University of Canberra

University of Canberra

ตั้งอยู่ในเมืองแคนเบอรร่าซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองแคนเบอร่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และสถานที่สำคัญทางราชการของประเทศ อยู่ห่างจากเมืองซิดนีย์ ประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถบัส (ค่าเดินทางเพียง 15$ เท่านั้น) มหาวิทยาลัยมีหอพักในมหาวิทยาลัย มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการจัดหาที่พักกับชาวออสเตรเลีย ภายในมหาวิทยาลัยมีร้นค้า ร้านอาหาร ร้นหนังสือ ศูนย์ถ่ายเอกสารและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีแพทย์ประจำมหาวิทยาลัย มี sport & fitness club มีห้องสมุดและฟรีอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษา รอบๆมหาวิทยาลัยมีร้านอาหารไทย จีน เวียดนาม อิตาเลี่ยน ฯลฯ supermarket, Asian Grocery

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลายหลักสูตรทั้งภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวในการเข้าเรียน มีหลักสูตร Pathway to University, ปริญญาตรีและโทในหลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรที่เด่นของมหาวิทยาลัยคือด้านกฎหมาย, บริหารธุรกิจและ IT มหาวิทยาลัยมีทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและโท ในทุกสาขา

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Associate degree
  • Undergraduate
  • Postgraduate
  • Graduate Certificate
  • Graduate Diploma

เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

12 + 14 =

You have Successfully Subscribed!