Thompson Rivers University

Thompson Rivers University

ตั้งอยู่ในเมือง Kamloops มณฑล British Columbia เป็นวิทยาลัยที่เปิดตั้งแต่ปี 1970 และต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและการมาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพจนถึงทุกวันนี้ Thompson Rivers University มีวิทยาเขตอยู่ด้วยกัน 3 แห่งคือ Kamloops Campus, Williams Lake Campus และ Regional Centre หากแต่ Kamloopsเป็นสถาบันหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ตัวมหาวิทยาลัยนั้นถือว่าน่าอยู่เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวยแล้วยังมีต้นไม้และธรรมชาติอยู่ภายในตัวมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรการเรียนที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมากมายทั้ง ESL Programs, Certificate, Diploma, ปรีญญาตรี และ ปรีญญาโท นอกจากนี้ราคาค่าเล่าเรียนก็ถึงว่าไม่แพงมากถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยที่อื่นๆ

หลักสูตรการเรียน

English Language Program

 • Business Administration:
  • Master of Business Administration
  • Bachelor of Business
  • Bachelor of Economics
  • Bachelor of Accounting
  • Bachelor of Finance
  • Bachelor of Human Resources Management
  • Bachelor of Marketing
  • Bachelor of International Business
 • Computing Science and Technology:
  • Bachelor of Computing Science
  • Engineering Design and Drafting Technology Diploma
 • Sciences and Environment:
  • Bachelor of General Science
  • Bachelor of Animal Biology
  • Bachelor of Computer Science
  • Bachelor of Mathematics
 • Tourism and Hospitality:
  • Bachelor of Tourism Management
  • Resort and Hotel Management Diploma
 • Liberal Arts and Journalism:
  • Bachelor of History
  • Bachelor of Sociology
  • Bachelor of Psychology
 • Fine Arts:
  • Bachelor of Digital Art and Design

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

11 + 14 =

You have Successfully Subscribed!