×
 • Course

 • Country

Taunton School

ที่อยู่:
Staplegrove Road Taunton, Somerset TA2 6AD

เว็บไซด์:
https://www.tauntonschool.co.uk/

ข้อมูลทั่วไป Study in United Kingdom เรียนต่อมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Taunton School 2

Taunton School, UK ก่อตั้งในปี 1874 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสหศึกษาเอกชน ของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Taunton ในเขตSomerset ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ  เพียง 2.55 ชั่วโมงจาก London เปิดรับนักเรียน ชาย-หญิง Year 4-13 (อายุ 8-18 ปี) มีนักเรียนไทย ประมาณ 15 คน (ในปี 2020) จากนักเรียนทั้งหมด 1,200 คน นักเรียนนานาชาติประมาณ 1 ใน 3 ของนักเรียนทั้งหมด อยู่หอพักประจำของโรงเรียน และมีครูอยู่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและบ่มเพาะเยาวชนให้ประสบความสำเร็จในชุมชนระดับโลก ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่โรงเรียนทำและการตัดสินใจทั้งหมดต้องเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียนทุกคน

โรงเรียนมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจว่าเราเตรียมเยาวชนสำหรับชีวิตของพวกเขาในภายนอกโรงเรียนและในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดชีวิตของนักเรียนจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้คนจากทั่วโลกและต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในฐานะที่เป็นโรงเรียน IB World โรงเรียนสอนให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,ก้าวไปข้างหน้ามองโลกในแง่ดีและเข้าหาโลก เราเป็นโรงเรียนเดียวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราตระหนักดีว่าการศึกษาที่สมดุลมีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนตั้งอยู่บนหลักการ 5 ประการ ได้แก่  Academic, Pastoral, Co-Curricular, Global Outlook and Community  หลักการทั้ง 5 ข้อนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นบนรากฐานที่มั่นคงของการเงินทรัพยากรและความเป็นผู้นำ

 

Taunton School, UK แบ่งการเรียนเป็น 2 ส่วน คือ

 1. Taunton School
  • Nursery : อายุ 0-4 ปี
  • Pre-Prep : Year 1-2 อายุ 4-7 ปี
  • Prep : Year 3-8 อายุ 7 – 13 ปี
  • Senior : Year 9-13 อายุ 13 – 18 ปี
  • Sixth Form (A Levels): Year 12-13 อายุ 16-18 ปี
 1. Taunton School International (TSI) แบ่งการเรียนเป็น 2 ระดับ คือ
  •  International Middle School อายุ 8 – 14 ปี
  •  International Senior School อายุ 14 – 18 ปี

สำหรับนักเรียนต่างชาติอาจจะไปเริ่มเรียนในส่วนของ Taunton School International (TSI) เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานในด้านภาษาอังกฤษ และวิชาการ
และเมื่อนักเรียนมีความพร้อมทั้งภาษาและวิชาการ ก็สามารถย้ายเข้าไปเรียนต่อที่ Taunton School ได้

Taunton School 3

 

หลักสูตรแนะนำ Study in United Kingdom เรียนต่อมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Taunton School 4

Junior International (8-14), Taunton School International Middle School (TSIMS)

TSIMS เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Taunton School และก่อตั้งขึ้นในปี 2012 เพื่อเป็นก้าวย่างที่สำคัญในระบบการศึกษาของอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติอายุ 8-14 ปี หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้บุตรหลานของคุณเริ่มต้นการศึกษาในโรงเรียนประจำอังกฤษได้ดีที่สุด

TSIMS สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับขั้นตอนต่อไปของการศึกษาของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในหลักสูตร Pre-GCSE ของเรา การเตรียมนักเรียนสำหรับการย้ายไปเรียนในระดับ Senior School หรือโปรแกรมเฉพาะของเรา

ไม่ว่านักเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษในระดับใด,ด้วยขนาดชั้นเรียนขนาดเล็ก,หลักสูตรที่หลากหลาย, เจ้าหน้าที่ผู้สอนที่มีประสบการณ์และการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่นหมายความว่าไม่ว่านักเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษในระดับใด หรือไม่ว่านักเรียนต้องการเข้าเรียนเพียงหนึ่งเทอมหรือหนึ่งปีการศึกษาเต็ม นักเรียนจะรู้สึกพร้อมสำหรับ เส้นทางการศึกษาในระดับต่อไป

TSIMS มีบรรยากาศที่มีความสุขอบอุ่นและเป็นกันเองและหัวใจของมันคือทีมงานครูที่มีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสกับความเป็นเลิศทางวิชาการ, การอภิบาลที่โดดเด่นและโปรแกรมกิจกรรมร่วมหลักสูตรที่หลากหลายซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้ นักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด

 

Senior International (14-18)

เมื่อนักเรียนทุกคนต้องจากครอบครัวและเพื่อน ๆ การให้การดูแลอภิบาลที่ดีที่สุดมีความสำคัญเพียงใด ในทางวิชาการมีหลักสูตรที่หลากหลายโดยมีมากกว่า 20 วิชาให้เลือก

เมื่อนักเรียนเข้าร่วม Taunton School International นักเรียนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อบอุ่นเอาใจใส่และให้การสนับสนุนกับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกได้ทันที นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนอังกฤษที่ Senior School ด้วย

หลักสูตรของ Senior International มีดังนี้

: หลักสูตร GCSE / PRE-IB (14-16)

ที่ Taunton School International มีการสอนที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งหรือภาษาที่สองขึ้นอยู่กับอายุและระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน มีโปรแกรมการศึกษาสองโปรแกรมคือ:

โปรแกรม GCSE / Pre-IB เรียนหนึ่งปี สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 15 หรือ 16 ปีโดยมีช่วงภาษาอังกฤษระหว่าง B1 – C2 (ระดับกลางถึงระดับมืออาชีพ / เจ้าของภาษา) มีขนาดชั้นเรียนสูงสุด 10 คนต่อห้อง, 20% ของหลักสูตรทุ่มเทให้กับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น, 80% ของหลักสูตรมอบให้กับวิชาอื่น ๆ (ดูรายชื่อวิชาทั้งหมดด้านล่าง), นักเรียนสอบ 5 – 8 วิชาของระดับ GCSE ในตอนท้ายของปีการศึกษาฒ เลือกวิชาได้จากหลากหลายวิชาซึ่งหมายความว่านักเรียนสามารถเลือกวิชาที่ตนเองถนัดได้

โปรแกรม GCSE / Pre-IB แบบเรียนสองปี สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 14 หรือ 15 ปีโดยมีระดับภาษาอังกฤษประมาณ B1 (ระดับกลาง) ขนาดชั้นเรียนสูงสุด 10 คนต่อห้อง, 40% ของหลักสูตรทุ่มเทให้กับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น, 60% ของหลักสูตรมอบให้กับวิชาอื่น ๆ (ดูรายชื่อวิชาทั้งหมดด้านล่าง), นักเรียนสอบ 2 – 5 วิชาของ GCSE ในปีแรกและ 5-6 วิชาGCSE ในปีที่สอง หลังจากผ่านไปสองปีนักเรียนส่วนใหญ่ในโปรแกรมนี้จะมีผลการเรียน 6-10 วิชาGCSE

รายวิชาที่เปิดให้เลือกเรียน

 • English: English as a First Language*, English as a Second Language*, IELTS
 • Mathematics: Mathematics*, Additional Mathematics
 • The Sciences: Biology, Chemistry, Physics
 • The Business World: Business Studies, Economics, Travel & Tourism
 • Humanities: History, Geography, Psychology
 • Technology: Computer Science, Information & Communication Technology (ICT), Design Technology (DT)
 • Creative studies: Art, Media Studies, Music
 • Languages: Latin, French, Spanish, German, Own Language*

: หลักสูตร Foundation Programmes (16-18)

โปรแกรมพื้นฐานเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเรียนที่สนใจเศรษฐศาสตร์และธุรกิจศึกษาและผู้ที่กำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างจาก A Levels หรือ IB นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการ Foundation Programmes สองปี ตั้งแต่ Year 12 (อายุ 16 – 17 ปี) หรือ International Foundation Year ใน Year 13 (อายุ 17-18 ปี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการรับสมัคร

ในปีแรกของโปรแกรม (Pre-Foundation Year) นักเรียนจะพัฒนาและฝึกฝนความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโลกของธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

ในปีที่สอง (International Foundation Year) นักเรียนจะเรียน 4 โมดูลของ Business Studies, Economics, Mathematics และ EAP (English for Academic Purpose) และเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วจะได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 1ใน 16 แห่งใน สหราชอาณาจักรและต่างประเทศซึ่งหลายแห่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russel Group

International Baccalaureate
เปิดสอนหลักสูตร IB Diploma ตั้งแต่เริ่มเป็น IB World School ในปี 2007 ในช่วงเวลานั้นมีนักเรียนมากกว่า 300 คนที่ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตร IB Diploma เป็นหลักสูตรระดับโลกและให้การศึกษาระดับนานาชาติสำหรับนักเรียนที่ต้องการขยายมุมมองของพวกเขา

หลักสูตร IB Diploma ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ:  6 วิชาและองค์ประกอบหลักสามส่วนที่เรียกว่า Theory of Knowledge, Extended Essay และหลักสูตรการพัฒนาตนเองที่เรียกว่า Creativity, Activity and Service นักเรียน IB Diploma เลือกสามวิชาในระดับที่สูงขึ้นและสามวิชาในระดับมาตรฐาน วิชาแบ่งออกเป็นหกกลุ่ม สิ่งเหล่านี้รวมถึงหลักสูตร literature course, a second language, a humanity, a science and mathematics (ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียน) รายวิชาหกกลุ่มคือ English Literature and Language, Mathematics, French, Spanish, German, Italian, Latin, Biology, Chemistry, Physics, Economics, Geography, History, Design Technology, Visual Arts, Music, Philosophy, Psychology, and even learning Spanish or Italian from beginner level.

นักเรียน IB ที่ Taunton School สามารถทำคะแนนได้ดีโดยได้คะแนนสูงเทียบเท่ากับระดับ A ใน 5 วิชา และมักจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งไม่ว่าจะในสหราชอาณาจักร, ยุโรปหรืออเมริกา

A Levels

นักเรียนสามารถลงเรียนสี่วิชาที่เปิดสอนในระดับ A Level วิชาต่างๆ ได้แก่ English Literature, Mathematics, Further Mathematics, French, German, Spanish, Latin, Biology, Chemistry, Physics, Business, Economics, Computer Science, ICT, Geography, History, Design Technology, Fine Art or Photography, Music, Psychology, Classical Civilization, Philosophy Religion and Ethics and Theatre Studies.

BTEC

BTEC เป็นอีกทางเลือกทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างสูงสำหรับนักเรียนทั่วไปที่อยากเน้นการเรียนในสายอาชีพ โรงเรียนเปิดสอน BTEC ในหลักสูตรดังนี้

 

: BTEC Business

หลักสูตร BTEC Business มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน:

 • มีประสบการณ์จริงจากการมอบหมายงานในโลกแห่งความเป็นจริง
 • มีโอกาสในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
 • มีฐานความรู้ในวิชาหลักของธุรกิจ
 • โอกาสในการพัฒนาทักษะการคิดระหว่างบุคคลและการปฏิบัติในงานที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 • ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานโดยมีการกำหนดเวลาที่ทำให้นักเรียนสมารถที่จะเรียนรู้ในการจัดการเวลาของตัวเอง

 

: BTEC Sport and Exercise Science

เนื่องจากความเป็นเลิศด้านกีฬาของโรงเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝึกสอนชั้นนำและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งเทียบเท่ากับระดับ A Level สามวิชา ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนด้านกีฬา และพร้อมเปิดโอกาสมากมายในอุตสาหกรรมกีฬา นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้สำเร็จการศึกษาระดับ A Level ควบคู่ไปกับหลักสูตร Extended Diploma หรือ Diploma อีกด้วย

การเรียนครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ซึ่งรวมถึงวิชาทางวิทยาศาสตร์หลัก เช่นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาและจิตวิทยาภายในกีฬารวมกับวิชาที่ใช้งานได้จริงเช่น Sports Injuries, Fitness Testing, Fitness Training and Sports Coaching

และสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับประกาศนียบัตร BTEC Sport and Exercise Sciences ก็คือนักเรียนไม่จำเป็นต้องเก่งด้านกีฬาใด ๆ เพียงแค่มีความสนใจที่จะเรียนและสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ หลักสูตร BTEC ช่วยให้นักเรียนได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆเช่น University of Bath ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของด้านการกีฬา

วุฒิการศึกษาของ BTEC ที่โรงเรียนเปิดสอนคือวุฒิการศึกษา QCF ระดับ 3 ที่ออกแบบมาเพื่อเกี่ยวข้องกับการทำงานในสาขาอาชีวศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน

 

หอพัก

Taunton School 5

หอพักตั้งอยู่ใจกลางโรงเรียนทอนตัน
มีหอพักทั้งห้าหลังที่อบอุ่นเป็นสากลและตั้งอยู่ใจกลางโรงเรียนและหอพั
กทั้งหมดมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวละครในตำนานและประวัติศาสต
ร์ หอพักทั้ง 5
หลังของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมือนอยู่บ้าน
และเป็นที่พักสำหรับนักเรียนอายุ 13 ถึง 18
ปีไม่ว่าจะเป็นนักเรียนประจำแบบเต็มรายสัปดาห์หรือนักเรียนที่พักแบบ
ระยะสั้น หอพักโรงเรียนมี Fairwater, Wills East และ Wills West
รองรับเด็กชายและ Weirfield และ Woodyer รองรับเด็กผู้หญิง

แม้ว่าบ้านแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเอง
แต่ทุกหลังก็มีโครงสร้างการอภิบาลที่คล้ายคลึงกันและมีสิ่งอำนวยความ

สะดวกที่ทันสมัย หอพักกว้างขวางมีพื้นที่พักผ่อนและห้องคอมพิวเตอร์
พร้อมให้บริการเพื่อช่วยในการทำงานพักผ่อนและเล่นกิจกรรม
ทีมเจ้าหน้าที่ประจำหอพักรวมทั้งครูผู้ดูแลหอพักและครูสอนพิเศษประ
จำบ้าน
พร้อมให้คำแนะนำสนับสนุนและให้การดูแลด้านวิชาการและการอภิบา
ลที่ยอดเยี่ยมแก่นักเรียนประจำทุกคน
หอพักมีห้องทานอาหารที่ยอดเยี่ยม
มีสภาพแวดล้อมที่สดใสสำหรับนักเรียนประจำในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน
และยังมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนประจำร่วมสนุกในช่วงเย็นแล
ะวันหยุดสุดสัปดาห์
กิจกรรมสำหรับนักเรียนประจำ: ดิสโก้, ดูหนัง, เล่นเซิร์ฟ, เพนท์บอล,
ช็อปปิ้ง, conservation work, ทริปท่องเที่ยวเมือง Exeter และเมือง
Bath , Clothes Show Live, ฟุตบอล, บาสเก็ตบอลและว่ายน้ำ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855