The Southport School

The Southport School

ตั้งอยู่ในเมือง Gold Coast เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย เมืองแห่งนี้จะมีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยว ตัวร.ร.นั้นก็อยู่ใกล้ๆกลับห้างสรรพสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย โรงเรียนเป็นร.ร.ชายล้วนได้เปิดมาตั้งแต่ปี 1901 มีประวัติที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอน และเป็นร.ร.ที่ติดอันดับของประเทศออสเตรเลียแห่งหนึ่ง ร.ร.มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการศึกษาและด้านกีฬา เน้นการทำกิจกรรมเพราะร.ร.ได้เห็นจุดสำคัญของการคิดและการเรียนรู้ของเด็กผู้ชายนั้นต่างจากเด็กผู้หญิง นอกจากนั้นทางร.รยังได้เน้นเรื่องการเรียนการสอนที่เข้มข้นและได้มีการสอนพัฒนาความเป็นผู้นำ ในการคิดการแสดงออควบคู่กันไป เพื่อให้ความตั้งใจออกมาสำเร็จผล ทางร.ร.ได้จัดให้มีจำนวนนักเรียนแต่ละห้องน้อยเพื่อให้การเข้าถึงระหว่างอาจารย์กับนักเรียนนั้นง่ายขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการเข้าร่วมด้านกีฬาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพราะการเล่นกีฬานั้นเป็นส่วนสำคัญสำหรับเด็กผู้ชาย ทางร.ร.ได้มี Boarding Program สำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจที่จะพักอยู่ในหอพักร.ร.

เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

4 + 5 =

You have Successfully Subscribed!