×
 • Course

 • Country

The Southport School

ที่อยู่: 2 Winchester St Southport QLD 4215
ประเภท>: โรงเรียนชายล้วน
เว็บไซต์: http://www.tss.qld.edu.au

The Southport School-High School-AUS 01

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน TSS เป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษ และโรงเรียนประจำในโกลด์โคสต์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (อนุบาล) ถึงชั้น ม.6 โดยมีโรงเรียนประจำให้บริการตั้งแต่ชั้น ม.1

โรงเรียน TSS ให้วิธีการที่สมดุล และแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียนชาย

ชีวิตในฐานะนักเรียนประจำ

ชื่อเสียงของเราในฐานะโรงเรียนประจำชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของออสเตรเลียนั้น ถูกสร้างขึ้นมานานกว่าศตวรรษเพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย และมีการดูแลเอาใจใส่สำหรับบุตรหลาน และครอบครัวในระดับภูมิภาค

ที่พักระดับเฟิร์สคลาสมีให้ในบ้านพักตากอากาศทันสมัย 5 หลัง แต่ละหลังมีผู้พักอาศัยในบ้าน ผู้ช่วยแม่บ้าน และแม่บ้าน พร้อมกับผู้ใหญ่ 4 คน นอกจากนี้อาจารย์ใหญ่ และรองอาจารย์ใหญ่อยู่ในบริเวณโรงเรียน ในขณะที่มีการส่งเสริมความรู้สึกเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่ง พื้นที่ส่วนบุคคลและความเป็นอิสระยังได้รับการสนับสนุนผ่านพื้นที่ศึกษาส่วนตัวสำหรับนักเรียนประจำ และห้องส่วนตัวสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 11 และ 12 เพื่อช่วยในการสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่ดี นักเรียนประจำชั้นปีที่ 8 ถึง 10 ทำการบ้านทุกคืนในห้องเรียนภายใต้การดูแลของครูคณิตศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของเรา ข้อตกลงนี้ได้พิสูจน์คุณค่าในรูปของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นในหมู่เด็กผู้ชาย

สุขภาพและโภชนาการที่ดีสมรรถภาพทางกาย และความผาสุกทางอารมณ์เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญในการดูแลเด็ก ๆ คณะกรรมการจัดเลี้ยงของโรงเรียนประจำซึ่งรวมถึงนักเรียน – จะพบกันในแต่ละเทอมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเมนูและรับรองทางเลือกด้านสุขภาพใน Old Gym Café กีฬาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและขนบธรรมเนียมของ TSS และสำหรับผู้เล่นกีฬา มันเป็นแหล่งของการกระตุ้นสุขภาพที่เพิ่มความรู้สึกถึงความเป็นอยู่ที่ดี

The Southport School-High School-AUS 02

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

หลักสูตรสำหรับนักเรียนประจำตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 7 ถึงปีที่ 12 (ม. 1 – ม. 6)

 

หลักสูตรปีที่ 7

โปรแกรมวิชาการของ TSS ได้รับการออกแบบมาสำหรับเด็กผู้ชาย และอาจารย์ของเราออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉพาะเพื่อดึงดูดเด็กผู้ชาย และเพื่อตอบสนองความแข็งแกร่งและความท้าทายของพวกเขา เด็กผู้ชายได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุนให้ขยายการเติบโต การเรียนรู้และการพัฒนาผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมหลักสูตรที่หลากหลาย เด็กชาย TSS ได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในทุกสิ่งที่ TSS มีให้ ชั้นปีที่ 7 จะเรียน:

 • ชีวิตและศรัทธา
 • ความเป็นผู้นำ
 • อังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปะ: ละครดนตรีและทัศนศิลป์
 • ภาษา: จีนและฝรั่งเศส
 • เทคโนโลยี: เทคโนโลยีการออกแบบ เทคโนโลยีดิจิตอล และวิศวกรรมหุ่นยนต์
 • สุขภาพ & พลศึกษา
 • ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและข้อมูล
 • โปรแกรมการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ: โดยการเชิญ
 • การศึกษากลางแจ้งและการฝึกอบรมการผจญภัย

 

กรอบแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกของเรามีเป้าหมายเพื่อสร้างการมองโลกในแง่ดี ระบุจุดแข็ง และคุณธรรมของตัวละคร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจนี้ เพื่อเพิ่มและรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กชายและสร้างชายหนุ่มที่เป็นบวกและมีความยืดหยุ่น

 

หลักสูตรปีที่ 8

หลักสูตร Year 8 ที่ TSS สะท้อนถึงหลักสูตรออสเตรเลีย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะ ภาษา เทคโนโลยี สุขภาพ และพลศึกษา

นอกจากนี้นักเรียนสามารถสัมผัสกับกิจกรรมร่วมหลักสูตรที่หลากหลาย และได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในทุกสิ่งที่ TSS มีให้ การศึกษาความเป็นผู้นำ และชีวิตและศรัทธา เป็นพื้นฐานของจริยธรรมของ TSS การเรียนรู้จึงเป็นแบบองค์รวมการพัฒนาบุคคลในสภาพแวดล้อมทางจิตวิญญาณที่สนับสนุนและเอาใจใส่

นักเรียนชั้นปีที่ 8 เรียน:

 • ชีวิตและศรัทธา
 • ความเป็นผู้นำ
 • อังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปะ: ละครดนตรีและทัศนศิลป์
 • ภาษา: จีนหรือฝรั่งเศส
 • เทคโนโลยี: เทคโนโลยีการออกแบบ; เทคโนโลยีดิจิตอลและวิศวกรรมหุ่นยนต์สุขภาพ & พลศึกษา
 • โปรแกรมการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ: โดยการเชิญการศึกษากลางแจ้ง

 

หลักสูตรปีที่ 9

หลักสูตร Year 9 ที่ TSS สะท้อนให้เห็นถึงหลักสูตรของออสเตรเลีย: อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ศิลปะ ภาษา เทคโนโลยี สุขภาพและพลศึกษา การศึกษาความเป็นผู้นำและชีวิตและศรัทธาเป็นพื้นฐานของจริยธรรมของ TSS

นอกจากนี้นักเรียนในชั้นปีที่ 9 ยังมีตัวเลือกในการเลือกวิชาเลือก 5 วิชาจากวิชาศิลปะ ภาษา เทคโนโลยีและธุรกิจ

นักเรียนชั้นปีที่ 9 เรียน:

Life & Faith (ชีวิตและศรัทธา) Mathematics (คณิตศาสตร์)
Leadership (ความเป็นผู้นำ) Science (วิทยาศาสตร์)
English (อังกฤษ) History (ประวัติศาสตร์)
Health & Physical Education(สุขภาพ & พลศึกษา) Academic Talent Development Program: by invitation(โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ: โดยการเชิญ)

นักเรียนชั้นปีที่ 9 ศึกษาต่อในเนื้อหาการเรียนรู้หลักสูตรของออสเตรเลีย ในขณะที่ภาษาเสริม วิชาเลือกภาคการศึกษา 5 ภาค จะมีการศึกษาตลอดทั้งปี โดยนักเรียนจะต้องเลือกวิชาภาคบังคับหนึ่งวิชาจากภาควิชาศิลปะ ละคร ดนตรี หรือทัศนศิลป์ และวิชาบังคับหนึ่งวิชาจากเทคโนโลยี: เทคโนโลยีการออกแบบ เทคโนโลยีดิจิตอล หรือวิศวกรรม พร้อมตัวเลือกฟรี สำหรับวิชาเลือกที่เหลืออีกสามวิชามีตัวเลือกดังนี้:

 • องค์กรธุรกิจ (Business & Enterprise)
 • จีน (Chinese)
 • ภาษาฝรั่งเศส (French)
 • ภูมิศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (Geography and Civics)
 • เทคโนโลยี (Technologies) :
  • การออกแบบ-แบบดั้งเดิม
  • การออกแบบ – นวัตกรรม
  • เทคโนโลยีดิจิตอล – การเข้ารหัส (Digital Technology –Coding
  • เทคโนโลยีดิจิตอล – แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ (Digital Technology – Software Application)
 • เทคโนโลยีวิศวกรรม (Engineering Technology)
 • ศิลปะ (The Arts):
  • ละคร (Drama)
  • เพลง (Music)
  • ทัศนศิลป์ (Visual Art)

 

ในปีที่ 10 นักเรียนทุกคนเรียน

 • ชีวิตและศรัทธา (Life & Faith)
 • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • อังกฤษ (English)
 • คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • วิทยาศาสตร์ (Science)
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Sciences)
 • สุขภาพ & พลศึกษา (Health & Physical Education)
 • ค่ายการศึกษากลางแจ้ง (Outdoor Education Camp)

เลือกวิชาวิทยาศาสตร์ 2 วิชา และวิชาเลือกอื่นอีก 4 วิชา (3 ภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา) ได้รับเลือกจากรายการต่อไปนี้

การบัญชี (Accounting) ภูมิศาสตร์ (Geography)
เกษตรกรรม (Agricultural) โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ :ตามคำเชิญ (Academic Talent Development Program (by invitation)
วิทยาศาสตร์ (Science) ทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(Industrial Technology Skills)

ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ (Ancient History) กฎหมายศึกษา (Legal Studies)
ชีววิทยา (Biology) ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Modern History)
เคมีธุรกิจ (Business Chemistry) เพลง (Music)
จีน (Chines) ส่วนขยายดนตรี (บังคับเรียนดนตรี) (Music Extension)
การออกแบบ (Design) พลศึกษา (Physical Education)
ดิจิตอลโซลูชั่น (Digital Solutions) ฟิสิกส์ (Physics)
ละคร (Drama) คณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist Mathematics)
เศรษฐศาสตร์ (Economics) ทัศนศิลป์ (Visual Art)
วิศวกรรม (Engineering) ภาษาฝรั่งเศส (French)

นักเรียนที่มีการเรียนดี พวกเขามีโอกาสที่จะเริ่มต้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีอยู่กับ Bond University’s ‘Student for a Semester’ และ Griffith University’s GUEST Program

 

หลักสูตรปีที่ 11 และ 12

ในช่วงปีที่ 11 และ 12 นักเรียนจะได้เรียนรู้ชีวิตและศรัทธา ความเป็นผู้นำ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และวิชาเลือกอีก 3 วิชา นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาวิชาที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้เลือกอาชีพที่ต้องการ หรือเพื่อเปิดโอกาสมีตัวเลือกในทางอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพในอนาคต และผลการเรียนในปีที่ 10 ของนักเรียนควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเลือกวิชาในระดับที่สูงขึ้น

โรงเรียนแนะนำให้คุณเลือกวิชาเหล่านั้น

 • สิ่งที่คุณสนใจมากที่สุด
 • คุณทำงานได้ดีที่สุด
 • ซึ่งอาจเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าระดับอุดมศึกษา

นักเรียนปี 11 และ 12 เรียน

 • ชีวิตและศรัทธา
 • ความเป็นผู้นำ
 • ภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดี หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม หรือ * ภาษาอังกฤษที่จำเป็นเฉพาะกลุ่ม
 • คณิตศาสตร์ทั่วไป หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือ * คณิตศาสตร์ที่จำเป็นเฉพาะกลุ่ม

 

วิชาเลือก: เลือกเรียน 3 วิชาจากรายชื่อเหล่านี้

การบัญชี ภาษาฝรั่งเศส
วิทยาศาสตร์การเกษตร ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์โบราณ * ทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชีววิทยา กฎหมายศึกษา
ธุรกิจ ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
เคมี เพลง
จีน ** ส่วนขยายวิชาดนตรี (ต้องเรียนดนตรี)
การออกแบบ พลศึกษา
ดิจิตอลโซลูชั่น ฟิสิกส์
ละคร ผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ * กีฬาและสันทนาการ
วิศวกรรม ทัศนศิลป์
** ส่วนขยายวรรณคดีอังกฤษ

 

* วิชาที่สมัคร / VET
** วิชาที่เรียนในปี 12 เท่านั้น

 

เกณฑ์การรับสมัคร

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียน Southport จะต้องแสดงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น่าพอใจและทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่ลงทะเบียน

 • สำเนารายงานผลการเรียนของโรงเรียนของนักเรียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 • สำเนาที่ผ่านการรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารอ้างอิงจากอาจารย์ใหญ่หรือครูประจำชั้นของนักเรียนเมื่อลงทะเบียน
 • สำเนาใบรับรองการสอบสาธารณะใด ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน

ผลการทดสอบบริการการศึกษาของออสเตรเลีย (AEAS) ทดสอบหรือแสดงหลักฐานว่าระดับภาษาอังกฤษของเขานั้นมีมาตรฐานเพียงพอที่จะช่วยให้เขาสามารถรับมือกับชั้นเรียนได้

 

ที่พักนักเรียนประจำ

เราภูมิใจอย่างยิ่งที่จะบอกว่าชีวิตประจำวันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ TSS เสมอมา นับตั้งแต่นักเรียนประจำ
คนแรกที่เดินทางเข้ามาในปี 1909 ใน Thorold, McKinley และ Delpratt Houses นักเรียนประจำนำคุณสมบัติส่วนตัวเฉพาะของ TSS มาใช้ และมอบจิตวิญญาณให้โรงเรียน ชีวิตและความรู้สึกของชุมชน

การเป็นนักเรียนประจำเป็นประเพณีที่ TSS และ การมีการอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกการอยู่โรงเรียนประจำที่ดีที่สุดในออสเตรเลียเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่นเดียวกับการบริโภคดั้งเดิมของเรา จากพื้นที่ประเทศเรา มีนักเรียนประจำจากทุกรัฐและทุกเมืองในออสเตรเลีย และนักเรียนต่างชาติจากเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแปซิฟิกใต้ อยู่โรงเรียนกินนอนอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 7 ถึงปีที่ 12 ในช่วงเปิดเทอมเท่านั้น

ที่ TSS เรามีหอพัก 5 แห่งและจัดกลุ่มเด็กผู้ชายตามแนวตั้งตามกลุ่มอายุ ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวสำหรับเรื่องนี้คือ Rogers House ซึ่งเป็น Boarding House ของ School มีข้อดีหลายอย่างของระบบนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการอนุญาตให้เด็ก ๆ ผสมกันไม่เฉพาะกับเด็กชายอายุของตัวเอง

เด็ก ๆ ที่เข้าสู่หอพักแห่งหนึ่งของโรงเรียนอาวุโสยังคงอยู่ในบ้านตลอดเวลาที่ TSS สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนไม่เพียง แต่กับเด็กชายอายุของพวกเขา แต่ยังรวมถึงเด็กชายที่อายุน้อยกว่าและอายุมากกว่าอีกด้วย ระบบนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำบ้านเด็กชายและผู้ปกครองจัดหาบ้านหลังที่สองในสภาพแวดล้อมของชุมชน การขึ้นเครื่องบินเพื่อการศึกษาที่ TSS มอบให้กับนักเรียนทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่กว้างขวางซึ่งรวมถึงพื้นที่ทางวิชาการวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการของชีวิตของเด็กชาย

บ้านห้าหลังแต่ละหลังมีพื้นที่สันทนาการซึ่งรวมถึงโต๊ะพูลโต๊ะปิงปองโทรทัศน์พร้อมเคเบิลและเกมอื่น ๆ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องครัวซึ่งรวมถึงเครื่องปิ้งขนมปังตู้เย็นและเตาไมโครเวฟ

โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์มากมายสำหรับนักเรียนประจำในช่วงกลางวันเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ นักเรียนประจำจำนวนมากเลือกที่จะนำแล็ปท็อปมาเองที่บ้านซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโรงเรียนใน Boarding House ได้ หอพักแต่ละแห่งมีอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้เวิลด์ไวด์เว็บเพื่อการวิจัยหรือติดต่อที่บ้านได้

นอกจากนักเรียนประจำของเราแล้วโรงเรียนยังมีพนักงานประจำประมาณ 35 คนโดยหอพักแต่ละหลังได้รับการแต่งตั้งจาก Housemaster ผู้ช่วย Housemaster และ Matron ของตัวเอง ข้อตกลงนี้จะช่วยให้บรรยากาศที่เป็นเหมือนครอบครัวมากขึ้นในหมู่ชุมชน Boarding ทั้งหมด อาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่ก็อาศัยอยู่ในบริเวณโรงเรียน

ข้อดีอย่างหนึ่งของ Boarding คือความภาคภูมิใจที่เด็ก ๆ มีในชุมชน ฉันแนะนำให้ลูกชายของคุณใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ในโรงเรียนและในชุมชนหอพัก โดยการทำเช่นนั้นเขาจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ“ ครอบครัว” ที่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักเรียนในปีที่ 8, 9 และ 10 มีที่พักสไตล์หอพักพร้อมพื้นที่ศึกษาส่วนตัวของตนเองและนักเรียนในปีที่ 11 และ 12 มีห้องส่วนตัวสำหรับสภาพแวดล้อมการเรียนที่เงียบสงบ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาหอพักนักเรียนของเราทั้งหมดได้รับการตกแต่งใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาตอบสนองความต้องการของนักเรียนของเรา

 • การเตรียมการภายใต้การดูแล
  นักเรียนชั้นปีที่ 8 ถึง 10 ดำเนินการเตรียมการสอนในห้องเรียนในวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีกับครูคณิตศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ความคิดริเริ่มนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของนักเรียนประจำของเรา
 • กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์
  มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะภาพยนตร์ซันเดย์เซิร์ฟบัส (จัดในระยะที่หนึ่งและสี่เท่านั้น) ทัศนศึกษาแปซิฟิกแฟร์คืนภาพยนตร์กลางแจ้งการเดินทางไปยังสนามฝึกซ้อมกอล์ฟท่องและยืนพาย เรียนรู้การกินนอนการเดินทางตกปลาเยี่ยมชมสวนสนุกในพื้นที่ของเรา Dream World, Sea World, Wet ‘n’ Wild, Air Factory และ Aqua Splash รวมถึงดิสโก้คืนกับโรงเรียนเซนต์ฮิลดา
 • ห้องรับประทานอาหาร
  โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดเลี้ยงแบบขึ้นประจำที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่พบคำศัพท์แต่ละคำเพื่ออภิปรายเมนู เมนูได้รับการประเมินโดยนักโภชนาการและสามารถดูได้ในแต่ละเทอมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน สลัดบาร์ถาวรมีให้บริการใน Dining Hall และนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้
 • Rogers House
  นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในชั้นปีที่ 7 จะพักในหอพักนักเรียนแยกต่างหาก การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกิดขึ้นกับกิจวัตรประจำวัน อย่างไรก็ตามสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปและรายละเอียดอื่น ๆ มีผลบังคับใช้กับ Rogers House
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและขึ้นเครื่องของเราโปรดติดต่อฝ่ายธุรการของเราที่หมายเลข + 61 1300 877 269
 • คู่มือ
  สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในแต่ละวันของการขึ้นเครื่องโปรดดูคู่มือการขึ้นเครื่องและคู่มือนักเรียนของเรา

The Southport School-High School-AUS 03 The Southport School-High School-AUS 04 The Southport School-High School-AUS 05 The Southport School-High School-AUS 06

The Southport School-High School-AUS 07 The Southport School-High School-AUS 08 The Southport School-High School-AUS 09

 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855