×
 • Course

 • Country

University of Canada West

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) ประเทศแคนาดาซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดติดอันดับต้นๆของโลก และเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและการค้าต่างๆจึงเป็นเมืองศูนย์รวมของความเจริญและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเพรียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนที่มากประสบการณ์ในสาขาอาชีพโดยเฉพาะและสอนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง Top University เช่น UBC, SFU, University of Toronto, McGill University เป็นต้น หลักสูตรได้ได้รับการรับรองจาก EduCanada, BC EQA, ACBSP, Language Canada cและอยู่ในฐานข้อมูลที่ กพ อ้างอิงการรับรองคุณวุฒิ สามารถ transfer credits ได้ระหว่างมหาลัยวิทยาลัยรัฐ Public University/เอกชน Private University อื่นๆ ได้เนื่องจาก University Canada West อยู่ใน BC Transfer System (BCCAT) เช่น University of British Columbia, Simon Fraser University, British Columbia Institute of Technology, University Victory เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor Degree) ปริญญาโท (Master Degree) และ Pathway Program

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Master of Business Administration (MBA) หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและได้รับการรับรองโดย ACBSP ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • MBA Foundation หลักสูตรที่รองรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียน MBA โดยตรงได้ ใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 3 เดือนก่อนเข้าเรียนต่อ MBA โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • Bachelor of Arts in Business Communication และ Bachelor of Commerce หลักสูตรที่รวมทฤษฏีและการปฎิบัติในการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจเชิงลึก ได้รับการยอมรับและได้รับการรับรองโดย ACBSP ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี
 • Pathway Programโปรแกรมสำหรับนักเรียนที่ผลภาษายังไม่สามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและโทได้ หรือยังไม่เคยมีผลภาษาสามารถเรียนภาษาก่อนเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อได้ โดยแบ่งออกเป็นระดับ 1-6 สามารถขอทำแบบทดสอบภาษา (pathway internal test online) ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าเรียนได้เพื่อเช็คระดับภาษา

Entry Requirements

  ปริญญาโท (Master Degree)

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี CGPA ไม่น้อยกว่า 2.8 / 4.0 (3.0 on 4.33 scale)
  • ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (คะแนน Writing อย่างน้อย 6.0) หรือ TOEFL คะแนนรวมอย่างน้อย 87
  • มีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
   • ปริญญาตรีด้าน Business Administration (BBA) หรือ Commerce (BComm) หรือเทียบเท่า
    ประสบการณ์ทางานขั้นต่ำ 2 ปีในระดับ Manager ขึ้นไป
   • ผลสอบ GMAT/GRE ในระดับกลาง (ถ้ามี)
    **หากขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถสมัครเรียนหลักสูตร MBA Foundation ได้

  ปริญญาตรี (Bachelor Degree)

  • Bachelor of Arts in Business Communication
   • เกรดเฉลี่ยจากโรงเรียนมัธยม (12 year study) ขั้นต่ำ 2.0 (หรือเกรดรวม C ขึ้นไป)
   • ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 (ถ้าผลสอบต่ำกว่าที่กำหนดสามารถเข้าเรียนหลักสูตร (University Pathway Program ได้)
  • Bachelor of Commerce
   • เกรดเฉลี่ยจากโรงเรียนมัธยม (minimum 12 year study) ขั้นต่ำ 2.0 (หรือเกรดรวม C ขึ้นไป)
   • ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 (ถ้าผลสอบต่ำกว่าที่กำหนดสามารถเข้าเรียนหลักสูตร (University Pathway Program ได้)

  MBA Foundation

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.20 / 4.0 (2.33 on 4.33 scale)
  • ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (คะแนน Writing อย่างน้อย 6.0) หรือ TOEFL คะแนนรวมอย่างน้อย 87
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

   **หากผลสอบ IELTS ไม่คะแนนไม่ถึง 6.5 สามารถสมัครเรียนหลักสูตร University Access Program ได้

  Intake

  เปิดทั้งหมด 4 เทอมต่อปี คือ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือน
  กรกฏาคม

  ราคาค่าเรียน

  • Master of Business Administration (MBA)   CAD 35,100
  • MBA Foundation   CAD 7,560
  • Bachelor of Arts in Business Communication   CAD 69,600
  • Bachelor of Commerce   CAD 69,600
  • Pathway Program
   • 9 เดือน (IELTS 5.0)    CAD 14,850
   • 6 เดือน (IELTS 5.5)    CAD 9,900
   • 3 เดือน (IELTS 6.0)    CAD 4,950

  ทุนการศึกษาฟรี Scholarship

  มหาวิทยาลัยมีทุนส่วนลดค่าเรียนให้นักเรียนที่สมัครเรียนในปี 2019 สูงสุดถึง CAD18,900 สำหรับปริญญาตรี และ CAD 9,720 สำหรับปริญญาโท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110