเว้นท์ (Hospitality & Events Management)
CHF 133,800.-
อนุปริญญาโท 1 ปี ค่าเล่าเรียน+ค่าที่พักและอาหาร ตลอด 1 ปี

 • สาขาการบริหารการโรงแรม (Hotel Management)
 • สาขาการจัดการการโรงแรม (Hotel Opertations Management)
 • สาขาการจัดการอีเว้นท์ (Events Management)
 • สาขาการจัดการอาหารการครัว และร้านอาหาร (F&B and Restaurant Management)
CHF 35,000.–
ปริญญาปริญญาโท 1 ปี ค่าเล่าเรียน+ค่าที่พักและอาหาร ตลอด 1 ปี

 • สาขานานาชาติการบริหารจัดการโรงแรม (MSc International Hospitality Management) 39,250.–
 • สาขาธุรกิจการจัดการการโรงแรม รีสอร์ท และสปา (MIB in Hotel, Resort and Spa Management)
 • สาขาธุรกิจการจัดการอาหารการครัวและร้านอาหาร (MIB in F&B and Restaurant Management)
CHF 71,400.–

ที่พัก

หอพักเป็นลักษณะแบบห้องคู่ (Double Standard Room) นักศึกษาที่ต้องการห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักที่กว้างขวางมากขึ้น สามารถเลือกเป็นห้องพิเศษได้ซึ่งต้องชำระเงินเพิ่มเติม

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110