The University of Findlay

The University of Findlay

เป็นมหาลัยเก่าแก่ตั้งมามามากกว่า 124 ปี ตั้งอยู่ในเมือง Finlay อยู่ใน รัฐ Ohio เป็นมหาลัยขนาดกลาง มีนักเรียนมากกว่า 5,000 คน มีนักเรียนต่างชาติจาก 40 ประเทศทั่วโลก มีหลักสูตรปริญญาตรีกว่า 60 โปรแกรม หลักสูตรปริญญาโทด้าน MBA ที่มีชื่อเสียงมากๆมีศูนย์ภาษาขนาดใหญ่ไว้คอย บริการสำหรับนักเรียน ที่ไม่มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ พรั่งพร้อมด้วยอาคารเรียนที่ทันสมัย และสาธารณูปโภคที่ครบครัน ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมีห้องสมุด

ขนาดใหญ่และอุปกรณ์ Computer & Internet ห้องอาหาร ขนาดใหญ่ โรงยิม สระว่ายน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยมีหอพัก on campus หรือ apartment สำหรับนักเรียนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท จะพิจารณา GPA 2.5 ขึ้นไปไม่ต้องมีผลคะแนน TOEFLและประสบการณ์

เรียนต่อ ประเทศอเมริกา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

1 + 7 =

You have Successfully Subscribed!