The Oxford English Centre

The Oxford English Centre

ก่อตั้งในปี 1979 เป็นสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองจาก British Council, English UK และยังได้รับการรับรองจากกลุ่มโรงเรียนคุณภาพอย่าง Quality English, IACC และเป็นหนึ่งในสมาชิก The English Net work (TEN) หรือเรียกว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุด 10 สถาบันของประเทศอังกฤษอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • General English
  • IELTS
  • TOEFL
  • English for Business
  • English for Medicine
  • English for teacher
  • Legal English
  • English for Law

เรียนต่อ ประเทศอังกฤษ:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

5 + 8 =

You have Successfully Subscribed!