×
 • Course

 • Country

The Scots College

ที่อยู่: Locked Bag 5001, Bellevue Hill NSW 2023, Australia
ประเภท: โรงเรียนชายล้วน
เว็บไซต์: http://www.tsc.nsw.edu.au

The Scots College-High school-Aus 01

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน THE SCOTS COLLEGE เป็นโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียที่โดดเด่นเกี่ยวกับ การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การผจญภัย และการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนชาย เราสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน เรียนรู้นำความรู้มาใช้ เมื่อพวกเขามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยกัน  โรงเรียน THE SCOTS COLLEGE ได้สอนนักเรียนชาย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 จากซิดนีย์ นิวเซาธ์เวลส์ และหลายประเทศจากทั่วโลก

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาวัฒนธรรมของความคาดหวังสูงที่หล่อเลี้ยงการพัฒนาของนักเรียนที่สร้างสรรค์ความมั่นใจและประสบความสำเร็จ ในฐานะหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชายชั้นนำในซิดนีย์เรารับทราบถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของนักเรียน ความท้าทาย และโอกาสการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีรูปแบบเฉพาะตัวมากขึ้น ตามรูปแบบการพัฒนาของเด็กนักเรียนชาย ตามอายุ หรือระดับชั้นปี

เด็กนักเรียนชายของเราได้รับการสนับสนุนให้พัฒนา ‘ความคิด‘ เพื่อทำความเข้าใจกับธรรมชาติของสติปัญญา พวกเขาทุกคนต้องการการสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง และความเชื่อในพลังของความมุ่งมั่นของตนเองในการเรียนรู้ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและความถูกต้องของประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดความยืดหยุ่น ขยายโอกาสในการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตามเป้าหมาย

The Scots College-High school-Aus 02

ค่านิยมที่แข็งแกร่งและเชิงบวกมีความสำคัญต่อโรงเรียนของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพในชุมชนของเราที่มีต่อพระเจ้า คนอื่น ตนเองและสภาพแวดล้อมของเราโดยสอดคล้องกับนโยบายและการ
ปฏิบัติของเรากับหลักการของคริสเตียน

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน The Scots College มีหลักสูตรบังคับของคณะกรรมการการศึกษา ในชั้นม.1 และ ม.2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาได้หลาย ทั้งภาษาทั้งจีน ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย และละติน

นักเรียนชั้นม.3 ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการการศึกษากลางแจ้ง และสามารถเข้ามาพักในที่อยู่อาศัยสำหรับวิทยาเขต Glengarry ในหุบเขา Kangaroo  Glengarry มีชื่อเสียงในการมอบช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับเด็กนักเรียนชายเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ชาย

ในชั้นม.3 และ ม.4 นักเรียนสามารถเลือกเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรกลางของ NSW Board of Studies ซึ่งสามารถเลือกสองวิชาจากวิชาที่หลากหลายในสี่คณะ นี่เป็นเวลาสำหรับนักเรียนชายในการค้นหาตนเองและค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจในการเตรียมตัวสำหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนของพวกเขา สำหรับนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6 โครงการแนะแนวอาชีพการศึกษาที่ครอบคลุมถูกนำเสนอให้กับนักเรียน  และเสนอแนวทางที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นปีสุดท้ายที่เรียนในโรงเรียนแห่งนี้

ในชั้นม.5 และ ม.6 นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียน HSC ที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน  โรงเรียนยังมีหลักสูตรอาชีวศึกษาที่คณะกรรมการอนุมัติเช่น การก่อสร้างรวมถึงการเข้าถึงหลักสูตร VET ที่ TAFE

เราสนับสนุนให้นักเรียนขยายขอบเขตของพวกเขา และโรงเรียนของเราสามารถจัดหาหลักสูตรเฉพาะทางให้กับพวกเขาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงหลักสูตรพิเศษ

Quest Honors

โครงการ Quest Honors เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระบุและติดตามความสนใจด้านวิชาการของพวกเขา  เด็กนักเรียนชายสามารถเรียนในคณะเดียวหรือหลายคณะได้ และสามารถใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือในการแสดงความสามารถและความมุ่งมั่นในการศึกษาของพวกเขา

การแบ่งคณะ

โรงเรียนของเราได้พัฒนาโครงสร้างคณะโดยมีเจตนาคล้ายกับที่ใช้ในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา ภายในแต่ละคณะมีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะด้านของการศึกษาแต่ละสาขา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

The Scots College-High school-Aus 03

เกณฑ์การรับสมัคร

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 • ม.1 ถึง ม.3 จะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษระดับขั้นต่ำ 4 หรือระดับกลางของ ESL
 • ม.4 จะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษระดับขั้นต่ำ 5 หรือระดับกลางของ ESL
 • ม.6 จะต้องใช้คะแนนระดับ 5 ทั้งหมดหรือระดับกลางขั้นสูงของ ESL
  หากนักเรียนต่างชาติไม่มีระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่กำหนดการเริ่มต้นในปีการศึกษาจะเป็นไปตามเงื่อนไข เมื่อจบหลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนมัธยมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและผ่านระดับภาษาตามเกณฑ์ของ ESL Scales นักเรียนต่างชาติควรปรึกษาตัวแทนด้านการย้ายถิ่นฐานเพื่อขอวีซ่า
 • ใบรับรองการลงทะเบียน (CoE)

กระบวนการลงทะเบียน

ผู้ปกครองของนักเรียนต่างชาติจ่ายค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน (FFPOS) เพื่อสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียน Scots สำหรับบุตรของตนเอกสารดังต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้

สามารถ ดาวน์โหลด และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครการลงทะเบียนด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของเรา www.tsc.nsw.edu.au/international-students เอกสารที่ต้องการ:

 • ใบรับรองภาษาอังกฤษจากบริการประเมินการศึกษาของออสเตรเลีย (www.aeas.com.au)
 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียนต่างชาติแปลเป็นภาษาอังกฤษ (หากจำเป็น)
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของนักเรียนต่างชาติ
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง
 • สำเนารายงานโรงเรียนล่าสุดสามฉบับของนักเรียนต่างชาติ
 • สำเนารายงานทางการศึกษาหรือทางการแพทย์ใด ๆ ถ้ามี
 • สำเนาของเอกสารวีซ่าออสเตรเลีย
 • รายงาน ESL ใด ๆ จากโรงเรียนสอนภาษาแบบเร่งรัด / โรงเรียนนานาชาติหากมี

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์ธุรกิจ Lang Walker

ศูนย์ธุรกิจ Lang Walker เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของภูมิทัศน์ทางตอนใต้สุดของวิทยาลัยบนเนินเขา Scotsman ศูนย์แห่งนี้มีพื้นที่บนชั้นสอง 1,270 ตารางเมตรประกอบด้วยพื้นที่การเรียนการสอน และการเรียนรู้แปดพื้นที่ซึ่งได้รับการติดตั้งบนแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรม (ABL) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การปรับตัวให้เข้ากับความนิยมขององค์กรเชิงพาณิชย์ชั้นนำ

จากความสำเร็จของแนวคิดนี้ใน Graeme Clark Centre พื้นที่เหล่านี้รวมถึงโอกาสสำหรับพื้นที่ทำงานส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกัน พร้อมกับห้องบรรยายขนาดโรงละครที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ และห้องเรียนทั่วไป รวมถึงคลินิก ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับผู้มาเยี่ยมเยียน และห้องศิษย์เก่า ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Old Boys ’Union ห้องอันสวยงามชั้นบนนี้สามารถเปิดออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสร้างพื้นที่ฟังก์ชั่นขนาดใหญ่สำหรับการจัดสัมมนา และอาหารเย็น รวมถึงสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และการรำลึกถึง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการบันทึกประวัติศาสตร์และสิ่งต่าง ๆ จากคอลเลคชันคอลเลจ และสนุกกับการทำงานร่วมกันกับศูนย์วิจัยในระดับเดียวกัน สถานที่นี้มีพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจะเป็นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่วิจัยของวิทยาลัย

Graeme Clark Center สำหรับนวัตกรรมในสาขาวิทยาศาสตร์

ศูนย์คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ เก่งด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคารมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นวิสัยทัศน์ของเราว่าสถานที่นี้จะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอนาคตที่ยั่งยืน

อาคารเป็นโครงสร้างที่สำคัญ มีความสูงสี่ชั้นโดยชั้นล่างเปิดออกสู่ดาดฟ้าสระ ชั้นนี้มีห้องเรียนเพื่อการพัฒนาส่วนบุคคลและสุขภาพสองห้อง และศูนย์ความแข็งแกร่งและปรับอากาศ / แอโรบิกขนาดใหญ่

อีกสองชั้นถัดไปให้ห้องปฏิบัติการขนาดสองสี่ทั่วไปที่มีแปดช่องว่างติดกับห้องทฤษฎีวิทยาศาสตร์ พิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และห้องเตรียมการสำหรับพนักงาน ชั้นบนสุดประกอบด้วยห้องคณิตศาสตร์สิบห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมสำหรับพนักงาน

Centenary Center

ศูนย์ครบรอบหนึ่งศตวรรษเปิดอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าการรัฐออสเตรเลียเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2542 อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของแผนกดนตรี และแผนกคริสเตียนศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงของเรา สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ โรงละคร Coote และอัฒจันทร์สำหรับการแสดงกลางแจ้งและการประชุม

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านดนตรีพิเศษ ได้แก่

 • สตูดิโอบันทึกเสียง
 • ห้องปฏิบัติการคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
 • ห้องซ้อมอันตระการตา
 • ห้องเรียนดนตรี
 • สตูดิโอการเรียนการสอนพร้อมเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่
 • ห้องฝึกซ้อมสำหรับนักเรียน

ห้องสมุดดนตรีและแหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้นมีห้องเก็บอุปกรณ์สำหรับนักเรียน และเครื่องมือของวิทยาลัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานทั้งคณะ และแผนกวิชาดนตรี และฝ่ายต้อนรับรวมอยู่ในชั้นกลาง

ห้องสมุดและศูนย์ทรัพยากรดิจิตอล

ห้องสมุด Stevenson เป็นสถานที่การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาและในโรงเรียนมัธยม โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ที่มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับเด็ก ๆ ในการเรียนรู้และสื่อดิจิทัล

แหล่งข้อมูลของโรงเรียน ทำให้มั่นใจได้ว่าครูและนักเรียนจะได้รับสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและครอบคลุมซึ่งตอบสนองต่อความต้องการ และความต้องการเฉพาะของแต่ละหลักสูตร

ทรัพยากรเหล่านี้รวมถึง:

 • หนังสือ
 • eBooks
 • หนังสือเสียง
 • วารสารออนไลน์เพื่อการวิจัยและนันทนาการ
 • สื่อภาพและอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับความต้องการการเรียนรู้ของนักเรียน

นอกจากนี้ห้องสมุดยังสนับสนุนโปรแกรมที่แข็งแกร่งของการอ่านภายนอก และกิจกรรมสื่อที่ช่วยให้เด็ก ๆ ปรับทักษะสื่อดิจิตอลของพวกเขา

รวมถึง:

 • ความท้าทายการอ่าน
 • การประสานงานของกลุ่มสื่อนักเรียน
 • การประสานงานของกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์และการประชุมเชิงปฏิบัติการวันหยุด
 • การประกวดภาพถ่ายประจำปี
 • เทศกาลหนังสั้นประจำปีของ ScotsFest
 • โรงภาพยนตร์ Open Air ประจำปี

กิจกรรมหลักสูตรพิเศษเหล่านี้พยายามเชื่อมต่อเด็กชายกับเทคโนโลยีการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา

 • มหาวิทยาลัย Scots College มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่หลากหลายเช่น:
 • ห้องแอโรบิค
 • สถานที่เล่นคริกเก็ต
 • ยิม
 • สนามบาสเก็ตบอลในร่ม และกลางแจ้ง
 • สระว่ายน้ำ
 • Three ovals
 • สนามเทนนิส
 • ห้องยกน้ำหนัก

Boarding at Scots (ที่พักสำหรับนักเรียนประจำ)

The Scots College-High school-Aus 04

นักเรียนประจำเป็นส่วนสำคัญของชุมชนชาวสกอตมานานกว่าศตวรรษ

วิทยาลัยสก็อตเปิดโรงเรียนประจำในซิดนีย์ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไปและให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการอบรมเลี้ยงดูซึ่งบุตรชายของคุณได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ถึงศักยภาพสูงสุดของเขา ในฐานะนักเรียนประจำลูกชายของคุณจะอยู่ในหอพักนักเรียนทั้งห้าแห่งของเรา ซึ่งเขาจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากศิษยาภิบาล และความเอาใจใส่เป็นรายบุคคลพร้อมสัมผัสถึงความสุขในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเขา

ประโยชน์ของการเป็นนักเรียนประจำที่สกอตรวมถึง:

 • นักเรียนประจำอาศัยอยู่ในหอพักนักเรียนหนึ่งในห้าแห่ง และเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตส่วนตัวและพื้นที่อ่านหนังสือภายในหอพัก นักเรียนประจำปี 12 จะได้รับห้องพักเดี่ยว
 • เมนูที่สดใหม่และมีคุณค่าทางโภชนาการได้รับการพัฒนาโดย Trippas White Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านอาหารของวิทยาลัย
 • โอกาสในการบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกีฬา และหลักสูตรร่วม
 • การดูแลอย่างใกล้ชิดของงานวิชาการโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ
 • โอกาสในการพัฒนาความเป็นอิสระและความมั่นใจในตนเอง
 • เรียนรู้ที่จะอยู่ในชุมชนที่ใกล้ชิดกับคนรอบข้าง
 • การสร้างเพื่อนที่ยืนยาวจากทั่วโลก
 • ผู้ปกครองได้ติดต่อกับความก้าวหน้าของบุตรของตนทุกวันผ่านทาง Pipeline ซึ่งเป็นบริการข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นเรียลไทม์ของวิทยาลัย

 

อยู่ประจำชั่วคราว

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียน เช่นเดียวกับโรงเรียนประจำแบบกลางวันทั่วไป ซึ่งนักเรียนจะยังคงอยู่ที่วิทยาลัยเพื่อทำการบ้านให้เสร็จก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทีมธุรการของเราที่ admissions@tsc.nsw.edu.au หรือดาวน์โหลดได้ที่ Boarding Prospectus ของเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855