×
 • Course

 • Country

The Geelong College

ที่อยู่: PO BOX 5 GEELONG. Victoria 3220 Australia
ประเภท: โรงเรียนสหศึกษา
เว็บไซต์: https://www.geelongcollege.vic.edu.au

The Geelong College-High school-Aus 01

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน GEELONG เป็นโรงเรียนสหศึกษาและโรงเรียนประจำที่มีนักเรียนประมาณ 1,400 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 3-18 ปี  โรงเรียนตั้งอยู่ในวิทยาเขตสองแห่งในใจกลางเมือง Geelong ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์นและมีการเชื่อมโยงไปยังบริเวณชายฝั่ง และชนบทโดยรอบที่สวยงาม

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนเรา คือ โรงเรียน Geelong มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้วิธีการเรียนรู้การเจริญเติบโตเป็นนวัตกรรมและมีความทะเยอทะยานเพื่ออนาคตและความสามารถมากมายของพวกเขา

โรงเรียนของเรามุ่งหวังให้นักเรียนของเรามีความเคารพ และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ อารมณ์ ร่างกายสังคม และจิตวิญญาณอย่างมั่นใจ

The Geelong College-High school-Aus 02

โรงเรียน Geelong พยายามที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่กำหนดรูปแบบการพัฒนาตนเองในแบบที่เตรียมนักเรียนให้มีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อสังคม

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียนมัธยมตอนต้นของเราเป็นเริ่มตั้งแต่ป.4 – ม.2 ตึกเรียนสามารถมองเห็นสวนควีนส์เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เจริญรุ่งเรืองสำหรับนักเรียนมากกว่า 500 คน  โรงเรียนมัธยมตอนต้นมีพื้นที่การเรียนรู้แบบเปิด มีศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงละคร และโรงอาหารสไตล์คาเฟ่ รวมถึงโรงยิมขนาดใหญ่ และสนาม  สวน Enviro เป็นหัวใจของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนมัธยมต้นของเราเกี่ยวกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชุมชน  การเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมตอนต้น คือ การขยายการพัฒนาความอยากรู้ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา ในขณะที่การพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการเรียนรู้ของตนเอง และสังคม

ตั้งแต่ชั้นป.4 ถึงม.2 นักเรียนมัธยมต้นจะได้รับการสนับสนุนให้มีอิสระในการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจมากขึ้น  พวกเขาตั้งเป้าหมายในทุกด้านของการเรียนรู้และการพัฒนาส่วนบุคคลของพวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมัธยมต้น

นักเรียนมัธยมต้นเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมของตนเอง และร่วมกับโรงเรียนจูเนียร์ที่อยู่ติดกัน  ความเข้าใจของการเรียนรู้ของพวกเขาจะเตรียมพวกเขาเป็นอย่างดีสำหรับปีการศึกษาต่อไป

ในชั้นม.3 นักเรียน จะเปลี่ยนมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายของเราบนที่โรงเรียนดั้งเดิมบนถนน Talbot  โรงเรียนมัธยมปลายเป็นที่ตั้งของทั้งประวัติศาสตร์ และนวัตกรรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยรวมถึงห้องสมุด George Morrison ที่มีศูนย์สันทนาการ มีบริเวณดำน้ำ สระน้ำอุ่นในร่ม โรงยิม และห้องยกน้ำหนัก ศูนย์ Austin Gray สำหรับการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะ และศูนย์ดนตรีและศิลปะการแสดง Keith Humble รวมถึงสนามกีฬาตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน หอพักนักเรียนประจำอยู่ที่วิทยาเขตของโรงเรียนมัธยมปลาย  นักเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียน Geelong ได้รับการสนับสนุนในการค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านวินัย และสหวิทยาการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้อิสระเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตนอกโรงเรียน  ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แบบหลากหลายซึ่งรวมถึงการบริการชุมชนกีฬา APS ดนตรี ละคร การโต้วาที และโอกาสในการเป็นผู้นำเยาวชนหญิงและชายของเราพัฒนาวัตถุประสงค์และความมั่นใจในการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบและกระตือรือร้น

The Geelong College-High school-Aus 03

ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นความทะเยอทะยานที่สำคัญของโรงเรียน แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกหลักสูตรที่เป็นทางการ  เพื่อนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำที่โดดเด่นจากเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทและมีความเชี่ยวชาญของเรา  ความใกล้ชิดของชุมชน และโรงเรียนยังช่วยให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และความผูกพันธ์ต่อกับโรงเรียนในช่วงเวลาและนอกเวลาเรียน

เกณฑ์การรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของเรา

นักเรียนจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของสูติบัตรของนักเรียน
 • สำเนาวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
 • บัตร Visa / Mastercard สำหรับการชำระเงิน (ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถคืนเงินได้)

ขั้นตอนที่ 2: การรับใบสมัครเพื่อการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและการลงทะเบียน

นักเรียนจะได้รับใบสมัครอัตโนมัติ  โปรดทราบว่านี่เป็นการยอมรับใบสมัครไม่ใช่ข้อเสนอ

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผลการสมัคร

ทีมฝ่ายธุรการจะทำการประเมินการสมัครทั้งหมด  โดยพิจารณาเอกสารย้อนหลัง 2 ปี – 18 เดือน ก่อนที่จะได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลต่อไปนี้

 • รายงานผลการเรียนล่าสุดของภาคการศึกษาล่าสุดของนักเรียน
 • ผลลัพธ์ NAPLAN ล่าสุดของนักเรียน

ขั้นตอนที่ 4: สัมภาษณ์การลงทะเบียน

สำนักงานฝ่ายรับเข้าศึกษาของเราจะติดต่อนักเรียนก่อนเริ่มปีการศึกษา เพื่อนัดสัมภาษณ์การลงทะเบียนและขอให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มการรับสมัครของเรา  หากสถานการณ์หรือรายละเอียดการติดต่อของนักเรียนเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้โปรดแจ้งฝ่ายธุรการของเรา

ขั้นตอนที่ 5: ข้อเสนอของโรงเรียน

หากใบสมัครของนักเรียนประสบความสำเร็จ โรงเรียนจะส่งจดหมายให้กับครอบครัว

ขั้นตอนที่ 6: การยอมรับเข้าเรียนในโรงเรียน

ในการยอมรับข้อเสนอของทางโรงเรียน Geelong จะต้องส่งสิ่งต่อไปนี้มายังโรงเรียน

 • การยอมรับข้อเสนอที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสอง
 • การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ไม่สามารถขอคืนได้)

ขั้นตอนที่ 7: การเริ่มต้นเข้ามาเรียนที่โรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนโดยจะจัดกิจกรรมช่วงเช้าและช่วงเปลี่ยนก่อนเปิดเทอม

Boarding (นักเรียนประจำ)

บางทีมันอาจเป็นส่วนผสมที่วิเศษสำหรับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดเล็ก และหลากหลายท้าทายให้นักเรียนประจำของเราก้าวออกจากตัวเอง และเรียนรู้จากและกับคนอื่น ๆ ทุกวัน มิตรภาพที่พวกเขาทำนั้นเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดของพี่น้อง และนักเรียนประจำส่วนใหญ่ชอบเวลาของพวกเขาที่ Mossgiel และ Mackie

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าวันสำหรับนักเรียนประจำของเรา เหมือนกับวันของนักเรียน เพื่อขณะที่อยู่ในโรงเรียน ช่วยให้พวกเขารวมเข้าด้วยกันกับทั้งโรงเรียน และให้โอกาสที่ดีที่สุดในการค้นหากลุ่มมิตรภาพของพวกเขา โดยการรู้จักผู้คนหลากหลาย นอกจากเพื่อนกินนอน

ที่โรงเรียนมัธยม (ปีที่ 7 และ 8) นักเรียนประจำขึ้นรถบัสไปโรงเรียนจากโรงเรียนประจำและกลับมาทุกวัน อาหารกลางวันของพวกเขาจะรับได้จากโรงอาหาร และพวกเขาจะมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน บ้าน และการฝึกอบรม กีฬา

ที่โรงเรียนชั้นเด็กระดับ senior พวกเขาจะพบกันตั้งแต่เริ่มต้นของวัน รับอาหารกลางวันจากห้องอาหารและกินกับเพื่อน ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในบ้านด้วยกัน รวมทั้งเข้าร่วมชั้นเรียนและฝึกกีฬา

เมื่อนักเรียนประจำกลับมาที่หอพักนักเรียน พวกเขามีกิจกรรมที่มีโครงสร้าง แต่อนุญาตให้นักเรียนเลือกกิจกรรมของตนเอง กับเพื่อนหรือครอบครัว ในช่วงสัปดาห์ที่มีการฝึกอบรมกีฬา และการศึกษา แต่นักเรียนยังคงมีสองสามชั่วโมงหลังเลิกเรียนไม่กี่คืนต่อสัปดาห์เพื่อพักผ่อนที่หอพักหรือออกไปเที่ยวกับเพื่อน เจ้าหน้าที่ประจำจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน และเมื่อไหร่พวกเขาจะกลับมาอีกครั้ง แต่ก็มีระดับความเป็นอิสระและความไว้วางใจ ในวันหยุด
สุดสัปดาห์จะมีกีฬาเช้าวันเสาร์ และอาจมีการจัดกิจกรรมบ้านพักในคืนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ในช่วงเวลาเหล่านี้บ้านของเด็กหญิงและเด็กชายมักจะรวมกันเป็นเวลาหนึ่งวัน หรือดูหนังกลางคืน

ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนประจำมีเวลาเรียนสองชั่วโมงเพื่อทำงานโดยไม่ถูกรบกวนจากก ารบ้าน โครงการหรือการแก้ไข ผู้สอนวิชาการที่ผ่านการรับรอง (โดยปกติคืออาจารย์วิทยาลัย) จะให้การสนับสนุนการเรียนรู้ และผู้สอนประจำบ้านพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม พวกเขายังสามารถทำงานร่วมกับนักเรียนประจำอื่น ๆ ที่ได้ทำหรือกำลังทำเรื่องเดียวกัน ไม่มีโทรศัพท์และไม่สามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาที่ศึกษา เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าทำไมนักเรียนประจำจึงเรียนเก่ง เมื่อทุกคนกำลังศึกษาอยู่ไม่มีอะไรให้ทำนอกจากการศึกษาดังนั้นจึงไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนของเราเป็นครูที่โรงเรียนซึ่งหมายความว่าการดูแลอภิบาล และการสนับสนุนทางวิชาการเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับเส้นทางที่มีโครงสร้าง และเจ้าหน้าที่ประจำจะกลายเป็นคนสนิท

นักเรียนของเราพัฒนาความเป็นอิสระ และมีน้ำใจ พวกเขารู้สึกซาบซึ้งในครอบครัว และมีส่วนร่วมในช่วงเวลาของพวกเขาที่วิทยาลัยจีลอง และเราภูมิใจในผู้คนที่พวกเขาเป็น

ประโยชน์ของการอยู่โรงเรียนประจำ

 • การสอนเชิงวิชาการ
 • ควบคุมเวลาเรียนทุกเย็น (ไม่อนุญาตสื่อสังคมและโทรศัพท์)
 • สภาพแวดล้อมทางวิชาการที่สนับสนุนและมีพลวัต
 • มิตรภาพใหม่และหลากหลาย
 • การพัฒนาความเป็นอิสระ
 • สะดวกสำหรับการฝึกกีฬาและกิจกรรมร่วมหลักสูตรอื่น ๆ
 • เวลาครอบครัวที่มีคุณภาพ

The Geelong College-High school-Aus 04 The Geelong College-High school-Aus 05 The Geelong College-High school-Aus 06

 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855